Anasayfa Kitap Cevapları
7 Aralık 2022, 13:34 - Zülal Güneş Yazdı

8. Sınıf Matematik Ders Kitabı Sayfa 224-225-226-227-228-229-230. Cevapları MEB Yayınları

8. Sınıf Matematik 6. Ünite Değerlendirme Cevapları

6. ÜNİTE: Geometrik Cisimler: 8. Sınıf Matematik Ders Kitabı Cevapları 224-225-226-227-228-229-230. Sayfa MEB Yayınları


8. Sınıf Matematik Ders Kitabı Sayfa 224 Cevapları MEB Yayınları

1. Koordinat sisteminde verilen 1. şekil ötelenerek 2. şekil elde edilmiştir.
Buna göre uygulanan öteleme hareketi aşağıdakilerden hangisidir?

Cevap: D) 7 br sağa, 4 br yukarı


2. Yandaki koordinat sisteminde verilen şekil 3 birim sağa, 1 birim aşağı ötelenirse oluşacak görüntünün köşelerinden biri aşağıdakilerden hangisi değildir?
Cevap: D) (1, -4)

8. Sınıf Matematik Ders Kitabı Sayfa 224 Cevapları MEB Yayınları


3. Koordinat sisteminde A(3, -2) noktasının y eksenine göre yansıması B(x, y) ve B noktasının x eksenine göre yansıması C(a, b) olduğuna göre x + y – a + b işleminin sonucu aşağıdakilerden hangisidir?
Cevap: B) 0

8. Sınıf Matematik Ders Kitabı Sayfa 224 Cevapları MEB Yayınları


4. x ekseninde 3 birim sola, y ekseninde 2 birim yukarı ötelenerek oluşturulan şeklin köşe noktalarının koordinatları A'(-4, 3), B'(0, 1), C'(1, 4), D'(-2, 4) olduğuna göre şeklin ötelenmeden önceki halinin koordinatlar toplamı aşağıdakilerden hangisidir?
Cevap: C) 11

8. Sınıf Matematik Ders Kitabı Sayfa 224 Cevapları MEB Yayınları


5. Beşgen dik prizmanın ayrıt sayısı ile köşe sayısı toplamı aşağıdakilerden hangisidir?
Cevap: D) 25

Ayrıt sayısı = 15
Köşe sayısı = 10
10 + 15 = 25


6. Aşağıdakilerin hangisinde dörtgenler y eksenine göre birbirinin yansıması şeklinde verilmiştir?
Cevap: C)


7. Yandaki şeklin önce y eksenine göre yansıması alınıyor daha sonra x eksenine göre yansıması alınıyor. Bu yansımaların ardından hangi nokta bu şeklin içinde kalır?
Cevap: B) M

8. Sınıf Matematik Ders Kitabı Sayfa 224 Cevapları MEB Yayınları


8. Tuğçe yukarıdaki dikdörtgen şeklindeki kartonu [AB] ve [CD] üst üste gelecek şekilde kıvırarak dik dairesel silindir şeklini elde ediyor. Bu silindirin alt ve üst tabanını oluşturmak için kaç cm² daha kartona ihtiyaç vardır? (π = 22/7 alınız.)
Cevap: B) 308

2πr = 44
2 . 22/7 . r = 44
44r/7 = 44
44r = 308
r = 7

Taban alanı = πr²
22/7 . 7² = 154
İki taban dediği için  154 + 154 = 308


8. Sınıf Matematik Ders Kitabı Sayfa 225 Cevapları MEB Yayınları

9. Aşağıdakilerden hangisi, şeklin doğru boyunca önce ötelenip sonra yansıtılmasıyla oluşan görüntüsüdür?
Cevap: D)


10. Yukarıda verilen dik prizmalarla ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? 
Cevap: B) Dikdörtgenler dik prizmasının 8 ayrıtı vardır. (12 yarıtı vardır)


11. Yanal alanı 120 cm² olan dik dairesel silindirin yüksekliği 10 cm olduğuna göre taban çapı kaç cm’dir? (π = 3 alınız.)
Cevap:

Yanal yüzey alanı = 2π · r · h
120 = 2 . 3 . r . 10
120 = 60r
2 = r

Sonraki Ödev:  8. Sınıf Matematik Ders Kitabı Sayfa 18-25. Cevapları Berkay Yayıncılık

