Anasayfa Kitap Cevapları
14 Ocak 2022, 22:22 - Zülal Güneş Yazdı

4. Sınıf Din Kültürü Ders Kitabı Sayfa 92-93-94. Cevapları Anka Yayınları

4. Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Ders Kitabı Sayfa 92-93-94. Cevapları Anka Yayınları Değerlendirme Çalışmaları

4. ÜNİTE HZ. MUHAMMED’İ (S.A.V) TANIYALIM

4 Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Sayfa 92 Cevapları Anka Yayınları

Soru: Ehl-i beytin kimlerden oluştuğu ve toplumumuzda ehl-i beyte verilen önem hakkında bir araştırma yapınız. Ulaştığınız bilgileri, sınıfınızda arkadaşlarınızla paylaşınız
Cevap: Peygamber efendimizin ev ahalisini tanımlamak için kullanılır.

 1. Hz. Muhammed
 2. Ali Bin Ebu Talip
 3. Hz. Fatıma
 4. Hz. Hasan ve Hz. Hüseyin
 5. Hz. Ali Nkai
 6. Hz. Cafer Sadık
 7. Hz. Hasan Askeri
 8. Hz. Musa Kasım
 9. Hz. Mehdi
 10. Hz. Ali Er Rıza
 11. Hz. Muhammed Taki
 12. Hz. Zeynelabidin

4 Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Sayfa 93 Cevapları Anka Yayınları

A. Aşağıdaki soruları cevaplayınız.

Soru: 1. Hz. Muhammed’in (s.a.v.) doğduğu çevrede ahlaki durum nasıldı? Bilgi veriniz
Cevap: Hz. Muhammed doğduğu çevre kadınları ezen, fakirleri hor gören, kötü davranışlarda bulunan, sapıtmalar yaşayan insanlar ile doluydu.

Soru: 2. Hz. Muhammed (s.a.v.) aile büyüklerine nasıl davranırdı? Açıklayınız.
Cevap: Aile büyüklerine her zaman saygı ve sevgili davranırdı.

Soru: 3. Hz. Muhammed (s.a.v.) haksızlıklar karşısında nasıl bir tutum sergilerdi? Bir örnekle açıklayınız
Cevap: Haksızlığa karşı durur ve adaletli davranırdı.

Soru: 4. Peygamberimize (s.a.v.) ilk vahyin gelişini ve peygamberlik verilişini kısaca
anlatınız.
Cevap: Peygamber efendimize ilk vahiy 610 yılında Cebrail (a.s) tarafından Hira Mağarasında gelmiştir. Alak suresinin ilk 5 ayeti gelmiştir.

Soru: 5. Peygamberimiz (s.a.v.) Medine’de İslam toplumunu oluştururken neler yapmıştır? Açıklayınız.
Cevap: İslam toplumunu oluşturmak için Mescid-i Nebevi’yi kurmuş ve İslamiyet’in merkezi haline gelmiştir.


B. Aşağıdaki sorularda doğru seçeneği bularak işaretleyiniz.

Soru: 1. Aşağıdakilerden hangisi, Hz. Muhammed’in (s.a.v.) çocukluk dönemine ait
bir olaydır?
Cevap: C) Sütanneye verilmesi

Soru: 2. Aşağıdakilerden hangisi, Hz. Muhammed (s.a.v.) için söylenemez?
Cevap: A) Haksızlıklar kendisini ilgilendirmiyorsa sessiz kalırdı

Soru: 3. Aşağıdakilerden hangisi, Peygamberimizin (s.a.v.) bakımını üstlenen amcasıdır?
Cevap: D) Ebu Talip

Soru: 4. Kâbe’yle ilgili aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?
Cevap:  A) Kâbe, Medine şehrindedir.


4 Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Sayfa 94 Cevapları Anka Yayınları

Soru: 5. Aşağıdaki tarih-olay eşleştirmelerinden hangisi yanlıştır?
Cevap: C) 628-Mekke’nin Fethi


Soru: C. Aşağıdaki cümlelerde boş bırakılan yerlere “Halime, ehl-i beyt (iki kez kullanılacaktır), Abdülmuttalip, Mekke’de, Medine’de, 20 Nisan 571, Veda Hutbesi, övülmesini” ifadelerini uygun şekilde yerleştiriniz.
Cevap:

1. Peygamberimiz (s.a.v.), miladi takvime göre 20 Nisan 571 tarihinde Mekke’de dünyaya gelmiştir.
2. Peygamberimiz (s.a.v.), doğumundan kısa süre sonra Halime  adında bir sütanneye verilmiştir.
3. Peygamberimiz (s.a.v.) doğunca dedesi  Abdülmuttalip ona “Muhammed” ismini koymuş, bu ismi niçin koyduğunu soranlara da “Onun gökte ve yerde övülmesini istedim.” demiştir.
4. Peygamberimizin (s.a.v.), vefatından kısa süre önce hac esnasında kalabalık
bir Müslüman topluluğuna yaptığı konuşmaya Veda Hutbesi denir.
5. Ehl-i Beyt kavramı, sözlükte “ev halkı” anlamına gelir. İslami bir
kavram olarak ise ehl-i beyt Hz. Muhammed’in (s.a.v.) aile fertleri
demektir.


Soru: Ç. Hz. Muhammed’le (s.a.v.) ilgili aşa€›daki olayları ve bu olayların meydana
geldiği zamanları uygun şekilde eşleştiriniz.
Cevap:

4 Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Sayfa 94 Cevapları Anka Yayınları

LÜTFEN DÜŞÜNCELERİNİZİ BİZİMLE PAYLAŞIN

Yorum Yazabilirsiniz.

Lütfen Bu Ödev İle İlgili Bir Bilgi Yazın.


Forum Ders Cevapları Copyright © 2019-2021
Gizlilik Politikası İletişim S.S.S/ Sitemap

Forum Ders Cevapları, Ders Kitabı Cevapları Sitemizde Yer Alan Konular İlkokul, ilköğretim, Ortaokul, 2.Sınıf, 3.Sınıf, 4.Sınıf, 5.Sınıf, 6. Sınıf, 7. Sınıf, 8.Sınıf, Din Kültürü, Fen Bilimleri, Hayat Bilgisi, Matematik, Sosyal Bilgiler, Trafik Güvenliği, Türkçe, Ders Kitabı, Sayfa Cevapları, Gibi Konulardan Oluşmaktadır. Yayınlardan Bazıları, Özgün, Yıldırım, MEB, Koza, GÜN, Sevgi, Semih Ofset, Yayınları, Ekoyay, Pasifik, Tutku, Gizem, Tuna, SDR Dikey, ATA, ADA, Anadol, Bir-Yay, Adım Adım, FCM, Yayıncılık, Anka Yayınevi.