Anasayfa Kitap Cevapları
13 Mayıs 2024, 22:39 - Zülal Güneş Yazdı

4. Sınıf Sosyal Bilgiler Ders Kitabı Sayfa 59-60-61-62-63-64. Cevapları Ferman Yayıncılık

4. Sınıf Sosyal Bilgiler 2. Ünite Değerlendirme Cevapları

2. Ünite Geçmişte “Biz”: 4. Sınıf Sosyal Bilgiler Ders Kitabı 59-60-61-62-63-64. Sayfa Cevapları Ferman Yayınları


4. Sınıf Sosyal Bilgiler Ders Kitabı Sayfa 59 Cevapları Ferman Yayıncılık

A. Aşağıda verilen ifadelerden doğru olanların yanına (D), yanlış olanların yanına (Y) yazınız. Yanlış olduğunu düşündüğünüz ifadelerin doğrularını, altlarında verilen boşluklara yazınız.
Cevap:

1. Aile tarihi çalışması yaparken ulaştığımız fotoğraflar sözlü kaynaklardır. (..Y..)
→ Fotoğraflar görsel kaynaklardır.
2. Geleneksel sanat ürünlerinin sergilendiği bir müze millî kültürümüzü yansıtan ögeler içerir. (..D..)
3. Çuval yarışı, geleneksel çocuk oyunları arasında yer alır. (..D..)
4. Mustafa Kemal Paşa liderliğinde 23 Nisan 1920’de meclisimiz açılmıştır. (..D..)
5. Büyüklerimizin oynadığı oyunların bir kısmı günümüzde de oynanmaktadır. (..D..)


B. Aşağıda kutucuklar içerisinde verilen sözcüklerden uygun olanları cümlelerde boş bırakılan yerlere yazınız
Cevap:

1. Aile tarihi çalışmaları yaşanılan yerin tarihine odaklanarak biraz daha genişletildiğinde yerel tarih çalışmalarına dönüştürülebilir.
2. Osmanlı döneminden kalma tarihî bir köprü milli kültürümüzü yansıtan bir ögedir.
3. Mendil kapmaca geleneksel çocuk oyunları arasında yer alır.
4. Müzeler toplumsal hafızamızın ve millî kültürümüzün sergilendiği bilgi depolarıdır.


C. Aşağıda verilen soruların yanıtlarını defterinize yazınız

1. Ailenizin soyadı nasıl belirlenmiştir? Bununla ilgili olarak aile büyüklerinizle bir görüşme gerçekleştiriniz. Görüşmede elde ettiğiniz bilgileri yazınız.
Cevap:

2. Geleneksel çocuk oyunlarıyla günümüzde çocukların tercih ettiği bilgisayar oyunları arasında ne gibi farklılıklar vardır? Yazınız
Cevap: Geleneksel çocuk oyunları günümüze göre daha çok sosyalleşmeyi sağlayan oyunlardır. Çocukların iletişim içerisinde olması ve birlikte hareket etmesini sağlayan oyunlardır. Günümüzün oyunları ise asosyal bir hayata çeken oyunlardır.

Sonraki Ödev:  4. Sınıf Sosyal Bilgiler Ders Kitabı Sayfa 183-185-186-187-188-189 Cevapları Ferman Yayıncılık

3. Millî Kültürümüzün temeli olan dilimiz Türkçenin gelişim dönemlerini genel ağdan araştırınız. Ulaştıklarınızı yazınız.
Cevap: Türkçe’nin ortaya çıkışı tam olarak bilinmemektedir. Türkçe’nin yazılı eserleri üzerine takibi 7. yüzyıldan 13. yüzyıla kadar olan döneme Eski Türkçe denmektedir.

Türkçe’nin tarihi dönemi;

  1. İlk Türkçe (Başlangıçtan Milat sıralarına kadar)
  2. Ana Bulgarca ve Aba Türkçe dönemleri (1.- 6. yy)
  3. Eski Türkçe ve Eski Bulgurca dönemleri (6. – 11. yy)
  4. Orta Türkçe ve Orta Bulgarca dönemleri (11. -16. yy)
  5. Yeni Türkçe ve Çuvaşça dönemi (16. yy sonrası)

4. Sınıf Sosyal Bilgiler Ders Kitabı Sayfa 60 Cevapları Ferman Yayıncılık

Ç. Aşağıda verilen çoktan seçmeli soruların doğru yanıtlarını işaretleyiniz.

