Anasayfa Kitap Cevapları
17 Şubat 2024, 15:08 - Aysel Alpay Yazdı

4. Sınıf Sosyal Bilgiler Ders Kitabı Sayfa 31-32-33-34-35-36. Cevapları Ferman Yayıncılık

4. Sınıf Sosyal Bilgiler 1. Ünite Değerlendirme Cevapları

1. Ünite Farklıyız, Arkadaşız: 4. Sınıf Sosyal Bilgiler Ders Kitabı 31-32-33-34-35-36. Sayfa Cevapları Ferman Yayınları


4. Sınıf Sosyal Bilgiler Ders Kitabı Sayfa 31 Cevapları Ferman Yayıncılık

A. Aşağıda verilen ifadelerden doğru olanların yanına (D), yanlış olanların yanına (Y) yazınız. Yanlış olduğunu düşündüğünüz ifadelerin doğrularını, altlarında verilen boşluklara yazınız.

1. Kimliğimiz, kişisel bilgilerimizi içeren resmi bir belgedir. (D)
2. Bireylerin ilgi ve yetenekleri aynıdır. (Y)
Cevap: Her birey birbirinden farklı ilgi ve yeteneklere sahiptir.
3. Yaşadığımız olayları geçmişten günümüze doğru sıralıyorsak, kronolojik sıralama yapmış oluruz. (D)
4. Toplumdaki dezavantajlı bireylere bazı destekler sunularak toplum yaşamına katılmaları sağlanabilir. (D)
5. Arkadaşlarımızı, özelliklerini bizim istediğimiz şekilde değiştirme konusunda ikna etmeliyiz. (Y)
Cevap: Arkadaşlarımızı oldukları gibi kabul etmeli, saygı göstermeliyiz.


B. Aşağıda kutucuklar içerisinde verilen sözcüklerden uygun olanları cümlelerde boş bırakılan yerlere yazınız.

1. Kimlik, bir devlete vatandaşlık bağı ile bağlı olan bireylerin sahip oldukları resmi belgedir.
2. Yaşamımızdaki önemli olayların başında doğum günümüz gelmektedir.
3. İlgi ve isteklerimiz doğrultusunda okulumuzda ve yakın çevremizde gerçekleştirilen eğitsel ve sosyal etkinliklere katılmalıyız.


C. Aşağıda verilen soruların cevaplarını defterinize yazınız.

1. Toplumdaki dezavantajlı bireylere yönelik proje önerileri yazınız.
Cevap: Dezavantajlı bireyleri iş ve sosyal hayata kazandırma projeleri yapılabilir.

2. Bireyler arası farklılıklara saygı duymakla ilgili bir şiir, öykü ya da gazete haberi bularak yazınız.
Cevap:

Ben uzun sen kısa,
Var mı olan bizden dostça,
Farklı olsakta güzeliz,
Biz böyle mükemmeliz.


4. Sınıf Sosyal Bilgiler Ders Kitabı Sayfa 32 Cevapları Ferman Yayıncılık

Ç. Aşağıda verilen çoktan seçmeli soruların doğru yanıtlarını işaretleyiniz.

1. Kimlik kartınızı incelediğinizde aşağıdaki bilgilerden hangisinin kartınızda olmadığını görürsünüz?
Cevap: D.) Kardeş sayını


2. I. 2018’de Adana’ya taşındık.
II. 2012’de Sivas’ta doğdum,
III. 2019’da piyano kursuna gitmeye başladım.
IV. 2013’te konuşmayı öğrendim.
   Yukarıda Hatice arkadaşımızın yaşam öyküsündeki önemli olaylar verilmiştir.
Bu olayları kronolojik olarak sıraladığımızda hangi seçenek doğru olur?
Cevap:
B.) II, IV, I, III

Sonraki Ödev:  Kâğıt Tüketimini Azaltmak İçin Neler Yapılmalıdır?

3. Aşağıdaki eşleştirmelerden hangisi doğrudur?
Cevap: A.) Okul korosunda şarkı söylemek – Yetenek


4. Kişisel ve fiziksel özelliklerimiz farklıdır. Kişisel özelliklerimiz bireyden bireye farklılaşan ve karakterimizi yansıtan özelliklerimizdir. Fiziksel özelliklerimiz ise dış görünümümüzle ilgilidir.
Buna göre aşağıdakilerden hangisi bir kişilik özelliğidir?
Cevap:
C.) Açık sözlü olmak


4. Sınıf Sosyal Bilgiler Ders Kitabı Sayfa 33 Cevapları Ferman Yayıncılık

5. Trafikte aracıyla seyrederken acil bir durum gören doktor Melahat Hanım, aracını durdurarak rahatsızlanmış vatandaşın yanına gelmiştir. Kalabalığın arasından geçtikten sonra hastaya ilk müdahaleyi yapmaya niyetlenmiştir. Bu esnada hastanın başında duran bir vatandaş ”Durun, rahatsızlanan bir kimseye acil durum ekipleri gelene kadar müdahele edilemez. Durum kötüye gidebilir. Bizler doktor değiliz.” demiştir. Melahat Hanım ise kendisinin doktor olduğunu söyleyerek meslek tanıtım kartını göstermiştir.
Yukarıdaki durumda Melahat Hanım’ın meslek tanıtım kartı hangi işlevi görmüştür?
Cevap: A.) Kişisel ve mesleki açıdan kimliğine ilişkin tanıtıcı bilgi sunmuştur.