12. Yukarıda verilen altıgen dik piramit ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? 
Cevap: A) 2


13. Hacmi 540 cm³ ve yarıçapı 6 cm olan bir dik dairesel silindirin yüksekliği kaç cm’dir? (π = 3 alınız.)
Cevap:

V = Tabanı Alanı · Yükseklik
V = π · r² · h

540 = 3 . 6² . h
540 = 108h
5 = h


14. Aşağıda bir dik koninin yanal yüzey açınımı verilmiştir. Bu koninin taban çevresi kaç cm’dir? (π = 3 alınız.)
Cevap: D) 24

Taban çevresi = 2πr
Taban çevresi = 2 . 3 . 4 = 24


15. Hacmi 900 cm³ ve yüksekliği 3 cm olan bir dik dairesel silindirin yarıçapı kaç cm’dir? (π = 3 alınız.)
Cevap: B) 10

V = π · r² · h
900 = 3 . r² . 3
900 = 9h
100 = r²
10 = r


8. Sınıf Matematik Ders Kitabı Sayfa 226 Cevapları MEB Yayınları

16. Aşağıdakilerden hangisi dik dairesel silindirin temel elemanlarından biri değildir?
Cevap: A) Kenarortay


17. Yanda açınımı verilen dik koninin ana doğrusunun uzunluğu kaç cm’dir?
Cevap:


18. Yandaki verilen kare dik prizmaya göre aşağıdaki doğru parçalarından hangisi diğerlerinden farklıdır?
Cevap: B) [SC] (Yüksekliktir)


19. Bir soba ustası, çapı 14 cm ve yüksekliği 70 cm olan soba borusundan 10 tane yapmak istemektedir. Buna göre soba ustasının bu borular için kaç m² sac kullanması gerekir? (π = 3 alınız.)
Cevap: A) 2,94

Yanal yüzey alanı = 2π · r · h
Yanal yüzey alanı = 2 . 3 . 7 . 70
Yanal yüzey alanı = 2940 cm²
Yanal yüzey alanı = 29,4 m²
29,4 ÷ 10 = 2,94 m²


20. Aşağıdaki desenlerin hangisinde ötelemeli yansıma yoktur?
Cevap: A)


21. Aşağıdakilerden hangisi bir dik dairesel silindir açınımı olamaz? (π = 3 alınız.)
Cevap:

8. Sınıf Matematik Ders Kitabı Sayfa 226 Cevapları MEB Yayınları


22. Aşağıda silindir şeklindeki boya rulosunun yarıçapı 7 cm ve yüksekliği 25 cm’dir. Boya rulosu 1 tur döndüğünde kaç cm² alanı boyar? (π = 3 alınız.)
Cevap: D) 1050

Yanal yüzey alanı = 2π · r · h
Yanal yüzey alanı = 2 . 3 . 7 . 25
Yanal yüzey alanı = 1050 cm²


8. Sınıf Matematik Ders Kitabı Sayfa 227 Cevapları MEB Yayınları

23. Koordinat sistemi üzerindeki portakalın 1. şekil konumundan 2. şekil konumuna gelmesi için aşağıdaki hangi dönüşüm işlemleri uygulanmalıdır?
Cevap: C) 1. şekildeki portakalın önce y eksenine göre yansıması alındıktan sonra görüntüyü y eksenine paralel olacak şekilde 5 birim aşağıya ötelemesi alınmıştır.


24. Yukarıda verilen kare dik piramidin ayrıt uzunlukları toplamı aşağıdakilerden hangisidir
Cevap: A) 36

8. Sınıf Matematik Ders Kitabı Sayfa 227 Cevapları MEB Yayınları


25. Aşağıdakilerden hangisinin d doğrusuna göre yansıması doğru verilmiştir?
Cevap: C)


26. Şekilde verilen dik koni ile ilgili
I. Tepe noktası O noktasıdır.
II. [SO] yüksekliğidir.
III. Açınımı bir üçgen ve bir daireden oluşur.
IV. Ana doğrularından biri PS doğrusudur. ifadelerinden hangileri doğrudur?

