Anasayfa Kitap Cevapları
7 Şubat 2024, 1:53 - Zülal Güneş Yazdı

4. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı Sayfa 131-132-133-134-135. Cevapları ATA Yayıncılık

4. Sınıf Fen Bilimleri 4. Ünite Değerlendirme Soruları Cevapları

4. ÜNİTE MADDENİN ÖZELLİKLERİ: 4. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı Cevapları 131-132-133-134-135. Sayfa ATA Yayınları


4. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı Sayfa 131 Cevapları ATA Yayınları

A) Aşağıdaki cümlelerde boş bırakılan yerleri kutucuklarda verilen kavramlardan uygun olanlarıyla tamamlayalım.
Cevap:

1. Suda yüzen maddelere örnek olarak zeytinyağı verilebilir.
2. Mıknatıs bakır gibi maddeleri çekmez.
3. Katı haldeki bir maddenin belirli şekli ve hacmi vardır.
4. Kütle ve hacim maddenin ölçülebilir özellikleridir.
5. Kütleyi ölçmek için eşit kollu terazi kullanılır.
6. Kütle birimleri kilogram ve gramdır.
7. Maddenin katı halden sıvı hale geçmesine erime denir.
8. Maddelerin ısınıp soğuduğunu anlamak için termometre kullanılır.
9. Karışımlara örnek olarak salata verilebilir.
10. Talaş-un karışımını ayırmak için eleme yöntemi kullanılır.
11. Hacmi ölçmek için dereceli silindir kullanılır.
12. Hacmi ve kütlesi olan varlıklara madde denir.


4. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı Sayfa 132 Cevapları ATA Yayınları

B) Aşağıdaki ifadeler doğru ise ifadelerin başındaki kutucuğa “D”, yanlış ise “Y” yazalım
Cevap:

(D) 1. Raptiye, suda batan bir maddedir.
(Y) 2. Şemsiye, suyu çekme özelliğine sahip bir maddeden yapılır.
(D) 3. Sıvılar konuldukları kabın şeklini alır.
(D) 4. Katı maddelerin belli bir şekli vardır.
(Y) 5. Toz şeker, sıvı maddelere örnektir.
(D) 6. 1 kilogram, 1000 grama eşittir.
(Y) 7. Maddelerin boşlukta kapladığı yere kütle adı verilir.
(D) 8. Donma, maddenin ısı vererek sıvı hâlden katı hâle geçmesidir.
(Y) 9. Bütün maddeler katı hâldedir.
(Y) 10. Pişen makarnayı sudan ayırmak için elek kullanılır.

Sonraki Ödev:  4. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı Sayfa 76-80. Cevapları ATA Yayıncılık

C) Aşağıdaki kavramları, uygun açıklamalarla ok kullanarak eşleştirelim.
Cevap:

4. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı Sayfa 132 Cevapları ATA Yayınları


4. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı Sayfa 133 Cevapları ATA Yayınları

Ç) Aşağıdaki kutucuklarda verilen kavramları inceleyelim. Kutucuk numaralarını kullanarak soruları yanıtlayalım. (Bir kavram birden fazla sorunun cevabı olabilir.)

1. Numaralandırılmış kavramlara göre hangileri suda yüzer?
Cevap: 6, 8, 10


2. Numaralandırılmış kavramlara göre hangileri kütle birimidir?
Cevap: 2, 9


3. Numaralandırılmış kavramlara göre hangileri suda batar?
Cevap: 1, 3, 12


4. Numaralandırılmış kavramlara göre hangileri hacim birimidir?
Cevap: 4, 11, 12


5. Numaralandırılmış kavramlara göre hangileri mıknatıs tarafından çekilir?
Cevap: 1, 12


D) Aşağıdaki soruları cevaplayınız.

1. Bir alışveriş poşetinde 500 g kıyma, 1 kg elma, 1250 g bulaşık deterjanı, 750 g şampuan, 500 g limon bulunmaktadır. Buna göre poşetin içindeki malzemelerin toplam kütlesi kaç kg’dır?
Cevap:

1 kg : 1000 g
1000 + 500 + 1250 + 750 + 500 = 4000 g.› 4 kg.


2. Bir sürahiye 300 ml limon suyu, 1400 ml su, 300 m bal eklenerek bir içecek hazırlanmıştır. Buna göre karıştırılan maddelerin toplam hacmi kaç litredir?
Cevap:   300 + 1400 + 300 = 2000 ml› 2 L


4. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı Sayfa 134 Cevapları ATA Yayınları

E) Soruların doğru cevabının bulunduğu seçeneği işaretleyelim

1. ¦ suda yüzen bir maddedir. ^ suda batan bir maddedir.
Verilen ifadede ¦ ve ^ yerine aşağıdakilerden hangisi yazılmalıdır?
Cevap: A) Karton- Çivi


2. Aşağıdaki maddelerden hangisi suda yüzme-batma özelliği bakımından diğerlerinden farklıdır?
Cevap: C) Tuğla


3. Yukarıdaki maddeler ve özellikleri ile ilgili eşleştirmelerden hangileri doğrudur?
Cevap: B) 1 ve 3

Sonraki Ödev:  4. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı Sayfa 62-63-64-65-66-67-68. Cevapları ATA Yayıncılık

4. Aşağıdaki maddelerden hangisinin belirli bir hacmi yoktur?
Cevap: A) Doğal gaz


5. Aşağıdaki maddelerden hangisinin belirli bir şekli vardır?
Cevap: C) Silgi


6. Bir sınıfta pamuğa kolonya döken öğretmenin üç öğrencisinin pamuğa olan uzaklıkları yukarıda verilmiştir. Buna göre, aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
Cevap: C) Kolonyanın kokusunu ilk alan öğrenci Kemal’dir.


7. Karışımlar ve ayırma yöntemleri ile ilgili yukarıda verilen eşleştirmelerden hangisi ya da hangileri yanlıştır?
Cevap: B) I ve II


4. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı Sayfa 135 Cevapları ATA Yayınları

8. Yanda görseli verilen madde ile ilgili ifadelerinden hangileri doğrudur?
Cevap: A) 1 ve 2


9. Aşağıdakilerden hangisinde bir maddenin farklı hâlleri birlikte verilmiştir?
Cevap: D) Su-buz-su buharı


10. Yağmurluk, şemsiye ve bot üreten bir şirket bu üretimi yaparken kullanılan maddenin hangi özelliğinden yararlanır?
Cevap: B) Suyu emmeme


11. İçerisinde 500 ml su bulunan bir dereceli kaba bir taş parçası bırakıldığında su seviyesi 570 ml oluyor. Buna göre taşın hacmi kaç ml’dir?
Cevap: A) 70


12. Aşağıdakilerden hangisi bir karışım değildir?
Cevap: B) Tuz

13. Yukarıdaki ifadelerden hangisi ya da hangileri doğrudur?
Cevap: C) I ve II


14. 3 kg …….^……. g’dır.
1 L …….¦……. mL’dir.
Yukarıda ^ ve ¦ ile gösterilen yerlere hangisi gelmelidir?
Cevap: D) 3000- 1000


15. Aşağıdakilerden hangisi havluda bulunması gereken bir özelliktir?
Cevap: D) Suyu emme

Sizde Yorum Yazın


Forum Ders Cevapları Copyright © 2019-2023
Gizlilik Politikası İletişim S.S.S/ Sitemap