Anasayfa Kitap Cevapları
24 Nisan 2024, 16:05 - Aysel Alpay Yazdı

4. Sınıf Sosyal Bilgiler Ders Kitabı Sayfa 147-148-149-150-151-152 Cevapları Ferman Yayıncılık

5. Ünite Değerlendirme Cevapları

5. Ünite Ekonomik Faaliyetler : 4. Sınıf Sosyal Bilgiler Ders Kitabı 147-148-149-150-151-152. Sayfa Cevapları Ferman Yayınları


4. Sınıf Sosyal Bilgiler Ders Kitabı Sayfa 147 Cevapları Ferman Yayıncılık

A. Aşağıda verilen ifadelerden doğru olanların yanına (D), yanlış olanların yanına (Y) yazınız. Yanlış olduğunu düşündüğünüz ifadelerin doğrularını, altlarında verilen boşluklara yazınız.
Cevap:
1. Alışverişe çıkılmadan önce liste oluşturulması gereksiz harcamaları önler. (D)
2. İstek ve ihtiyaçlarımız arasında sıralama yaparken isteklerimize öncelik veririz. (Y)
› Önceliğimizi ihtiyaçlarımıza vermeliyiz.

3. Her istediğini satın almak bilinçli tüketici davranışlarından biridir. (Y)
›Hayır ihtiyaçlarımızı ve bütçemize uygun olanları almalıyız.

4. Her birey kendi bütçesini oluşturmaktan sorumludur. (D)
5. Sahip olduğumuz kaynakları kullanma konusunda tasarruflu olmalıyız. (D)


B. Aşağıda kutucuklar içerisinde verilen sözcüklerden uygun olanları cümlelerde boş bırakılan yerlere yazınız.
Cevap:

bütçe -meslekler- tasarruflu- sınırlı- kullanma kılavuzuna

 1. Doğal kaynaklar sınırlı ancak insanların istekleri sonsuz olduğundan ikisi arasında bir denge kurmak gerekir.
 2. İnsanlar geçmişten günümüze farklı iş kollarında uzmanlaşmış ve meslekler ortaya çıkmıştır.
 3. Satın aldığı bir ürünü kullanma kılavuzuna uygun kullanan bir birey bilinçli tüketicidir.
 4. Bütçe bir bireyin gelir ve giderlerini gösterir.

C. Aşağıda verilen soruların yanıtlarını defterinize yazınız.

1. Gıda israfının en çok olduğu mekânlar hangileridir? Buralarda gıda israfının önüne geçebilmek için neler yapılmalıdır? Araştırarak yazınız.
Cevap: Gıda israfının en çok olduğu mekanlar restoranlardır. Bunun önüne geçebilmek için müşteri porsiyonları azaltılmalı, artık yemekler sokak hayvanlarına verilmelidir.

2. Tüketiciyi Koruma Kanunu’nu araştırınız. Ulaştığınız sonuçları özetleyiniz.
Cevap: Tüketiciyi Koruma Kanunu, insanların yararını gözetmek, sağlığını ve güvenliğini kontrol altına almak için devlet tarafından düzenlenmiş hukuki kanunlardır. Bu kanunlar sayesinde tüketici için aydınaltıcı ve bilinçlendirici önlemler alınarak tüketiciye hizmet eden girişimleri kontrol altına almayı amaçlar.

Sonraki Ödev:  Sizce geçmişten günümüze insan hayatını en fazla kolaylaştıran teknolojik ürün nedir? Neden?

4. Sınıf Sosyal Bilgiler Ders Kitabı Sayfa 148 Cevapları Ferman Yayıncılık

Ç. Aşağıda verilen çoktan seçmeli soruların doğru yanıtlarını işaretleyiniz.

1. Aşağıdakilerden hangisi bilinçli bir tüketicinin özelliklerinden biri değildir?
Cevap: D
A) Haklarını bilen bir bireydir.
B) Her çeşit israfa karşı duran biridir.
C) Tüketici örgütlerini bilir.
D) Ucuz ürünleri tercih eder.


2. Yeni aldığı bilgisayarda sorunlar yaşayan Neslihan Hanım öncelikle aşağıdakilerden hangisini yapmalıdır?
Cevap: B
A) Tüketici Mahkemesine başvurmalıdır.
B) Faturasıyla birlikte satın aldığı yere başvurmalıdır.
C) Durumu belediyeye bildirmelidir.
D) Yeni bir bilgisayar almalıdır.


3. Aşağıdaki ifadelerden hangisi üretim, dağıtım ve tüketim kavramlarıyla ilgili doğru bir ifadedir?
Cevap: B
A) Ürünlerin satın alınıp kullanılmasına üretim denir.
B) Ürünler tüketicilere farklı ulaşım araçlarıyla ulaştırılır.
C) Tüketim, kullanılmayan ürünlerin imha edilmesidir.
D) Bir telefon tasarım uzmanı o ürünün dağıtıcısıdır.


