Anasayfa Kitap Cevapları
27 Mart 2024, 21:21 - Aysel Alpay Yazdı

4. Sınıf İnsan Hakları Ders Kitabı Sayfa 54-55-56-57. Cevapları Hecce Yayıncılık

Ünite Değerlendirme Çalışmaları Cevapları

3. Ünite Adalet ve Eşitlik: 4. Sınıf İnsan Hakları Yurttaşlık ve Demokrasi Ders Kitabı Sayfa 54-55-56-57 Cevapları Hecce Yayınları


4. Sınıf İnsan Hakları Ders Kitabı Sayfa 54 Cevapları Hecce Yayıncılık

A. Aşağıda verilen ifadelerdeki boşlukları uygun şekilde doldurunuz.

Özgürlük – Eşit – Yasalar – Adil – Farklı – Mutlu

  1. İnsanlar birbirlerinden farklı özelliklere sahiptir.
  2. İnsanların eşit şartlarda yaşamını sürdürebilmesi için herkese eşit şartlar sağlanmalıdır.
  3. Fiziksel ve zihinsel farklılıklarımıza rağmen tüm insanlar yasalar önünde eşit haklara sahiptir.
  4. İnsanların birlik ve beraberlik içerisinde yaşaması için devletin eşit ve adil bir düzen kurması gerekir.
  5. Eşitlik ve adaletin sağlandığı toplumlarda insanlar mutlu yaşarlar.

B. Aşağıdaki ifadelerden doğru olanların yanına “D”, yanlış olanların yanına “Y” yazınız.
Cevap:

1. İnsanların farklı özelliklerine saygı duymadan uyum içerisinde yaşayabiliriz. (Y)
2. Toplumsal alanda yasalarla yapılan düzenlemeler toplumdaki eşitsizliği önler. (D)
3. Anayasamızda da yer aldığı gibi her birey kanun önünde haklarını arayabilir. (D)
4. İnsanlar yaşadıkları toplumda zaman zaman haksızlığa uğrayabilir. (D)
5. Toplumda eşitlik ve adalet her zaman sağlanır. (Y)


C. Aşağıda verilen soruların yanıtlarını defterinize yazınız.

1. İnsanların özellikleri birbirinden farklıdır, bu nedenle her insan farklılıkları ile güzeldir. İnsanlar aynı özelliklere sahip olsalardı dünya nasıl bir yer olurdu? Düşüncelerinizi yazınız.
Cevap: Herkesin aynılaştığı yeni fikirlerin kültürlerin oluşamadığı bir toplum olurdu.

2. Eşitlik ve adalet tüm insanlar için önemlidir. Ülkemizde eşitlik ve adaleti sağlayan kurum ve kuruluşlar vardır. Eşitlik ve adaleti sağlayan kurum ve kuruluşlar nelerdir? Araştırınız.
Cevap: Eşitlik ve adaleti sağlamak için Adalet Bakanlığı, Anayasa Mahkemesi, Türk Barolar Birliği gibi kurum ve kuruluşlar mevcuttur.

Sonraki Ödev:  4. Sınıf İnsan Hakları Ders Kitabı Sayfa 84-85-86-87 Cevapları MEB Yayınları

3. İnsan olarak hak ve özgülüklerimiz kısıtlandığında haklarımızı aramak için yasalara başvururuz. Hak ve özgürlükleri kısıtlanan bireyler, hangi anayasa maddesine dayanarak hak ve özgürlüklerini arayabilirler? Araştırınız.
Cevap: İnsan hakları anayasının yaşama, barınma, beslenme, seçme seçilme hakkı gibi maddelerinde arayabilirler.


Ç. Aşağıda verilen kavramların anlamlarını araştırınız. Bu kavramlar neden önemlidir? Söyleyiniz.
Cevap: Bu kavramlar önemlidir çünkü, güzel bir sosyal çevre için gerekli kavramlardır. Bu kavramların düzgün olduğu zamanlarda daha yaşanılabilir bir toplum olur.


