Anasayfa Kitap Cevapları
15 Nisan 2024, 15:10 - Mehmet Yazdı

6. Sınıf Sosyal Bilgiler Ders Kitabı Sayfa 192-193-194-195-196-197 Cevapları MEB Yayınları

Geçmişten Günümüze Yönetim Biçimleri Cevapları

6. ÜNİTE: Yönetime Katılıyorum 6. Sınıf Sosyal Bilgiler Ders Kitabı Sayfa 192-193-194-195-196-197 Cevapları MEB Yayınları


6. Sınıf Sosyal Bilgiler Ders Kitabı Sayfa 192 Cevapları MEB Yayınları

Okulunuzda, öğrenci meclis başkanlığı seçimi için yapılan çalışmalar nelerdir? Söyleyiniz.

Cevap: Öğrencinin içinden aday belirlenmektedir. Aday olan öğrenciler bütün okula belirli konuşma hazırlayıp sunarlar. Belli bir isteklere cevap vererek öğrencileri kazanmaya çalışırlar. Konuşmalardan sonra seçim günü belirlenip yapılır. Her öğrenci oy kullanarak adaylardan biri başkan olur.

Sonraki Ödev:  Okulunuzda, Öğrenci Meclis Başkanlığı Seçimi İçin Yapılan Çalışmalar Nelerdir? Söyleyiniz.

Öğrenci meclis başkanlığı seçiminde oy kullanırken neler hissettiniz? Arkadaşlarınızla paylaşınız.

Cevap: Meclis başkanlığı için oy kullanılmasında hakkımın olması, söz sahibi olması ve beni okulda alınacak kararlarda temsil etmesi gurur verici ve güzel bir duygu. Benim için alınacak kararlarda benim fikrimin alınması, benim istediğimi yapacak bir temsilcinin olması güzel bir duygu.

Sonraki Ödev:  Öğrenci Meclis Başkanlığı Seçiminde Oy Kullanırken Neler Hissettiniz? Arkadaşlarınızla Paylaşınız.

6. Sınıf Sosyal Bilgiler Ders Kitabı Sayfa 193 Cevapları MEB Yayınları

Yukarıdaki görsel ile demokrasinin temel ilkeleri arasındaki ilişkiyi açıklayınız.
Cevap: Cumhuriyet ile yönetilen bir ülke seçim yoluyla başlarına başkan getirirler. Herkesin özgür iradesiyle oy kullanarak seçtiği başkan olur. Bu resimde bunu anlatmak istemiştir.


6. Sınıf Sosyal Bilgiler Ders Kitabı Sayfa 194 Cevapları MEB Yayınları

Monarşi yönetiminde demokrasiye uygun olmayan unsurlar nelerdir? Söyleyiniz.

Cevap: monarşi halkın dışta kaldığı padişah, sultan veya şah ünvanına sahip olan kişilerin milletin görüşü alınmadan başta olmasıdır. Demokrasi ile halkın kendi hür iradesiyle yine halkın içinden oluşan adaylardan seçtiği bir başkanlık sistemidir.

Sonraki Ödev:  Monarşi Yönetiminde Demokrasiye Uygun Olmayan Unsurlar Nelerdir? Söyleyiniz.

Oligarşinin demokrasiye benzeyen ve demokrasiden ayrılan yönlerini söyleyiniz.

Cevap: Demokrasiyle benzeyen yönleri ülkenin başındaki yönetimde bazı grupların söz sahibinin olmasıdır. Ayrılan yönleri daha çoktur. Oligarşide yönetimde bir kişi veya bir grup tarafından etkili olması. Demokrasi ise eşit bir şekilde yönetimde olmasıdır. Oligarşide halk arasında ayrımcılık yapılırken demokraside herkes eşit tutulur.

Sonraki Ödev:  Oligarşinin Demokrasiye Benzeyen ve Demokrasiden Ayrılan Yönlerini Söyleyiniz.

6. Sınıf Sosyal Bilgiler Ders Kitabı Sayfa 195 Cevapları MEB Yayınları

Teokrasi yönetimi diğer yönetimlerle birlikte uygulanabilir mi? Tartışınız.

Cevap: Teokrasi dine uygun olan bir yönetim biçimi olarak geçmektedir. Bu yüzden diğer yönetim şekilleri olan monarşi ve oligarşide kullanılabilir fakat demokraside kullanılamaz.

Sonraki Ödev:  Teokrasi Yönetimi Diğer Yönetimlerle Birlikte Uygulanabilir Mi? Tartışınız.

Cumhuriyet, monarşi ve oligarşi yönetimlerini insanların sahip olduğu hak ve özgürlükler açısından karşılaştırarak söyleyiniz.

Cevap: Cumhuriyet insanların kendini hür bir şekilde ifade ettiği özgürce yaşadığı bir yönetimdir. Fakat monarşi ve oligarşi bir ayrımcılık olan ve hep halkın ezildiği bir yönetim şeklidir.

Sonraki Ödev:  Cumhuriyet, Monarşi Ve Oligarşi Yönetimlerini İnsanların Sahip Olduğu Hak Ve Özgürlükler Açısından Karşılaştırarak Açıklayınız.

6. Sınıf Sosyal Bilgiler Ders Kitabı Sayfa 196 Cevapları MEB Yayınları

Aşağıdaki açıklamaların hangi yönetim biçimine ait olduğunu ilgili sütuna işaretleyiniz.
Cevap:

6. Sınıf Sosyal Bilgiler Ders Kitabı Sayfa 196 Cevapları MEB Yayınları


6. Sınıf Sosyal Bilgiler Ders Kitabı Sayfa 197 Cevapları MEB Yayınları

Aşağıda verilen kavramlardan demokrasiyle ilgili olanları tespit ederek sandığın içine atılacakları işaretleyiniz. İşaretlediğiniz kavramlardan yola çıkarak cumhuriyet yönetiminin diğer yönetimlerden farklı olan yönlerini aşağıdaki boşluğa yazınız.

Cevap:

6. Sınıf Sosyal Bilgiler Ders Kitabı Sayfa 197 Cevapları MEB Yayınları


Cumhuriyet halk arasından seçilen insanların, yine halkın özgür iradesiyle başa getiriği insanın yönetmesiyle oluşan bir sistemdir. İnsanların haklarını eşit kılan, halk için çabalayan, ayrımcılığın veya sınıf farkının olmadığı bir yönetim şeklidir.

Sizde Yorum Yazın


Forum Ders Cevapları Copyright © 2019-2023
Gizlilik Politikası İletişim S.S.S/ Sitemap