Anasayfa Kitap Cevapları
8 Şubat 2024, 23:20 - Aysel Alpay Yazdı

6. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Sayfa 130-131-132-133-134-135. Cevapları ANKA Yayınevi

Bir Fil Daha Dinleme Metni Cevapları

4. TEMA: Milli Kültürümüz: 6. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Sayfa 130-131-132-133-134-135. Cevapları ANKA Yayınları


6. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Sayfa 130 Cevapları ANKA Yayınevi

Düşünelim – Tartışalım

1. Nasreddin Hoca kimdir?
Cevap: Nasrettin Hoca, 13. yüzyılda yaşamış bir bilge ve komik bir insandır. Fıkraları ve öğütleri, halk arasında çok sevilir. Hikayelerindeki karakterler ve olaylar insanlara hem ders verir hemde eğlendirir.

2. Hoca’dan başka fıkraları anlatılan kişiler var mıdır? Kimlerdir?
Cevap: Dede Korkut, keloğlan bunlara örnektir.


1. Görsellerden hareketle öyküleyici bir metin mi yoksa bilgilendirici bir metin mi dinleyeceğinizi tahmin ediniz.
Cevap: Görselden hareketle öyküleyici bir metin olduğunu düşünüyorum.

2. Dinleyeceğiniz metinde neler anlatılıyor olabilir? Görsellerin sıralanışına dikkat ederek gelişebilecek olayları tahmin ediniz.
Cevap: Nasreddin Hoca Kralın yanına gidip ondan fil istiyor olabilir.


6. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Sayfa 131 Cevapları ANKA Yayınevi

1. Etkinlik

Aşağıdaki formu doldurarak dinlemenizi değerlendiriniz
Cevap:

6. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Sayfa 131 Cevapları ANKA Yayınevi


2. Etkinlik

Dinlediğiniz metni defterinize özetleyiniz. Özetlerken yazım kurallarına ve noktalama işaretlerine dikkat ediniz.
Cevap: Kral bakmaları için her köye bir fil gönderir. Bu filler köydeki her şeyi silip süpürünce köylü bu durumdan şikayetçi olur. Ardından çare olması için Nasreddin Hoca’ya gidip Timur’la konuşmasını isterler. Nasreddin Hoca arkasına topladıklarıyla yola çıkar. Tam yetiştiğinde bir bakar ki herkes gitmiş. Uyanıklara haddini bildirmek için gidip Kral’dan bir fil daha ister.


3. Etkinlik

Dinlediğiniz metinle ilgili aşağıdaki soruları cevaplayınız.

1. Olay nerede geçiyor?
Cevap: Olay köyde geçmektedir.

2. Köylüler neden filden kurtulmak istiyorlar?
Cevap: Fil bütün köyü silip süpürdüğü için kurtulmak istiyorlar.

3. Hoca’yı, Timur’a gitmesi için köylüler nasıl ikna ediyorlar?
Cevap: Köyde bir şey kalmadığını belirterek hep birlikte gitmesi için ikna ediyorlar.

Sonraki Ödev:  6. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Sayfa 22-24-25-26-27. Cevapları ANKA Yayınevi

4. Nasreddin Hoca, Timur’dan file bir eş istemiştir. Hâlbuki tam tersini yapmak için yola çıkmıştı. Hoca’nın bu tavrı doğru mudur? Neden?
Cevap: Hocanın bu tavrı etrafındakilere ders vermesi sebebiyle doğrudur.

5. Hoca’nın yerinde olsaydınız ne yapardınız?
Cevap: Bende hocanın yerinde olsam aynı hareketi yapar ve köylüye dersini verirdim.


6. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Sayfa 132 Cevapları ANKA Yayınevi

4. Etkinlik

Aşağıda görselleri verilmiş Nasreddin Hoca fıkrasını anlatınız ve yazınız. Fıkrayı anlatırken ve yazarken aşağıda verilen deyimlerden olay akışına uygun olanları kullanınız
Cevap:

Bir gün Nasreddin Hoca, komşusundan bir kazan ister. İşini bitirince kazanın içine küçük bir tencere koyup geri iade eder. Kazan sahibi tencereyi görünce:
– Bu nedir? Diye sorar. Hoca cevap verir:
– Müjde! Kazanınız doğurdu. Bu haber komşusunun hoşuna gider. Zevkten dört köşe olur.
– Pekala! diyerek tencereyi kabullenir. Hoca yine bir gün komşusundan kazanı ister. Alır ama bu sefer iade etmez. Sahibi bir süre bekler. Kazanın gelmediğini görünce, Hocanın evine gelir, kazanı geri ister. Hoca üzüntülü bir çehre ile:
– Sizlere ömür, kazan öldü! der. Komşunun başından aşağı kaynar su dökülür. Komşu hayretle:
– Aman Hocam, hiç kazan ölür mü? Deyince, Hocanın cevabı hazırdır:
-Kazanın doğurduğuna inanırsın da, öldüğüne niçin inanmazsın? der.
Hocanın bu cevabıyla komşusu dut yemiş bülbüle döner ve sesini çıkaramaz. Hoca kazanı geri verir ama komşusuna da gerekli dersi verir.


