Anasayfa Kitap Cevapları
12 Ekim 2023, 23:16 - Sena Yazdı

5. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Sayfa 135-136-137-138-139-140-141. Cevapları MEB Yayınları

5. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Sayfa 135-136-137-138-139-140-141. Cevapları Fitness Ünitesi Cevapları

8. Ünite Fitness 5. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Sayfa 135-136-137-138-139-140-141 Cevapları MEB Yayınları


5. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Sayfa 135 Cevapları MEB Yayınları

9. Work in pairs. Ask and answer questions about the pictures.
Çeviri: Çiftler halinde çalışın. Resimlerle ilgili sorular sorun ve cevaplayın.
Cevap:

Can Bruce swim? (Bruce yüzebilir mi?)
No, he can’t. (Hayır, yapamıyor.)


5. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Sayfa 136 Cevapları MEB Yayınları

10. Find the missing letters.
Çeviri: Eksik harfleri bulun.
Cevap:

5. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Sayfa 136 Cevapları MEB Yayınları


5. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Sayfa 137 Cevapları MEB Yayınları

Make a poster about the fitness activities you like.
Çeviri: Sevdiğiniz fitness aktiviteleri hakkında bir poster yapın.


Reflect on your English
Çeviri: İngilizceniz üzerinde düşünün
Cevap:

I can name sports activities. (Spor aktiviteleri sayabilirim.)
I can make suggestions. (Önerilerde bulunabilirim.)
I can accept or refuse suggestions. (Önerileri kabul edebilir veya reddedebilirim.)
I can understand texts about sports activities. (Spor aktiviteleri ile ilgili metinleri anlayabilirim.)
I can ask for clarification. (Açıklama isteyebilirim.)


5. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Sayfa 138 Cevapları MEB Yayınları

Activity 1. (Etkinlik 1.)

1. Read the example and complete the dialogues. Then, act out.
Çeviri: Örneği okuyun ve diyalogları tamamlayın. Sonra harekete geçin.
Cevap:

Kate : How about cycling in the afternoon?
Joe : _Sure_. I love riding a bike.

Sonraki Ödev:  5. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Sayfa 30-31-32-33-34-35-36. Cevapları MEB Yayınları

1. Sam : Would you like to go hiking?
Larry : _Sorry, not now_. I feel tired.

2. Brian : Let’s go fishing, Martin.
Martin : _I’m afraid I can’t_. It is very boring.

3. Andy : Would you like to go camping on the weekend?
Tom : _That is a great idea_. Camping is exciting.

4. Jack : Let’s play bowling after school.
Steve : _Sorry, I can’t_. I must do my homework.


Activity 2. (Etkinlik 2.)

2. Look at the pictures and complete the statements with one word only.
Çeviri: Resimlere bakın ve ifadeleri sadece bir kelime ile tamamlayın.
Cevap:

5. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Sayfa 138 Cevapları MEB Yayınları


5. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Sayfa 139 Cevapları MEB Yayınları

Activity 3.a. (Etkinlik 3.a.)

3. a) Listen and put a tick (✓) or cross (X) about their likes and dislikes.
Çeviri: Dinleyin ve beğendikleri ve beğenmedikleri şeyler hakkında bir işaret (✓) veya çarpı (X) koyun.
Cevap:

5. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Sayfa 139 Cevapları MEB Yayınları


Activity 3.b. (Etkinlik 3.b.)

3. b) Look at the table above and complete the sentences.
Çeviri: Yukarıdaki tabloya bakın ve cümleleri tamamlayın.
Cevap:

1. Asya likes cycling but she doesn’t like skiing. __She doesn’t like running but she likes camping.__

2. Fatif __likes cycling but he doesn’t like running. He likes skiing but he doesn’t like comping.__

3. Paul __likes running but he doesn’t like skiing. He likes camping but he doesn’t like cycling.__

4. Cathy __likes  skiing but she doesn’t like cycling. She doesn’t like camping but she likes running._


5. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Sayfa 140 Cevapları MEB Yayınları

Activity 4. (Etkinlik 4.)

4. Write the names of the sports or activities.
Çeviri: Spor veya etkinliklerin adlarını yazın.
Cevap:

5. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Sayfa 140 Cevapları MEB Yayınları


Activity 5. (Etkinlik 5.)

5. Match the statements with the suggestions .
Çeviri: İfadeleri önerilerle eşleştirin.
Cevap:

5. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Sayfa 140 Cevapları MEB Yayınları1


5. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Sayfa 141 Cevapları MEB Yayınları

Activity 6. (Etkinlik 6.)

6. Find the missing words in the statements below and do the puzzle.
Çeviri: Aşağıdaki ifadelerde eksik olan kelimeleri bulun ve bulmacayı yapın.
Cevap:

1. I need a ball and a racket to play _table tennis_.
2. _Trekking_ is fun. Let’s go to the mountain.
3. You need a bike for _cycling_.
4. Let’s go to the lake. I love _fishing_ .
5. How about _swimming_? There is a pool nearby.
6. I feel tired. I can’t go _sunning_.
7. I want to be fit. Let’s do _exercise_.
8. We have a tent. Would you like to go _camping_.

5. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Sayfa 141 Cevapları MEB Yayınları

Sizde Yorum Yazın


Forum Ders Cevapları Copyright © 2019-2023
Gizlilik Politikası İletişim S.S.S/ Sitemap