Anasayfa Kitap Cevapları
21 Mart 2024, 2:25 - Sena Yazdı

4. Sınıf Matematik Ders Kitabı Sayfa 241-242-243-244-245. Cevapları ADA Yayıncılık

Kütle Ölçme Birimleri Arasındaki İlişkiler Cevapları

6.Ünite Ölçme İşlemleri: 4. Sınıf Matematik Ders Kitabı Sayfa 241-242-243-244-245. Cevapları ADA Yayınları


4. Sınıf Matematik Ders Kitabı Sayfa 241 Cevapları ADA Yayıncılık

 

4. Sınıf Matematik Ders Kitabı Sayfa 241 Cevapları ADA Yayıncılık

Yanda verilen karpuzun kütlesi 7 kilogramdır. Fakat karpuzun kütlesi terazinin ekranında 7000 g olarak yazmaktadır. Yukarıda verilen bilgilere göre kilogram ve gram arasında nasıl bir ilişki vardır?
Cevap: Karpuzun kilogram olarak ağırlığı gram cinsinden gösterilmiştir.


10  kilogramlık bir karpuzun kütlesi gramla nasıl ifade edilebilir? Tartışınız. Tartışırken arkadaşlarınızın sizden farklı olan düşüncelerine saygı gösteriniz.
Cevap:

1 kilogram → 1000 gram
10 kilogram → 10 . 1000 = 10 000 gram olarak ifade edilir.


Etkinlik

4. Sınıf Matematik Ders Kitabı Sayfa 241 Cevapları ADA Yayıncılık1

• Mutlular Köyü’nde üretilen buğday ve nohut miktarları aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.
• Üretilen buğday miktarını ton ile ifade edelim.
Cevap: Üretilen buğday miktarı 756 tondur.


• Üretilen buğday miktarını kilogram ile ifade edelim.
Cevap: Üretilen buğday miktarı 756 000 kilogramdır.


• Ton ve kilogram ile ifade ettiğimiz buğday miktarlarını karşılaştıralım.
Cevap: 1 ton 1000 kilograma denk gelmektedir.


• Üretilen nohut miktarını ton ile ifade edelim.
Cevap: Üretilen nohut miktarı 235 tondur.


• Üretilen nohut miktarını kilogram ile ifade edelim.
Cevap: Üretilen nohut miktarı 235 000 kilogramdır.


• Ton ve kilogram ile ifade ettiğimiz nohut miktarlarını karşılaştıralım
Cevap: 1 ton nohut 1000 kilogram nohuta denk gelir.


• Ton ile kilogram arasında nasıl bir ilişki olduğunu tartışalım.
Cevap: 1 ton 1000 kilograma denk gelmektedir.


4. Sınıf Matematik Ders Kitabı Sayfa 241 Cevapları ADA Yayıncılık2

• Aşağıdaki tabloda Mutlular Köyü’nde üretilen kayısı ve erik miktarları gösterilmiştir.
• Üretilen kayısı ve erik miktarlarının hem kilogram ile hem de gram ile nasıl ifade edildiğini inceleyelim.
• Kayısı için verilen üretim miktarlarını karşılaştıralım.
Cevap: Üretilen 897 kilogram kayısı 897 000 gram kayısıya denk gelir.

Sonraki Ödev:  4. Sınıf Matematik Ders Kitabı Sayfa 123-124-125-126-127-128. Cevapları MEB Yayınları

• Erik için verilen üretim miktarlarını karşılaştıralım.
Cevap: Üretilen 359 kilogram erik 359 000 gram eriğe denk gelir.


• Kilogram ile gram arasında nasıl bir ilişki olduğunu tartışalım
Cevap: 1 kilogram 1000 grama denk gelir.


4. Sınıf Matematik Ders Kitabı Sayfa 242 Cevapları ADA Yayıncılık

Birlikte Yapalım

24 tonun kaç kilogram olduğunu hesaplayınız.
Cevap:

1 ton → 1000 kilogram
24 ton → 24 x 1000 = 24 000 kilogram


Birlikte Yapalım

12 000 kilogramın kaç ton olduğunu hesaplayınız.
Cevap:

1000 kilogram → 1 ton
12 000 kilogram → 12 000 ÷ 1000 = 12 ton


4. Sınıf Matematik Ders Kitabı Sayfa 243 Cevapları ADA Yayıncılık

Birlikte Yapalım

23 kilogramın kaç gram olduğunu hesaplayınız.
Cevap:

