Anasayfa Kitap Cevapları
14 Mart 2024, 21:03 - Sena Yazdı

4. Sınıf Matematik Ders Kitabı Sayfa 228-229. Cevapları ADA Yayıncılık

Çevre Uzunluğu Hesaplamayla İlgili Problemler Cevapları

6.Ünite Ölçme İşlemleri: 4. Sınıf Matematik Ders Kitabı Sayfa 228-229. Cevapları ADA Yayınları


4. Sınıf Matematik Ders Kitabı Sayfa 228 Cevapları ADA Yayıncılık

Benzer veya Farklı Bir Problem Kuralım

Bir kenarı 275 m olan kare şeklindeki bahçenin çevre uzunluğu, uzun kenarı 225 m ve kısa kenarı 165 m uzunluğunda olan dikdörtgen şeklindeki bahçenin çevre uzunluğundan kaç metre azdır?
Yukarıdaki problemi çözünüz. Farklı sayılar kullanarak yukarıdaki probleme benzer bir problem kurunuz.
Cevap:

Kare şeklindeki bahçenin çevresi → 275 x 4 = 1100 m
Dikdörtgen şeklindeki bahçenin çevresi →
225 x 2 = 450m
165 x 2 = 330 m
330 + 450 = 780 m

1100 – 780 = 320 m azdır.


Soru: Çevresi 2000 metre olan kare şeklinde bahçe ile, uzun kenarı 150 metre ve kısa kenarı 100 metre olan bahçenin çevresi  kare şeklinde olan bahçenin çevresinden ne kadar azdır?

Sonraki Ödev:  4. Sınıf Matematik Ders Kitabı Sayfa 196-197. Cevapları MEB Yayınları

Çözüm:

Dikdörtgen şeklinde olan bahçenin çevresi
150 x 2 = 300m
100 x 2 = 200 m
300 + 200 = 500 m

Farkı → 2000 – 500= 1500 metre azdır.


Benzer veya Farklı Bir Problem Kuralım

Şekillerin çevre uzunluklarını hesaplamayla ilgili bir problem kurunuz. Kurduğunuz problemi çözünüz.

Soru: Bir kenarı 16 metre olan kare şeklindeki odanın çevresi, kısa kenarı 4 metre uzun kenarı 12 metre olan dikdörtgen şeklinde odanın çevresinden ne kadar azdır?

Çözüm:

Kare şeklinde olan odanın çevresi → 16 x 4 = 64 m
Dikdörtgen şeklinde olan odanın çevresi →
4 x 2 = 8 m
12 x 2 = 24 m
8 + 24 = 32m

Fark → 64 – 32 = 32 m azdır.


4. Sınıf Matematik Ders Kitabı Sayfa 229 Cevapları ADA Yayıncılık

ALIŞTIRMALAR

1. Osman Bey, yeni aldığı yandaki televizyonun çevresine şerit koruyucu yapıştıracaktır. Televizyon uzun kenarı 96 cm, kısa kenarı 54 cm olan bir dikdörtgen şeklinde olduğuna göre Osman Bey’e kaç metre şerit gerekmektedir?
Cevap:

Uzun kenar → 96 x 2 = 192 cm
Kısa kenarı → 54 x 2 = 108 cm
192 + 108 = 300 cm
300 cm → 300 ÷ 100 = 3 m şerit gerekir.

Sonraki Ödev:  4. Sınıf Matematik Ders Kitabı Sayfa 252-253. Cevapları MEB Yayınları

2. Şenay, iple yandaki geometrik şekilleri oluşturmuş. Şenay, bu şekilleri oluşturmak için kaç santimetre ip kullanmıştır?
Cevap:

4. Sınıf Matematik Ders Kitabı Sayfa 229 Cevapları ADA Yayıncılık


3. Bir kenarının uzunluğu 45 m olan kare şeklindeki arsanın etrafına 3 sıra dikenli tel çekilecektir. Bu iş için kaç metre dikenli tele ihtiyaç vardır?
Cevap:

Çevresi → 45 x 4 = 180 m
Telin uzunluğu → 180 x 3 = 540 m dikenli tele ihtiyaç vardır.


4. Yukarıdaki verilenleri kullanarak çevre uzunluğu hesaplamayla ilgili bir problem kurunuz.
Cevap:

Soru: Uzun kenarı 105 m olan futbol sahasının kısa kenarı 65 m olarak bilinmektedir. Etrafı telle örülecek olan sahaya kaç metre tel gerekir?

Çözüm:

Kısa kenar → 65 x 2 = 130 m
uzun kenar → 105 x 2 = 210 m
Çevresi → 210 + 130 = 340 metre tel gerekir.

Sizde Yorum Yazın


Forum Ders Cevapları Copyright © 2019-2023
Gizlilik Politikası İletişim S.S.S/ Sitemap