1. Aşağıdakilerden hangisi aile tarihimizi oluştururken yararlanabileceğimiz eski eşyalar arasında yer almaz?
Cevap: B) Etkileşimli tahta


2. Aşağıdakilerden hangisi geleneksel çocuk oyunları arasında gösterilemez?
Cevap: D) Tablet oyunu


3. Aşağıda verilen ifadelerden hangisi doğrudur?
Cevap: C) Millî Mücadele’nin kazanılmasında tüm milletimizin emeği vardır.


4. I. Sakarya Meydan Savaşı
II. Cumhuriyet’in İlanı
III. Mustafa Kemal Paşa’nın Samsun’a çıkması
Yukarıda verilen tarihsel olayların kronolojik olarak doğru sıralaması aşağıdakilerden hangisidir?
Cevap: C) III, I, II


5. Buket, sosyal bilgiler dersi için aile tarihi çalışması yapacaktır.
Bu çalışmayı yapmak için aşağıdaki yöntemlerden hangisini kullanması uygun olur?
Cevap: A) Görüşmeler yapma


6. Millî Mücadele döneminde İzmir’de Yunan işgaline karşı bölgesel direnişin öncüsü
olan kahramanımız kimdir?
Cevap: A) Hasan Tahsin


4. Sınıf Sosyal Bilgiler Ders Kitabı Sayfa 61 Cevapları Ferman Yayıncılık

7. (…) – Asya → yöresel kıyafet,
– Cem → bakır cezve,
– Mehmet → akıllı saat,
– Fadime ise dokuma kilim getirmiştir.
Yukarıdaki öğrencilerden hangisi millî kültürü yansıtan ögeler konusunu anlamamıştır
Cevap: C) Mehmet

Sonraki Ödev:  Giysilerinizin Ömrünü Uzatmak İçin Neler Yapıyorsunuz?

8. (…) Aşağıdaki oyunlardan hangisi çocukların mahallenin büyüklerinden öğrendiği oyunlar arasında yer almaz?
Cevap: B) Genel ağ oyunu


9. (…) Buna göre Millî Mücadele kahramanlarının ortak özellikleri hangileridir?
I. Sabırlı olmak
II. Azimli olmak
III. Çalışkan olmak
Cevap: D) I-II-III


4. Sınıf Sosyal Bilgiler Ders Kitabı Sayfa 62 Cevapları Ferman Yayıncılık

10. (…) Bu metinde bahsedilen Millî Mücadele kahramanımız aşağıdakilerden hangisidir?
Cevap: A) Şahin Bey


11. Millî kültürümüzü yansıtan ögelerin bir kısmı obje (çeşitli eşyalar, tarihsel kanıt ve belgeler gibi) bir kısmı ise birer yapıdır (köprü, devlet binaları vb.).
Buna göre aşağıdakilerden hangisi millî kültürümüzü yansıtan bir objedir?
Cevap: D) Avanos çömlek


12. Aile tarihi çalışmaları yapılırken dikkat edilmesi gerekenler arasında aşağıdakilerden hangisi yer alır?
Cevap: B) Aile tarihini yansıtan her öge ve bilgi değerlendirilmelidir.


13. (…) Yukarıda hakkında bazı bilgiler verilen geleneksel çocuk oyunu aşağıdakilerden hangisidir?
Cevap: D) Saklambaç


14. Aşağıdakilerden hangisi millî kültür ögelerimiz arasında gösterilemez?
Cevap: D) Son teknolojik cihazlar


4. Sınıf Sosyal Bilgiler Ders Kitabı Sayfa 63 Cevapları Ferman Yayıncılık

D. Aşağıda verilen haritayı inceleyiniz. Haritada renklerle boş bırakılan yerlere cephelerin ismini yazınız. Genel ağdan ve öğretmeninizin önereceği kaynaklardan araştırma yaparak verilen soruları cevaplayınız
Cevap:

4. Sınıf Sosyal Bilgiler Ders Kitabı Sayfa 63 Cevapları Ferman Yayıncılık


4. Sınıf Sosyal Bilgiler Ders Kitabı Sayfa 64 Cevapları Ferman Yayıncılık

D. Aşağıda verilen zihin haritasını uygun şekilde doldurarak bu ünitede öğrendiklerimizi gösterelim.
Cevap:

4. Sınıf Sosyal Bilgiler Ders Kitabı Sayfa 64 Cevapları Ferman Yayıncılık

Sizde Yorum Yazın


Forum Ders Cevapları Copyright © 2019-2023
Gizlilik Politikası İletişim S.S.S/ Sitemap