Anasayfa Kitap Cevapları
27 Mart 2024, 21:27 - Zülal Güneş Yazdı

4. Sınıf İnsan Hakları Ders Kitabı Sayfa 56-57-58-59 Cevapları MEB Yayınları

3. Ünite Yapalım Öğrenelim Cevapları

3. Ünite 4. Sınıf İnsan Hakları Yurttaşlık ve Demokrasi Ders Kitabı Sayfa 56-57-58-59 Cevapları MEB Yayınları

3. Ünite Yapalım Öğrenelim Cevapları


4. Sınıf İnsan Hakları Ders Kitabı Sayfa 56 Cevapları MEB Yayınları

A. Aşağıdaki ifadelerden doğru olanların başına “D”, yanlış olanların başına “Y” yazınız.
Cevap:

1. (D) Adalet, insani değerlerden biridir.
2. (Y) Adalet ve eşitlik aynı anlama gelmektedir.
3. (D) Toplumda güven duygusunu geliştiren en önemli unsurlardan biri o toplumda adaleti sağlamaktır.
4. (Y) Toplumda adaletin sağlanması huzursuzluk getirir.
5. (D) Eşitliğin sağlandığı toplumlarda haksızlıklar azalır.
6. (D) Yasaların önünde herkes eşittir.
7. (Y) Yasak ve kurallar uygulanırken herkese eşit davranılmayabilir.
8. (D) Fiziksel özelliklerimiz birbirine benzer.
9. (D) Kadın ve erkekler eşit haklara sahiptir.
10. (Y) Başkalarının bizden farklı olan özelliklerine saygı duymamıza gerek yoktur.


B. Aşağıdaki cümleleri, verilen sözcük veya sözcük grubu ile tamamlayınız.
Cevap:

1. Hiç kimseye sahip olduğu özelliklerinden dolayı ayrımcılık  yapılamaz.
2. Düşünce biçimimiz, inançlarımız, yaşam şeklimiz gibi özeliklerimizle birbirimizden farklılık gösteririz.
3. Herkes; dil, ırk, renk, cinsiyet, siyasi düşünce, din ve benzeri sebeplerle ayrım gözetilmeksizin
kanun önünde eşit haklara sahiptir.
4. Eşitlik adaletin en önemli ölçütlerinden biridir.
5. Yasa ile sahip olunan hakların kullanılmasının sağlanmasına eşitlik denir.
6. Birbirimizin farklı özelliklerine saygı  göstermeliyiz.
7. Adalet ve eşitliğin sağlandığı toplumlarda güven duygusu artar.
8. Eşitlik ve adaletin sağlandığı toplumlarda haksızlıklar  engellenir.

Sonraki Ödev:  4. Sınıf İnsan Hakları Ders Kitabı Sayfa 78-79 Cevapları MEB Yayınları

4. Sınıf İnsan Hakları, Yurttaşlık ve Demokrasi Ders Kitabı Sayfa 57 Cevapları MEB Yayınları

C. Aşağıdaki sorularda doğru seçeneği işaretleyiniz.

1. Aşağıdakilerden hangisi adil bir toplumda insanlarda oluşan duygulardan biridir?
Cevap: B

A) Huzursuzluk
B) Güven
C) Korku
D) Öfke


2. Ailesiyle birlikte uzak bir ülkeye giden Bora, bu ülkede kuralların biraz farklı olduğunu görünce çok şaşırır. Öyle ki ismi “N” ve “K” harfleri ile başlayanlar haftanın her günü parklarda serbestçe oynayabiliyorken diğerleri belirli günlerde oynayabilmektedir.
Bu ülkede kurallarla ilgili aşağıdakilerden hangisini söyleyebiliriz?
Cevap: C

A) Kurallar herkes için eşit bir şekilde uygulanmaktadır.
B) Adaletli bir uygulama söz konusudur.
C) İnsanlar arasında ayrım yapılmaktadır.
D) İnsanlar arasında farklılıklara saygı gösterilmektedir.


3. Aşağıdakilerden hangisi insanları birbirinden farklı kılan özeliklerden biri değildir?
Cevap: B

A) Tercihleri
B) Düşünüyor olması
C) Duyguları
D) Fikirleri


4. Aşağıdakilerden hangisinde adil olmayan bir durum söz konusudur?
Cevap: A

A) Mehmet Bey kendisi ile aynı işi yapan kişiler arasında daha fazla çalıştırılmaktadır.
B) Çetin Bey aynı işi yapan diğer arkadaşlarıyla aynı ücreti almaktadır.
C) Bahar Hanım gerekli şartları taşıdığı için başvurduğu işe alınmıştır.
D) Handan Hanım hastalandığı için hastanede sağlık hizmetinden yararlanmıştır.

Sonraki Ödev:  4. Sınıf İnsan Hakları Ders Kitabı Sayfa 94-95. Cevapları Hecce Yayıncılık

5. Aşağıdakilerden hangisi adil davranan bir insanın özelliği değildir?
Cevap: A

A) İnsanlar arasında ayrımcılık yapmak.
B) İnsanların haklarına saygı göstermek.
C) Haksızlığa uğradığında gerekli yerlere başvurarak hakkını aramak.
D) İnsanlar arasındaki farklılıklara saygı duymak.


4. Sınıf İnsan Hakları, Yurttaşlık ve Demokrasi Ders Kitabı Sayfa 58 Cevapları MEB Yayınları

D. Aşağıdaki soruların cevaplarını altlarına yazınız.

1. Adaletin olmadığı bir toplumda ne gibi sorunlar ortaya çıkar?
Cevap: Toplumda huzur, güven eksikliği olur. Sürekli tartışma olur.

2. Adalet ve eşitlik kavramlarını açıklayınız.
Cevap: Hak ve hukuku göz edip yerine getirmeye adalet, bir devlette yaşayan insanların yani milletin hiç bir ayrım yapılmamasına eşitlik denir.

3. Eşitliğin yasalarla güvence altına alınması niçin önemlidir? Açıklayınız.
Cevap: Bu sayede kanıt gösterebileceğimiz ve hakkımızı savunabileceğimiz bir yazılı kanun vardır.

4. İnsanların ortak ve farklı yönlerini yazınız.
Cevap:

Ortak yönler: İnsan olması, düşünmesi

Farklı yönler: Duygular, zevkleri, yetenekleri


4. Sınıf İnsan Hakları, Yurttaşlık ve Demokrasi Ders Kitabı Sayfa 59 Cevapları MEB Yayınları

E. Adaletin önemini vurgulayan bir slogan yazınız. Yazdığınız sloganla ilgili bir resim yapınız.
Cevap: ADALETLİ OLALIM HUZUR İÇİNDE YAŞAYALIM.

Sizde Yorum Yazın


Forum Ders Cevapları Copyright © 2019-2023
Gizlilik Politikası İletişim S.S.S/ Sitemap