4. Sınıf Sosyal Bilgiler Ders Kitabı Sayfa 33 Cevapları

6. Defne, Sosyal Bilgiler Dersi için ”Benim Hikayem” adlı bir ödev hazırlamıştır. Ödevini hayatındaki 4 önemli olaya ilişkin fotoğraflardan oluşturmuş ve bunları kronolojik olarak sıralamıştır. Ancak sınıfına giderken ödevini yere düşürmüş ve başlıkların sırası karışmıştır.
Defne’nin ödevinin kronolojik olarak doğru sıralaması aşağıdakilerden hangisi olmalıdır?
Cevap: B.) II-III-IV-I


4. Sınıf Sosyal Bilgiler Ders Kitabı Sayfa 34 Cevapları Ferman Yayıncılık

7. Arkadaşları ile bir araya gelen Teoman, yaz tatilini nasıl geçirdiğini onlarla paylaşmaktadır. Bir süre sonra arkadaşları Teoman’a ”Anlattıklarından dolayı aklımız karıştı, neyi ne zaman yaşadın anlayamadık.” demiştir.
Teoman anlatımında aşağıda verilenlerden hangisine dikkat etmemiş olabilir.
Cevap: D.) Olayları kronolojik sıraya dikkat etmeden anlatmıştır.


8. Harun küçüklüğünden beri müzik dinlemeyi ve şarkı söylemeyi çok seviyordu. Ailesiyle bir gün İstanbul Devlet Senfonisi Orkestrası’nı dinlemeye gittiler. Müzik başladığında ilgisini çeken tek şey keman oldu. Harun, konser bitiminde ailesine keman çalmak istediğini söyledi. Ertesi gün ailesi Harun’u bir keman kursuna kaydettirdi.
Harun’un ailesi Harun’un bu isteğini gerçekleştirerek aşağıdakilerden hangisini yapmıştır?
Cevap: A.) Harun’un ilgi, istek ve yeteneklerini fark etmişlerdir.


9.) Defne, arkadaşı Sefa ile birlikte okulunda açılan resim kursuna gitmeye başlamıştır. Birkaç gün kursa gittikten sonra resim çizmenin aslında ilgi alanı olmadığını fark etmiş, Sefa’nın ise çok ilgili olduğunu görmüştür.
Defne’nin resim yapmaya ilgi duymaması ama Sefa’nın ilgi duymasının sebebi nedir?
Cevap: B.) Defne ile Sefa’nın bireysel farklılıkları

Sonraki Ödev:  4. Sınıf Sosyal Bilgiler Ders Kitabı Sayfa 84-85-86-87. Cevapları Ferman Yayıncılık

4. Sınıf Sosyal Bilgiler Ders Kitabı Sayfa 35 Cevapları Ferman Yayıncılık

10. Merve hafif görme yetersizliği olan ama aynı zamanda da çok güzel resim çizebilen bir öğrencidir. Sosyal Bilgiler öğretmeni Hakan Bey, Merve’nin durumunu daha iyi anlamaları için sınıftaki öğrencilerle bir etkinlik yapmak ister. Etkinlik, farklılıklara saygıyla ilgili bir resim çizilmesini kapsamaktadır. Herkese kalın camlı gözlükler dağıtır ve herkesin bu şekilde resim yapmasını ister. Resimler bitince herkes bu işin ne kadar zor olduğunu anlar. Tüm öğrenciler, Merve’yi alkışlar ve onu tebrik eder.
Hakan öğretmen, bu etkinliği yaparak sınıftaki diğer öğrencilerin aşağıdakilerden hangisini öğrenmelerine katkı sağlamıştır?
Cevap: D.) Empati kurmak


11. Farklı özelliklere sahip insanların birbirleri ile uyumlu bir şekilde yaşaması için nasıl davranmaları gerekmektedir?
Cevap: D.) Farklılıklara saygılı olmalıdırlar


12. Aşağıda verilen durumlardan  hangisinde toplumdaki dezavantajlı bireylerle yardımlaşma yoktur?
Cevap: B.) Fulya Hanım’ın müze görevlisinden müzedeki eserlerle ilgili bilgi alması.


13. Ayşe sosyal bilgiler dersinde kimlik kartlarının kullanım alanlarıyla ilgili sunum yapmaya karar vermiş ve bir hafta boyunca ailesi ve yakın çevresinin kimlik kartlarını kullandığı alanları gözlemlemiştir.
Ayşe’nin sunumunda aşağıdaki durumlardan hangisi yer almaz?
Cevap: D.) Dayım market alışverişi yaparken kimlik kartını kullandı.


4. Sınıf Sosyal Bilgiler Ders Kitabı Sayfa 36 Cevapları Ferman Yayıncılık

D. Aşağıda verilen zihin haritasını uygun şekilde doldurarak bu ünitede öğrendiklerimizi gösterelim.

FARKLIYIZ, ARKADAŞIZ

İlgi İhtiyaç ve Yeteneklerim

 • Kendimizi bir başkasının yerine koyup onu anlamaya çalışmak empatidir.
 • Voleybol ve basketbol sporlarını çok seviyorum.
 • İnsanların ilk bakışta gözlemlenen özellikleri fiziksel özellikleridir.

Benden Farklı Bireylere Davranış Biçimim

 • İnsanların farklılıklarına saygı duyarım
 • Çevremdeki herkesle güzel bir iletişim kurarım.
 • İnsanların benzer özellikleri olduğu gibi birbirinden farklı özellikleri de vardır.

Yaşamımdaki Belli Başlı Olaylar

 • Okula başlamam
 • Tek başıma ilk seyahatim
 • Mezun olmam
 • Kendi işimi kurmam

Ben Kimim

 • Ben bir ablayım
 • Yaşadığım ülkenin vatandaşı olduğumu kanıtlayan kimlik belgesine sahibim
 • Fikirler üretir ve söylerim
Sizde Yorum Yazın


Forum Ders Cevapları Copyright © 2019-2023
Gizlilik Politikası İletişim S.S.S/ Sitemap