Anasayfa Kitap Cevapları
14 Ekim 2023, 13:49 - Aysel Alpay Yazdı

4. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı Sayfa 28-29-30-31-32. Cevapları Sözcü Yayıncılık

1. Ünite Sonu Değerlendirme Soruları Cevapları

1. ÜNİTE: Yer Kabuğu Ve Dünya’mızın Hareketleri 4. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı Cevapları 28-29-30-31-32 Sayfa Sözcü Yayınları


4. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı Sayfa 28 Cevapları Sözcü Yayınları

Yukarıdaki tabloda verilen kavramları aşağıdaki soruların cevapları olarak kullanalım. Her kutucuğun solundaki boşluğa, ilgili kelime hangi sorunun cevabı ise o sorunun numarasını yazalım. Bir kutucuğun birden fazla sorunun cevabı olabileceğini unutmayalım.

1. Yukarıdakilerden hangisi ya da hangileri Dünya’mızın dışını kaplayan yapılardır?
Cevap: Dağ, taş, deniz, maden, yer kabuğu, kayaç ve taş kömürü.

2. Yukarıdakilerden hangisi ya da hangileri ekonomik değeri olan taşlardır?
Cevap: Maden, taş kömürü.

3. Yukarıdakilerden hangisi ya da hangileri ham madde olarak kullanılabilir?
Cevap: Taş kömürü.

4. Yukarıdakilerden hangisi ya da hangileri eski canlı kalıntısıdır?
Cevap: Fosil, Dinozor fosili.

5. Yukarıdakilerden hangisi ya da hangileri madenlerden üretilmiştir?
Cevap: Altın küpe, sofra tuzu.

6. Yukarıdakilerden hangisi ya da hangileri yer kabuğunu oluşturur?
Cevap: Madenler, kayaç ve taşlar oluşturur.

Sonraki Ödev:  4. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı Sayfa 25-26-28. Cevapları ATA Yayıncılık

4. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı Sayfa 29 Cevapları Sözcü Yayınları

Aşağıda kavram haritasında verilen boşlukları kutudaki uygun kelimelerle dolduralım.
Cevap:

4. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı Sayfa 29 Cevapları Sözcü Yayınları


4. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı Sayfa 30 Cevapları Sözcü Yayınları

Arkadaşlar aşağıdaki soruları dikkatlice okuyalım. Doğru yanıtı bulup işaretleyelim.

1. Güneş’in gökyüzünde harekete diyormuş gibi görünmesinin nedeni,

I. Dünya’nın kendi etrafında dönme hareketi yapmasıdır
II. Güneş’in Dünya etrafında dolanma hareketi yapmasıdır.
III. Dünya’nın Güneş etrafında dolanma hareketi yapmasıdır.

ifadelerinden hangisi ya da hangileriyle açıklanabilir?
Cevap: A.) Yalnız I


2. Aşağıdakilerden hangisi Dünya’mızın dışını kaplayan yapılardan biri değildir?
Cevap: B.) Fosil


3. Mevsimlerin oluşum sebebi aşağıdakilerden hangisidir?
Cevap: D.) Dünya’nın Güneş etrafında dolanma hareketi yapmasıdır.


4. Dünyamız kendi çevresinde doğudan batıya doğru dönseydi Güneş Hangi yönde batardı?
Cevap: B.) Doğu


5. Aşağıdakilerden hangisi madenlerin özelliklerinden biridir?
Cevap: C.) Ham madde olarak kullanılır.


4. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı Sayfa 31 Cevapları Sözcü Yayınları

6. Aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
Cevap: B.) Dünya, Güneş etrafındaki dolanımını 24 saatte tamamlar


7. Dünya’nın Güneş etrafında bir tam dolanma hareketi için geçen süre ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
Cevap: C.) 45 Saat


8. I. Altın
II. Taş Kömürü
III. Çakıl taşı
Yukarıda verilenlerden hangisi ya da hangileri ham madde olarak kullanılabilir?
Cevap: C.) I ve II


9. I. Yazın gündüzler uzun geceler kısadır.
II. Bir gün 24 saattir
III. Güneş doğudan doğar, batıdan batar.
Yukarıdaki ifadelerden hangisi ya da hangileri Dünya’nın yıllık hareketi ile açıklanır?
Cevap: A.) Yalnız I

Sonraki Ödev:  4. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı Sayfa 67. Cevapları MEB Yayınları

4. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı Sayfa 31 Cevapları Sözcü Yayınları

10. Yandaki görselle ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?
Cevap: D.) Dünya’nın günlük hareketi ile ilgilidir.


4. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı Sayfa 32 Cevapları Sözcü Yayınları

11. Fosillerle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
Cevap: D.) Ölen canlının fosil oluşumu için hava ile temas etmemesi gerekir.


12. Selin, Dünya’nın yıllık hareketi ile ilgili bir ödev hazırlamaktadır. Aşağıdakilerden hangisi Selin’in cevabını bulması gereken sorulardan biri değildir?
Cevap: B.) Bir gün neden 24 saattir?


13. Aşağıda verilenlerden hangisi doğrudur?
Cevap: A.) Kayaçlar, yer kabuğunun kara tabakasıdır.


14. Aşağıdakilerden hangisi Dünya’nın gece ve gündüzü oluşturan hareketi ile ilgilidir?
Cevap: A.) Güneş’in doğudan doğup batıdan batması


15. I. Gece ve gündüzün oluşması
II. Mevsimlerin oluşması
III. Yeryüzünün kara tabakası ve su tabakasının olması
Yukarıdaki ifadelerden hangisi ya da hangileri Dünya2nın dönme ya da dolanma hareketiyle ilgili değildir?
Cevap: C.) Yalnız III

Sizde Yorum Yazın


Forum Ders Cevapları Copyright © 2019-2023
Gizlilik Politikası İletişim S.S.S/ Sitemap