4. Selim’in annesi Zonguldak’ta kömür çıkarma işiyle uğraşmaktadır.
Defne’nin babası Ordu’da fındık işçisi olarak çalışmaktadır.
Mehmet’in dayısı Erzurum’da inek yetiştiriciliği yapmaktadır.
Yukarıda verilen öğrencilerin yakınları sırasıyla aşağıdaki hangi ekonomik faaliyetlerle uğraşmaktadır?
Cevap: B
A) Tarım-sanayi-hayvancılık
B) Madencilik-tarım-hayvancılık
C) Hayvancılık-sanayi-madencilik
D) Sanayi-hayvancılık-madencilik


4. Sınıf Sosyal Bilgiler Ders Kitabı Sayfa 149 Cevapları Ferman Yayıncılık

5. Barış ailesiyle bayram alışverişi yapmıştır. Aldıkları pantolonun eve geldiğinde yırtık olduğunu görmüştür. Barış, pantolonu aldığı mağazaya götürmüştür. Yetkililer pantolonu geri alamayacağını söylemişlerdir.
Bu durumda Barış aşağıdakilerden hangisini yapmalıdır?
Cevap: D
A) Pantolonunu dikmelidir.
B) Pantolonu çöpe atmalıdır.
C) Yeni bir pantolon almalıdır.
D) Tüketici haklarını kullanmalıdır.


6. Veli’nin aylık harçlığı 150 liradır. Ailesi bu harçlığı dikkatli kullanmasını söylemiştir. Fakat Veli harçlığını kullanarak çok istediği saati almıştır ve parası kalmamıştır. Ailesinden tekrar para istemek zorunda kalmıştır.
Veli, aşağıdakilerden hangisin yapsaydı ailesinden para istemek zorunda kalmazdı?
Cevap: A
A) Kendine ait örnek bir bütçe oluşturarak
B) Harcamalarını hızlıca yaparak
C) Sadece isteklerine önem vererek
D) Parasının tamamına farklı bir ürün alarak


7. Kaynakların ürünlerin emeğin ve zamanın boş yere harcanmasıdır.
Yukarıda tanımı verilen kavram aşağıdakilerden hangisidir?
Cevap: C
A) Üretim
B) Tüketim
C) İsraf
D) İstek

Sonraki Ödev:  Bireylerin Farklı Alanlara İlgi Duymalarının Toplumsal Hayata Katkıları Neler Olabilir?

8. Aşağıdaki atasözlerinden hangisi tutumlu olmakla ilgili değildir?
Cevap: D
A) Sakla samanı gelir zamanı.
B) Damlaya damlaya göl olur.
C) Ak akçe kara gün içindir.
D) Davulun sesi uzaktan hoş gelir.


9. Aşağıdakilerden hangisi doğal kaynakların korunmasına yardımcı olmanın bir yolu değildir?
Cevap: C
A) Enerji tasarruflu ampuller kullanmak
B) Sızıntıları gidererek su israfını azaltmak
C) Duşta uzun bir süre kalmak
D) Kâğıt yerine e-posta kullanmak


4. Sınıf Sosyal Bilgiler Ders Kitabı Sayfa 150 Cevapları Ferman Yayıncılık

D. Aşağıda verilen metinden hareketle soruları yanıtlayınız.

1. Selim, anneannesinin niçin acele etmesini istiyor? Söyleyiniz.
Cevap: Sütlaç yapması için acele etmesini istiyor.

2. Selim’in anneannesi, pirinç tanesinin üretimi ile ilgili neler anlatıyor? Söyleyiniz.
Cevap: İnsanların onun için dizlerine kadar gelen suların içinde, bir sürü alın teri ve emekle çalıştığını anlatıyor.

3. Gıda israfı konusunda Selim’in anneannesi ne gibi uyarılar yapıyor? Söyleyiniz.
Cevap: ”Dünyada çok fazla aç insan var. Bir pirinç tanesine, bir ekmeğe muhtaç insanlar var. Elimizdekilerin kıymetini bilmeliyiz.” diyor.

4. Aynı olay sizin başınıza gelseydi siz de o pirinç tanesini arar mıydınız? Neden? Açıklayınız.
Cevap: Evet arardım. Çünkü çok emek var ve israf etmek istemem.


4. Sınıf Sosyal Bilgiler Ders Kitabı Sayfa 151 Cevapları Ferman Yayıncılık

E. Aşağıdaki tabloda verilen işlerin hangi ekonomik faaliyet grubunda olduğunu belirleyerek işaretleyiniz.
Cevap:

4. Sınıf Sosyal Bilgiler Ders Kitabı Sayfa 151 Cevapları Ferman Yayıncılık


4. Sınıf Sosyal Bilgiler Ders Kitabı Sayfa 152 Cevapları Ferman Yayıncılık

F. Aşağıda verilen zihin haritasını uygun şekilde doldurarak bu ünitede öğrendiklerimizi gösterelim.
Cevap:

Ekonomik Faaliyetler:

Bilinçli tüketicilerin davranışları:

 • İsraftan kaçınmak
 • İhtiyaçlara öncelik vermek
 • Ürün etiketlerini okumak

Bütçe oluştururken dikkat etmemiz gerekenler:

 • Aylık gelirimiz.
 • İhtiyaçlarımız.
 • Giderlerimiz.

İsrafa karşı önlemlerimiz:

 • Suları boş yere akıtmamak.
 • Işıkları gerekmedikçe açık bırakmamak.
 • Tabaklarımıza yiyebileceğimiz kadar yemek almak.
 • Artık yemekleri sokak hayvanlarına vermek.

İstek ve ihtiyaçlarımız:

 • Beslenme
 • Giyim
 • Kırtasiye
 • Oyuncak
 • Abur cubur
Sizde Yorum Yazın


Forum Ders Cevapları Copyright © 2019-2023
Gizlilik Politikası İletişim S.S.S/ Sitemap