Anasayfa Kitap Cevapları
15 Ekim 2023, 21:54 - Sena Yazdı

4. Sınıf Matematik Ders Kitabı Sayfa 23-24-25. Cevapları ADA Yayıncılık

Doğal Sayıları Sıralama Cevapları

1.Ünite Doğal Sayılar: 4. Sınıf Matematik Ders Kitabı Sayfa 23-24-25. Cevapları ADA Yayıncılık


4. Sınıf Matematik Ders Kitabı Sayfa 23 Cevapları ADA Yayıncılık

İstanbul ile Rize arasındaki mesafe 1140 kilometre, İstanbul ile Diyarbakır arasındaki mesafe 1359 kilometredir. İstanbul ile Ağrı arasındaki mesafe ise 1409 kilometredir.

İstanbul, yukarıda belirtilen illerden hangisine daha yakındır?
Cevap: İstanbul Rize’ye daha yakındır.


İstanbul, yukarıda belirtilen illerden hangisine daha uzaktır?
Cevap: İstanbul Ağrı’ya daha uzaktır.


Yukarıda verilen mesafeler büyükten küçüğe doğru nasıl sıralanabilir?
Cevap: 1409 > 1359 > 1140


Etkinlik

2145, 1750 ve 3086 sayılarının en büyük basamaklarını belirleyelim.
Cevap:

2145 → 2 rakamının olduğu binler basamağı
1750 → 1 rakamının olduğu binler basamağı
3086 → 3 rakamının olduğu binler basamağı

Sonraki Ödev:  4. Sınıf Matematik Ders Kitabı Sayfa 230-231-232-233-234. Cevapları ADA Yayıncılık

Bu basamaklardaki rakamlardan hangisinin daha büyük olduğunu söyleyelim.
Cevap: Bu basamaklardaki rakamlardan en büyüğü 3 rakamının bulunduğu 3086 sayısıdır.


Söylediğimiz rakamın bulunduğu sayının diğer sayılardan büyük olup olmadığını tartışalım.
Cevap: Diğer sayılardan büyüktür.


Diğer iki sayısının en büyük basamaklarındaki rakamlardan hangisinin büyük olduğunu söyleyelim.
Cevap:

2145 → 2
1750 → 1
En büyük rakam 2’dir.


2145, 1750 ve 3086 sayılarını büyükten küçüğe doğru sembol kullanarak sıralayalım.
Cevap:  3086 > 2145 > 1750


4. Sınıf Matematik Ders Kitabı Sayfa 24 Cevapları ADA Yayıncılık

Birlikte Yapalım

3234, 2740, 3402 ve 1985 sayılarını küçükten büyüğe doğru sembol kullanarak sıralayınız.
Cevap: 1985 < 2740 < 3234 < 3402


4. Sınıf Matematik Ders Kitabı Sayfa 25 Cevapları ADA Yayıncılık

Alıştırmalar

1. Yandaki tabloda Kırıkkale ilinde bulunan bazı dağlar ve bu dağların yükseklikleri verilmiştir. Dağları, yüksekliği fazla olandan az olana doğru sembol kullanarak sıralayınız.
Cevap:

4. Sınıf Matematik Ders Kitabı Sayfa 25 Cevapları ADA Yayıncılık

1497 > 1489 > 1300 > 1080

Sonraki Ödev:  4. Sınıf Matematik Ders Kitabı Sayfa 166-167. Cevapları MEB Yayınları

2. 13 786 < 30 254 < 61 903 < ? < 80 492
Yukarıdaki sıralamada “?” yerine aşağıdaki sayılardan hangisi gelebilir?
Cevap: B) 61 921


3. Yandaki tabloda 2022 yıl sonu itibarıyla bazı illerimizin nüfusları verilmiştir. İlleri, nüfusu en az olandan en çok olana doğru sembol
Cevap:

4. Sınıf Matematik Ders Kitabı Sayfa 25 Cevapları ADA Yayıncılık1

Tunceli < Erzincan < Burdur < Sivas < Adıyaman


4. 534 023, 504 756, 521 844, 591 325 ve 556 207 sayılarını büyükten küçüğe doğru sembol kullanarak sıralayınız.
Cevap: 591 325 > 556 207 > 534 023 > 521 844 > 504 756

Sizde Yorum Yazın


Forum Ders Cevapları Copyright © 2019-2023
Gizlilik Politikası İletişim S.S.S/ Sitemap