1 kilogram → 1000 gram
23 kilogram → 23 x 1000 = 23 000 gram


Birlikte Yapalım

11 000 gramın kaç kilogram olduğunu hesaplayınız.
Cevap:

1000 gram → 1 kilogram
11 000 gram → 11 000 ÷ 1000 = 11 kilogram


4. Sınıf Matematik Ders Kitabı Sayfa 244 Cevapları ADA Yayıncılık

Birlikte Yapalım

32 gramın kaç miligram olduğunu hesaplayınız.
Cevap:

1 gram → 1000 miligram
32 gram → 32 x 1000 = 32 000 miligram


4. Sınıf Matematik Ders Kitabı Sayfa 245 Cevapları ADA Yayıncılık

ALIŞTIRMALAR

1. Miligram ile gram arasındaki ilişkiyi açıklayınız.
Cevap: 1000 miligram 1 grama denk gelmektedir.


2. Aşağıda verilen kütleleri miligram birimi ile ifade ediniz.
Cevap:

• 4 g = …4000… mg
1 g → 1000 mg
4 g → 4 x 1000 = 4000 mg

• 8 g = …8000.. mg
1 g → 1000 mg
8 g → 8 x 1000 = 8000 mg

• 17 g = ..17 000.. mg
1 g → 1000 mg
17 g → 17 x 1000 = 17000 mg


3. Aşağıda verilen kütleleri gram birimi ile ifade ediniz.
Cevap:

• 5000 mg = …5.. g
1000 mg → 1 g
5000 mg → 5000 ÷ 1000 = 5 g

• 9000 mg = …9… g
1000 mg → 1 g
9000 mg → 9000 ÷ 1000 = 9 g

Sonraki Ödev:  4. Sınıf Matematik Ders Kitabı Sayfa 240-241-243. Cevapları MEB Yayınları

• 24 000 mg = …24… g
1000 mg → 1 g
24 000 mg → 24 000 ÷ 1000 = 24 g


4. Gram ile kilogram arasındaki ilişkiyi açıklayınız.
Cevap: 1000 gram 1 kilograma denk gelir.


5. Aşağıda verilen kütleleri gram birimi ile ifade ediniz.
Cevap:

• 3 kg = ..3000… g
1 kg → 1000 g
3 kg → 3 x 1000 = 3000 g

• 7 kg = …7000.. g
1 kg → 1000 g
7 kg → 7 x 1000 = 7000 g

• 35 kg = ..35 000.. g
1 kg → 1000 g
35 kg → 35 x 1000 = 35 000 g


6. Aşağıda verilen kütleleri kilogram birimi ile ifade ediniz.
Cevap:

• 19 000 g = ..19.. kg
1000 g → 1 kg
19 000 g → 19 000 ÷ 1000 = 19 kg

• 83 000 g = …83… kg
1000 g → 1 kg
83 000 g → 83 000 ÷ 1000 = 83 kg

• 104 000 g = ..104… kg
1000 g → 1 kg
104 000 g → 104 000 ÷ 1000 = 104 kg


7. Kilogram ile ton arasındaki ilişkiyi açıklayınız.
Cevap: 1000 kilogram 1 tona denk gelir.


8. Aşağıda verilen kütleleri kilogram birimi ile ifade ediniz.
Cevap:

• 6 t = ..6000… kg
1 t → 1000 kg
6 t → 6 x 1000 = 6000 kg

• 57 t = ..57 000.. kg
1 t → 1000 kg
57 t → 57 x 1000 = 57 000 kg

• 238 t = ..238 000.. kg
1 t → 1000 kg
238 t → 238 x 1000 = 238 000 kg


9. Aşağıda verilen kütleleri ton birimi ile ifade ediniz.
Cevap:

• 8000 kg = ..8.. t
1000 kg → 1 t
8000 kg → 8000 ÷ 1000 = 8 t

• 41 000 kg = ..41… t
1000 kg → 1 t
41 000 kg → 41 000 ÷ 1000 = 41 t

• 60 000 kg = …60… t
1000 kg → 1 t
60 000 kg → 60 000 ÷ 1000 = 60 t

Sizde Yorum Yazın


Forum Ders Cevapları Copyright © 2019-2023
Gizlilik Politikası İletişim S.S.S/ Sitemap