4. Sınıf İnsan Hakları Ders Kitabı Sayfa 55 Cevapları Hecce Yayıncılık

D. Aşağıda verilen çoktan seçmeli soruları yanıtlayınız.

1. Bir toplumda yaşayan insanlar, dış görünüş ve düşünce olarak birbirinden farklı özelliklere sahiptir. İnsanların farklı özelliklere sahip olması toplumu nasıl etkiler?
Cevap: D
A) Toplumda kargaşa ve isyan çıkar.
B) Herkes aynı özelliklere sahip olmak ister.
C) İnsanlar arasında birlik beraberlik olmaz.
D) Toplum farklı yönlerden zenginleşir.


2. Bir toplumda yaşayan bireylerin eşit haklara sahip olduğunu kanıtlayan ve bu hakları garanti altına alan en önemli belge hangisidir?
Cevap: A
A) Anayasa
B) Tapu senedi
C) Diploma
D) İkametgâh kâğıdı


3. Bir toplumda bireyler arasında adaletin sağlanması çok önemlidir. Toplumda adaletin sağlanması için ne yapılmalıdır?
Cevap: A
A) Herkesin eşit olduğu kabul edilmelidir.
B) Herkese farklı davranılmalıdır.
C) Herkes için yasalarda değişiklik yapılmalıdır.
D) Herkesin istediğini yapmasına izin verilmelidir.


4. Eşitlik ve adaletin sağlanması, toplum yaşamı için çok önemlidir. Eşitlik ve adaletin sağlandığı ülkede aşağıdakilerden hangisi yaşanmaz?
Cevap: D
A) İnsanlar mutlu ve özgürdür.
B) Hak ve özgürlüklere saygı vardır.
C) İnsanlar birlik ve beraberlik içinde yaşar.
D) Toplumda düzensizlik vardır.

Sonraki Ödev:  4. Sınıf İnsan Hakları Ders Kitabı 68-69. Sayfa Cevapları MEB Yayınları

5. Güçlülerin güçsüzler üzerinde hâkimiyet kurduğu ülkelerde insanlar nasıl bir hayat sürer?
Cevap: C
A) İnsanlar mutlu bir hayat sürer.
B) Eşit ve adil bir ortamda yaşar.
C) İnsanlar kendini güvende hissetmez.
D) İnsanlar özgür bir ortamda yaşar.


6. I. Ten rengi
II. Saç rengi
III. Göz rengi
IV. Boy uzunluğu
V. Kilo
VI. Yüz şekli
Yukarıda verilen özelliklerden kaç tanesi insandan insana değişen özelliklerdendir?
Cevap: D
A) 3
B) 4
C) 5
D) 6


4. Sınıf İnsan Hakları Ders Kitabı Sayfa 56 Cevapları Hecce Yayıncılık

7. “Yasalar karşısında insanların bedensel ve düşünsel farklarına bakmaksızın toplumsal ve siyasal haklar bakımından ayrım yapılmamasıdır.”
Yukarıda açıklaması verilen kavram aşağıdakilerden hangisidir?
Cevap: A
A) Eşitlik
B) Adalet
C) Kanun
D) Özgürlük


8. İnsanlar, eşitlik ve adaletin olmadığı bir toplumda nasıl davranırlar?
Cevap: C
A) Heyecanlı
B) Neşeli
C) Kaygılı
D) Huzurlu


9. I. İnsan hak ve özgürlükleri zarar görür.
II. Toplum içerisinde düzen sağlanamaz.
III. İnsanlar huzur içinde yaşar.
Yukarıda verilen durumlardan hangileri eşitlik ve adaletin olmadığı toplumlarda yaşanır?
Cevap: C
A) Yalnız I
B) Yalnız II
C) I-II
D) I-II-III


10. Aşağıdakilerden hangisi adil bir insanın özelliği değildir?
Cevap: A
A) İnsanlar arasında ayrımcılık yapmak
B) İnsanların haklarına saygı göstermek
C) İnsanlara eşit davranmak
D) İnsanların haklarını korumak


4. Sınıf İnsan Hakları Ders Kitabı Sayfa 57 Cevapları Hecce Yayıncılık

E. Aşağıda verilen zihin haritasını bu ünitede öğrendikleriniz çerçevesinde doldurunuz.
Cevap:

4. Sınıf İnsan Hakları Ders Kitabı Sayfa 57 Cevapları Hecce Yayıncılık

Sizde Yorum Yazın


Forum Ders Cevapları Copyright © 2019-2023
Gizlilik Politikası İletişim S.S.S/ Sitemap