Anasayfa Kitap Cevapları
26 Eylül 2023, 19:34 - Aysel Alpay Yazdı

4. Sınıf Sosyal Bilgiler Ders Kitabı Sayfa 24-25-26-27. Cevapları Ferman Yayıncılık

Bireyler Arası Farklılıklar Cevapları

1. Ünite Farklıyız, Arkadaşız: 4. Sınıf Sosyal Bilgiler Ders Kitabı 24-25-26-27. Sayfa Cevapları Ferman Yayınları


4. Sınıf Sosyal Bilgiler Ders Kitabı Sayfa 24 Cevapları Ferman Yayıncılık

Hazırlanalım

Farklı yaşlarda ve farklı özelliklere sahip kardeşi olan bireylerin aralarındaki iletişimi güçlendirmeye yönelik neler önerirsiniz? Düşüncelerinizi sınıfta arkadaşlarınızla paylaşınız.
Cevap: Onlara insanların farklı fikirleri olduğunu öğretmeli, bu bilinçle birbirlerine saygıyla yaklaşmaları gerektiği anlatılmalıdır. Ve ikisinin de farklı zevklerinin olduğu ortamlara götürülebilir.

Söyleyelim

Dünyadaki bütün insanların özellikleri aynı olsaydı ne olurdu? Düşüncelerinizi arkadaşlarınızla paylaşınız.
Cevap: Her şey çok sıradan olurdu. Herkes birbirine benzediği için farklılıklardan ve güzelliklerden uzak olurduk.


4. Sınıf Sosyal Bilgiler Ders Kitabı Sayfa 25 Cevapları Ferman Yayıncılık

Söyleyelim

Sınıf panonuza astığınız resimlerde kimler hangi durumlarda nasıl empati yapıyor? Resimleri karşılaştırınız. Günlük yaşamda empati yapmanızı gerektiren diğer örnek durumları paylaşınız.
Cevap: Yaşlı bir insanın zorlanarak yürüdüğünü gördüğümüzde kendimizi onun yerine koyarak ona yardım edebilir. Empati yeteneğimizi böylece kullanabiliriz.

Sonraki Ödev:  Bireylerin İlgilerini, İhtiyaçlarını ve Yeteneklerini Bilmeleri Gerekli Midir? Neden?

4. Sınıf Sosyal Bilgiler Ders Kitabı Sayfa 26 Cevapları Ferman Yayıncılık

4. Sınıf Sosyal Bilgiler Ders Kitabı Sayfa 26 Cevapları

Tartışalım

Dezavantajlı bireylere yönelik çevrenizde hangi çalışmalara yapılıyor? Söyleyiniz. Sizce bu çalışmalar, kendimizi o bireylerin yerine koyduğumuzu yani empati yaptığımızı gösteriyor mu? Bu çalışmalar yeterli midir? Başka ne tür çalışmalara ihtiyaç vardır? Tartışınız.
Cevap: Dezavantajlı bireylerin ihtiyaçlarını karşılayabilmesi için sivil toplum kuruluşları, dernekler ve kamu kuruluşları yardımcı olmaktadır. Ben bu yardımların yeterli olduğunu düşünmüyorum. Bu kuruluşların dezavantajlı bireyleri sosyal hayata kazandırabilmesi için daha fazla çalışma yapması gerektiğini düşünüyorum.


4. Sınıf Sosyal Bilgiler Ders Kitabı Sayfa 27 Cevapları Ferman Yayıncılık

5. Etkinlik

Aşağıda verilen şiiri ve metni okuyup soruları yanıtlayınız.

Şiirin sizde uyandırdığı duygu ve düşünceleri arkadaşlarınızla paylaşınız?
Cevap: Şiir bende birlik beraberlik gibi güzel duygular uyandırıyor.

Şiirde bireyler arası hangi farklı özelliklere değinilmektedir? Açıklayınız.
Cevap: Sarı saç, tombul yüz, siyah göz, uzun boy gibi fiziksel farklılıklara değinilmiştir. Duygusal ve sevgi dolu olmaları yönünü alarak kişilik özelliklerine değinilmiştir.

Şiirde değinilenler dışında bireysel arası farklılıklara sizler de örnekler veriniz.
Cevap: Yumuşak huylu, çatık kaşlı, güler yüzlü, tembel, disiplinli, beyaz tenli, mavi gözlü gibi kişilik ve fiziksel özelliklerini örnek verebiliriz.

Sonraki Ödev:  Haklarının Neler Olduğunu Bilmek Çocuklara Hangi Yararları Sağlayabilir?

İnsanlar birbirinin farklı özelliklerini tanıyıp kabul etmezse doğru iletişim kurabilir mi? Neden? Fikirlerinizi söyleyiniz.
Cevap: Hayır çünkü saygının olmadığı ortamda iletişim güçleşir ve sevgi oluşmaz.

Doğru iletişim kurmak için metinde değinilenler dışında başka hangi özelliklere sahip olunmalıdır? Fikirlerinizi söyleyiniz.
Cevap: Gördüğümüz farklı kişilik ve fiziksel özelliklere sahip insanları yadırgamamalı, hatta bizden farklı insanlarla da arkadaşlık etmeliyiz.


Sonraki Konuya Hazırlık

Toplumumuzda yaşayan insanlar arasında saygı olmasaydı ne gibi sorunlarla karşılaşabilirdik? Dosya kağıdına bununla ilgili bir metin yazınız. Yazdığınız metni sınıf panosuna asınız.
Cevap: Kavga, gürültü ve savaşların arttığı bir dünyaya dönüşebilirdik. Kimsenin fikirlerini söyleyemediği ve özgürce yaşayamadığı toplumlar olduğu yerde kalır ve ilerleyemez. Bu da her zaman geri bir toplum bilgisiz bireyleri getirir.

Sizde Yorum Yazın


Forum Ders Cevapları Copyright © 2019-2023
Gizlilik Politikası İletişim S.S.S/ Sitemap