Anasayfa Kitap Cevapları
28 Kasım 2023, 17:07 - Zülal Güneş Yazdı

5. Sınıf Din Kültürü Ders Kitabı Sayfa 33-34-35. Cevapları Lisans Yayıncılık

1. Ünite Öğrendiklerimizi Ölçelim Cevapları

1. ÜNİTE ALLAH İNANCI: 5. Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Ders Kitabı Sayfa 33-34-35. Cevapları Lisans Yayıncılık


5. Sınıf Din Kültürü Ders Kitabı Sayfa 33 Cevapları Lisans Yayıncılık

Düşünelim

A) Aşağıdaki soruların cevaplarını boşluklara yazınız.

1. Evrendeki mükemmel düzene dair iki örnek yazınız.
Cevap:

⇒ Mevsimlerin oluşumu
⇒ Gece ve gündüzün oluşumu

2. Hz. Muhammed’in (s.a.v.) ettiği dualardan birisini yazınız
Cevap:

“Allah’ım! Kötü ahlak sahibi olmaktan, fena işler yapmaktan ve yanlış inançlara sapmaktan sana sığınırım.” (Tirmizî, Deavat, 84.)

3. Allah’ın (c.c.) her zaman bizi gördüğünü ve işittiğini bilmek davranışlarımızı nasıl etkiler? Kısaca yazınız.
Cevap: Allah’ın bizi her zaman görüp duyduğunu bilmek bizi daha iyi insan yapar. Kötü davranışlardan uzaklaştırıp iyi davranışlara sevk eder.


B) Aşağıdaki cümlelerde boş bırakılan yerleri, verilen kelimelerle doğru bir şekilde tamamlayınız
Cevap:

1. Her şeyin Allah’a (c.c.) muhtaç olması ve Allah’ın (c.c.) hiçbir şeye muhtaç olmamasına ……samed…. denir.
2. Allah’ın (c.c.) ……Rahim….. ismi, bu dünyada iken iman edip güzel davranışlarda bulunanlara ahirette nimet vermesi demektir.
3. Kur’an-ı Kerim’in 112. suresi olan ……İhlas……. Suresi, kısa bir sure olup dört ayetten oluşur. Sure, Allah’ın (c.c.) varlığı, birliği ve diğer özelliklerinden bahsetmektedir.
4. Yalnız Allah’a (c.c.) ait olan güzel isimlere ………Esma-i Hüsna…… denir

Sonraki Ödev:  Samed, Semî, Basar, Alîm ve Kâdir Kelimelerinin Anlamlarını Sözlükten Bulup Defterinize Yazınız.

5. Sınıf Din Kültürü Sayfa 34 Cevapları Lisans Yayıncılık

C) Aşağıdaki ifadelerden doğru olanların başına “D” yanlış olanların başına ise “Y” yazınız.
Cevap:

(D) 1. Allah’ın (c.c.) görmesi için göze, aydınlığa, uzaklık ve yakınlığa ihtiyacı yoktur.
(Y) 2. Kur’an-ı Kerim’de geçmiş toplumlarla ilgili anlatılan ibret verici olaylara “suhuf” denir.
(D) 3. Allah (c.c.), Rahman isminin bir gereği olarak insanlar arasında Müslüman olan veya olmayan şeklinde bir ayrım yapmadan herkese nimet verir.
(D) 4. İstediğimiz şekilde dua edebiliriz.
(D) 5. Hz. İbrahim’in (a.s.) tebliğ ettiği tevhit inancını koruyan; Hz. Muhammed’in (s.a.v.) peygamber olarak gönderilmesinden önce Allah’ın (c.c.) varlığına ve birliğine inanan kimseye “Hanif” denir.


D) Aşağıdaki “A” sütununda verilen kavramları “B” sütununda verilen tanımlarla örnekteki gibi eşleştiriniz
Cevap:

5. Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Sayfa 34 Cevapları Lisans Yayıncılık


E) Aşağıdaki çoktan seçmeli soruların doğru seçeneğini işaretleyiniz.

1. Yukarıda verilen bilgilerden yola çıkarak ulaşabileceğimiz sonuç aşağıdakilerden hangisidir?
Cevap: A) Evrenin mükemmel bir şekilde yaratıldığı


5. Sınıf Din Kültürü Sayfa 35 Cevapları Lisans Yayıncılık

2. “Allah’ın (c.c.) bir ve tek olduğunu kabul edip ibadeti yalnızca O’nun için yapmak” şeklinde tanımlanan kavram aşağıdakilerden hangisidir?
Cevap: B) Tevhid

3. “Eğer yerde ve gökte Allah’tan başka ilahlar olsaydı, yer ve gök bozulur giderdi.” (Enbiya Suresi, 22. ayet.)
Yukarıda anlamı verilen ayetten, aşağıdaki sonuçlardan hangisi çıkarılamaz?
Cevap: B) Yeryüzünün göklerden önce yaratıldığı

Sonraki Ödev:  Birbirimize Niçin Selam Veririz?

4. “Yüce Allah (c.c.), insanı diğer varlıklardan daha üstün özelliklerde yaratmıştır.” Yukarıdaki ifadelerden hareketle aşağıdaki sonuçlardan hangisini çıkarabiliriz?
Cevap: D) İnsanın ayrıcalıklı bir varlık olduğu

5. Allah (c.c.) tarafından bazı peygamberlere gönderilen ve “sayfalar” anlamına gelen ilahi kitaplara hangi isim verilir?
Cevap: B) Suhuf

6. “O, karada ve denizde ne varsa bilir; O´nun ilmi dışında bir yaprak bile düşmez. O, yerin karanlıkları içindeki tek bir taneyi dahi bilir.” (En’am Suresi, 59. ayet.) Yukarıdaki ayette Allah’ın (c.c.) hangi sıfatına vurgu yapılmaktadır?
Cevap: C) İlim

7. “Sözlükte “çağırmak, seslenmek, istemek ve yakarmak” gibi anlamlara gelir. Yüce Allah’a (c.c.) yalvarmak ve O’ndan birtakım isteklerde bulunmaktır.” Yukarıda tanımı verilen kavram aşağıdakilerden hangisidir?
Cevap: C) Dua

8. Dua ile ilgili aşağıda verilen ifadelerden hangisi yanlıştır?
Cevap: B) Dualarımızı sadece sesli olarak yapmalıyız.

Sizde Yorum Yazın


Forum Ders Cevapları Copyright © 2019-2023
Gizlilik Politikası İletişim S.S.S/ Sitemap