Cevap: C) II. ve IV.

Sonraki Ödev:  8. Sınıf Matematik Ders Kitabı Sayfa 26-28. Cevapları Berkay Yayıncılık

8. Sınıf Matematik Ders Kitabı Sayfa 228 Cevapları MEB Yayınları

27. Şekilde izometrik kâğıtta verilen açınım, üçgen dik prizma oluşturacak şekilde kapatıldığında, A ve B noktaları hangi noktalar ile eşleşir
Cevap: B) L ve T


28. Aşağıdakilerden hangisi bir kare dik prizmanın açınımı olamaz ?
Cevap: D)


29. Şekildeki dik koninin taban çapının uzunluğu 24 cm ve |AB| = 18 cm’dir. Buna göre bu koninin açınımı aşağıdakilerden hangisidir?
Cevap: D)


Aşağıdaki noktalardan hangisi şekildeki ABCD dörtgeninin x eksenine göre yansıması dörtgenin içinde yer alır?
Cevap: B) (-2, -3)

8. Sınıf Matematik Ders Kitabı Sayfa 228 Cevapları MEB Yayınları


8. Sınıf Matematik Ders Kitabı Sayfa 229 Cevapları MEB Yayınları

31. Yukarıdaki şekilde bir dikdörtgenler prizması ve bu prizmanın açınımı verilmiştir. Buna göre açınımdaki X noktası dikdörtgenler prizmasının hangi köşesidir?
Cevap: A) G


32. Aşağıda verilen dik koninin açınımında oluşan daire diliminin yay uzunluğu kaç π cm’dir
Cevap:

Yay uzunluğu  = 2πr = 2πl . α/360
α = 360° . r/l
α = 360° . 4/16
α = 90
Yay uzunluğu = 2πl . α/360
Yay uzunluğu = 2π . 16 . 90/360
Yay uzunluğu = 32π . 90/360
Yay uzunluğu = 8π


33. Taban yarıçapı 5 cm ve yüksekliği 10 cm olan dik dairesel silindirin yan yüzeyini çiziniz ve silindirin alanını hesaplayınız. (π = 3 alınız.)
Cevap:

Alanı = 2π . r² + 2π . r . h
Alanı = 2 . 3 . 5² + 2 . 3 . 5 . 10
Alanı = 150 + 300
Alanı = 450


34. Yanda verilen kare dik prizmanın ayrıtları toplamı kaç cm’dir?
Cevap:

8. Sınıf Matematik Ders Kitabı Sayfa 229 Cevapları MEB Yayınları


35. Aşağıdaki dik dairesel silindir şeklindeki su deposunun taban yarıçapı 4 m ve yüksekliği 10 m’dir. Bu su deposunun hacmini bulunuz. (π = 3 alınız.)
Cevap:

V = π · r² · h
V = 3 . 4² . 10
V = 3 . 160
V = 480


36. Aşağıdaki kare dik piramitte verilen noktalı yerlere uygun temel elemanları yazınız
Cevap:

8. Sınıf Matematik Ders Kitabı Sayfa 229 Cevapları MEB Yayınları


8. Sınıf Matematik Ders Kitabı Sayfa 230 Cevapları MEB Yayınları

37. Yanda dik dairesel silindir üzerinde numaralandırılmış kısımları harflerle verilen temel elemanlarla eşleştiriniz.
Cevap:

8. Sınıf Matematik Ders Kitabı Sayfa 230 Cevapları MEB Yayınları


38. Aşağıdaki verilen ifadelerden doğru olanların başlarına “D”, yanlış olanların başlarına “Y“ yazınız.
Cevap:

(.D.) Üçgen dik prizmanın 5 tane yüzü vardır.
(.D.) Beşgen dik prizmanın 10 tane köşesi vardır.
(.Y.) Küpün 16 tane ayrıtı vardır. → 12 ayrıtı vardır
(.Y.) Altıgen dik prizmasının 18 tane yüzü vardır. → 8 yüzü vardır
(.D.) Altıgen dik prizmanın 18 tane ayrıtı vardır.

Sizde Yorum Yazın


Forum Ders Cevapları Copyright © 2019-2023
Gizlilik Politikası İletişim S.S.S/ Sitemap