Anasayfa Kitap Cevapları
23 Nisan 2024, 0:18 - Sena Yazdı

3. Sınıf Hayat Bilgisi Ders Kitabı Sayfa 194-196-197. Cevapları MEB Yayınları

İnsanların Etkisi Cevapları

6. Ünite Doğada Hayat: 3. Sınıf Hayat Bilgisi Ders Kitabı Sayfa 194-195-196-197. Cevapları MEB Yayınları


3. Sınıf Hayat Bilgisi Ders Kitabı Sayfa 194 Cevapları MEB Yayınları

DÜŞÜNELİM

• Akdeniz foklarının nesli sizce neden tükenmektedir?
Cevap: Akdeniz fokları bilinçsiz avlanma nedeniyle nesilleri tükenmektedir.


• Koruma altına alındıktan sonra fokların yaşamı nasıl değişmiş olabilir?
Cevap: Koruma altına alındıktan sonra foklar çoğalmış olabilir.


KEŞFEDELİM

• Öğretmeninizin rehberliğinde 2 grup oluşturunuz.
• Birinci grup iseniz yakınınızda bulunan, doğal çevreye örnek olan yerler yazınız. İkinci grup iseniz yakınınızda bulunan, yapay çevreye örnek olan yerler yazınız.
• Listelerinizi grupça hazırlayarak tahtaya yazınız.
• Yazdıktan sonra aşağıdaki soruyu cevaplayınız.
Cevap:

Doğal Çevre: Ormanlar, dağ, deniz, nehir, şelale, göl, yayla, ova.
Yapay Çevre: Barajlar, bahçeler, hayvanat bahçesi, parklar.

Sonraki Ödev:  3. Sınıf Hayat Bilgisi Ders Kitabı Sayfa 134-136. Cevapları TUNA Yayıncılık

• Yazdıktan sonra aşağıdaki soruyu cevaplayınız.

1. Yapay çevre oluşturulurken doğal çevre bundan nasıl etkilenmiş olabilir? Tartışınız.
Cevap: Yapay çevre oluştururken doğal çevre zarar görür, bitkiler ölür, hayvanlar evsiz kalır.


3. Sınıf Hayat Bilgisi Ders Kitabı Sayfa 196 Cevapları MEB Yayınları

UYGULAYALIM

1. Görselde hangi canlılar vardır? Yazınız.
Cevap: Görselde kaplumbağa, yengeç, balık, baykuş, kirpi, sincap, rakun, kuş var.


2. Görseldeki canlılardan hangisinin nesli tükenme tehlikesi altındadır?
Cevap: Rakunların nesli tükenme tehlikesi altındadır.


3. Görseldeki bitki ve hayvanları korumak için sizce ne gibi önlemler alınabilir?
Cevap: Görseldeki bitki ve hayvanları korumak için ormanlar yok edilmemeli, doğal alanları işgal edilmemeli, çevre temiz tutulmalı ve bilinçsiz avlanma yapılmamalıdır.

Sonraki Ödev:  3. Sınıf Hayat Bilgisi Ders Kitabı Sayfa 19-21. Cevapları TUNA Yayıncılık

3. Sınıf Hayat Bilgisi Ders Kitabı Sayfa 197 Cevapları MEB Yayınları

Aşağıdaki davranışların çevreyi olumlu yönde mi, olumsuz yönde mi etkileyeceğine karar veriniz. Seçtiğiniz ifadeyi yuvarlak içine alınız.
Bu davranışın etkisini yandaki kutucuğa yazınız.
Cevap:

3. Sınıf Hayat Bilgisi Ders Kitabı Sayfa 197 Cevapları MEB Yayınları

Sizde Yorum Yazın


Forum Ders Cevapları Copyright © 2019-2023
Gizlilik Politikası İletişim S.S.S/ Sitemap