5. Etkinlik

 Dinlediğiniz “Bir Fil Daha” fıkrasında neyden söz edilmektedir?
Cevap: Bütün köyü silip süpüren filden kurtulmaya çalışan köylünün uyanıklık yapması yüzünden Nasreddin Hoca’nın bir fil daha getirmesinden söz edilmektedir.

Dinlediğiniz bu fıkranın, vermek istediği ileti, oluşturulmasındaki asıl amaç nedir?
Cevap: İnsanları yarı yolda bırakmanın kötü bir şeyi olduğu anlatılıyor.


6. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Sayfa 133 Cevapları ANKA Yayınevi

7. Etkinlik

goo.gl/Wm76Bs adresinden ya da dinleme-izleme cd’nizden “Yaratıcı Reklam Örnekleri” videosunu izleyiniz.
Her reklam bir amaç doğrultusunda yapılır. Bu amaç bazen iyi bazen de kötü olabilir. İzlediğiniz reklamın yapılma amacı sizi olumlu yönde mi, olumsuz yönde mi etkiledi? Görüşlerinizi söyleyiniz.
Cevap: İzlediğim reklamın yapılma amacı beni olumlu yönde etkiledi. Reklamda gösterilen fedakarlık örneği beni çok mutlu etti.

Sonraki Ödev:  6. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Sayfa 76-78-79-80-81 Cevapları MEB Yayınları

8. Etkinlik

Aşağıda Nasreddin Hoca’nın fıkralarından alınan cümleler vardır. Bu cümlelerde altı çizili bağlaçların cümleye kattığı anlamları kutu içinde verilen kelime veya kelime gruplarından bulunuz.
Cevap:

1. Der ki: “Bu işte bir terslik var, kocaman bir ağacın üzerinde küçücük bir ceviz; küçücük bir nebatın üzerinde kocaman kabak!” (Kabak Fıkrası) ...Açıklama….
2. Hoca külhaneye varır ama kül bulamaz. (Kül Hükmü) …fakat…
3. Bir gün Akşehir’e üç bilgin gelir. Bunlar gereksiz bilgilerle kafalarını doldurmuş ve bunun verdiği gururla ortada dolaşan tiplerdir. (Hoca ve Üç Bilgin) ……sebep – sonuç…..
4. Sen eşeğin kaç ayaklı olduğunu bilmiyor musun da tekrar saydın? (Eşeğin Ayak Sayısı) ….birbirinin yerini tutma..
5. Cimri komşusu ne elini vermiş ne de boğulmaktan kurtulmuş. (Cimri Komşu) …hiçbirini..


6. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Sayfa 134 Cevapları ANKA Yayınevi

9. Etkinlik

Dinlediğiniz metnin ana düşüncesi Mevlânâ’nın aşağıdaki sözlerinden hangisi ile ilişkilidir? İşaretleyiniz. Mevlânâ’nın aşağıdaki öğütlerinden en güzel olanı size göre hangisidir? Neden?
Cevap:  Dinlediğim metnin ana düşüncesi Mevlana’nın ”Ya olduğun gibi görün ya göründüğün gibi ol.” sözüyle ilişkili olabilir. Aynı zaman da en sevdiğim öğüdü başkalarının kusurunu örtmede gece gibi ol sözüdür. Çünkü insanlar birbirlerinin hatalarını örtmeli dedikodu yapmamalıdır.


6. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Sayfa 135 Cevapları ANKA Yayınevi

10. Etkinlik

goo.gl/3VZi2p adresinden ya da dinleme izleme cd’nizden “Gönüller Sultanı Mevlana” videosunu izleyiniz. Mevlânâ’nın en beğendiğiniz öğüdü ile ilgili bilgilendirici bir yazı yazınız. Yazmadan önce yazınızın taslağını oluşturmayı unutmayınız
Cevap:  Başkalarının kusurlarını örtmek, birçok kişiye doğal gelir. Kimse mükemmel değildir ve hepimizin hataları vardır. Ancak, gece gibi olmak sadece kusurları görmezden gelmeyi değil, aynı zamanda empati ve anlayışla yaklaşmayı da gerektirir. Başkalarının yanlışlarını kapatırken, onlara destek olmak önemlidir. Gerçek bir gece gibi olmak, başkalarının kusurlarını kabullenmek ve onları eleştirmeden önce kendi hatalarımızı görmektir.

Sizde Yorum Yazın


Forum Ders Cevapları Copyright © 2019-2023
Gizlilik Politikası İletişim S.S.S/ Sitemap