Anasayfa Kitap Cevapları
5 Mayıs 2024, 11:24 - Zülal Güneş Yazdı

4. Sınıf Din Kültürü Ders Kitabı Sayfa 92-93-94. Cevapları Anka Yayınları

Bir Dua Tanıyor um: Salli ve Barik duaları ve Anlamları Cevapları

4. ÜNİTE HZ. MUHAMMED’İ (S.A.V) TANIYALIM: 4. Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Ders Kitabı Sayfa 92-93-94. Cevapları Anka Yayınları

Salli ve Barik duaları Okunuşu ve Anlamı


4 Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Sayfa 92 Cevapları Anka Yayınları

Ehl-i beytin kimlerden oluştuğu ve toplumumuzda ehl-i beyte verilen önem hakkında bir araştırma yapınız. Ulaştığınız bilgileri, sınıfınızda arkadaşlarınızla paylaşınız
Cevap: Peygamber efendimizin ev ahalisini tanımlamak için kullanılır.

 1. Hz. Muhammed
 2. Ali Bin Ebu Talip
 3. Hz. Fatıma
 4. Hz. Hasan ve Hz. Hüseyin
 5. Hz. Ali Nkai
 6. Hz. Cafer Sadık
 7. Hz. Hasan Askeri
 8. Hz. Musa Kasım
 9. Hz. Mehdi
 10. Hz. Ali Er Rıza
 11. Hz. Muhammed Taki
 12. Hz. Zeynelabidin

4. Ünite Değerlendirme Çalışmaları Cevapları

4 Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Sayfa 93 Cevapları Anka Yayınları

A. Aşağıdaki soruları cevaplayınız.

1. Hz. Muhammed’in (s.a.v.) doğduğu çevrede ahlaki durum nasıldı? Bilgi veriniz
Cevap: Hz. Muhammed doğduğu çevre kadınları ezen, fakirleri hor gören, kötü davranışlarda bulunan, sapıtmalar yaşayan insanlar ile doluydu.

Sonraki Ödev:  Uzun Süre Yıkanmadığımızda İnsanlarla İlişkilerimizde Ne Gibi Sorunlar Yaşarız?

2. Hz. Muhammed (s.a.v.) aile büyüklerine nasıl davranırdı? Açıklayınız.
Cevap: Aile büyüklerine her zaman saygı ve sevgili davranırdı.

3. Hz. Muhammed (s.a.v.) haksızlıklar karşısında nasıl bir tutum sergilerdi? Bir örnekle açıklayınız
Cevap: Haksızlığa karşı durur ve adaletli davranırdı.

4. Peygamberimize (s.a.v.) ilk vahyin gelişini ve peygamberlik verilişini kısaca
anlatınız.

Cevap: Peygamber efendimize ilk vahiy 610 yılında Cebrail (a.s) tarafından Hira Mağarasında gelmiştir. Alak suresinin ilk 5 ayeti gelmiştir.

5. Peygamberimiz (s.a.v.) Medine’de İslam toplumunu oluştururken neler yapmıştır? Açıklayınız.
Cevap: İslam toplumunu oluşturmak için Mescid-i Nebevi’yi kurmuş ve İslamiyet’in merkezi haline gelmiştir.


B. Aşağıdaki sorularda doğru seçeneği bularak işaretleyiniz.

1. Aşağıdakilerden hangisi, Hz. Muhammed’in (s.a.v.) çocukluk dönemine ait bir olaydır?
Cevap: C) Sütanneye verilmesi

2. Aşağıdakilerden hangisi, Hz. Muhammed (s.a.v.) için söylenemez?
Cevap: A) Haksızlıklar kendisini ilgilendirmiyorsa sessiz kalırdı

3. Aşağıdakilerden hangisi, Peygamberimizin (s.a.v.) bakımını üstlenen amcasıdır?
Cevap: D) Ebu Talip

4. Kâbe’yle ilgili aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?
Cevap:   A) Kâbe, Medine şehrindedir.


4 Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Sayfa 94 Cevapları Anka Yayınları

5. Aşağıdaki tarih-olay eşleştirmelerinden hangisi yanlıştır?
Cevap: C) 628-Mekke’nin Fethi

Sonraki Ödev:  İslam’ın İnanç Esaslarını Yazınız.

C. Aşağıdaki cümlelerde boş bırakılan yerlere “Halime, ehl-i beyt (iki kez kullanılacaktır), Abdülmuttalip, Mekke’de, Medine’de, 20 Nisan 571, Veda Hutbesi, övülmesini” ifadelerini uygun şekilde yerleştiriniz.
Cevap:

1. Peygamberimiz (s.a.v.), miladi takvime göre 20 Nisan 571 tarihinde Mekke’de dünyaya gelmiştir.
2. Peygamberimiz (s.a.v.), doğumundan kısa süre sonra Halime  adında bir sütanneye verilmiştir.
3. Peygamberimiz (s.a.v.) doğunca dedesi  Abdülmuttalip ona “Muhammed” ismini koymuş, bu ismi niçin koyduğunu soranlara da “Onun gökte ve yerde övülmesini istedim.” demiştir.
4. Peygamberimizin (s.a.v.), vefatından kısa süre önce hac esnasında kalabalık
bir Müslüman topluluğuna yaptığı konuşmaya Veda Hutbesi denir.
5. Ehl-i Beyt kavramı, sözlükte “ev halkı” anlamına gelir. İslami bir
kavram olarak ise ehl-i beyt Hz. Muhammed’in (s.a.v.) aile fertleri
demektir.


Ç. Hz. Muhammed’le (s.a.v.) ilgili aşa€›daki olayları ve bu olayların meydana geldiği zamanları uygun şekilde eşleştiriniz.
Cevap:

4 Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Sayfa 94 Cevapları Anka Yayınları

Sizde Yorum Yazın


Forum Ders Cevapları Copyright © 2019-2023
Gizlilik Politikası İletişim S.S.S/ Sitemap