Anasayfa Kitap Cevapları
19 Mart 2024, 16:49 - Aysel Alpay Yazdı

5. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı Sayfa 160-161-162-163-164-165-166. Cevapları MEB Yayınları

5.Ünite Değerlendirme Soruları Cevapları

5. ÜNİTE Işığın Yayılması: 5. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı Sayfa 160-161-162-163-164-165-166. Cevapları MEB Yayınları


5. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı MEB Yayınları Sayfa 160 Cevapları

A. Aşağıdaki ifadelerden doğru olanların başına “D”, yanlış olanların başına “Y” yazınız.
Cevap:

1. (D) Işık ışınları her yönde ve doğrusal olarak yayılır.
2. (D) Işığın izlediği yolu göstermek için düz bir çizgi ve ok ile yapılan çizime “ışın” denir.
3. (Y) Işığın bir yüzeye çarpıp geldiği ortama geri dönmesine “tam gölge” denir.
4. (Y) Az pürüzlü yüzeylerde düzgün yansıma gerçekleşir.
5. (Y) Buruşturulup açılmış alüminyum folyo gibi yüzeylerde düzgün yansıma gerçekleşir.
6. (D) Gelen ışın, yüzeyin normali ve yansıyan ışın aynı düzlem üzerinde bulunur.
7. (Y) Işığı geçirmeyen maddelere “saydam madde” denir.
8. (Y) Yağlı kâğıt ve buzlu cam opak maddelere örnektir.
9. (D) Opak cisimlerden ışık geçemediği için bu cisimlerin arkalarında gölge oluşur.
10. (Y) Opak bir cisim ışık kaynağından uzaklaştırılırsa cismin gölge boyu büyür.


B. Cümlelerdeki noktalı yerlere, verilen kelime ve kelime gruplarından uygun olanı yazarak cümleleri tamamlayınız.
Cevap:

  1. Gölge, ışığın doğrusal yayılması sonucu oluşur.
  2. Ayna ve cam gibi az pürüzlü yüzeylerde düzgün yansıma gerçekleşir.
  3. Yansıma açısı 40° olan bir yansıma olayında gelme açısı 40°  olur.
  4. Yansıtıcı bir yüzeye dik  gelen ışınlar kendi üzerinden geri yansır.
  5. Yarı saydam cisimlerin arkası bulanık olarak görünür.
  6. Hava, su ve cam saydam maddelere örnektir.
  7. Gelen ışınla yüzeyin normali arasındaki açıya gelme açısı denir.
  8. Işık kaynağı ile cisim arasındaki mesafe azalırsa gölge boyu büyür.
  9. Güneş ışınlarının dik geldiği öğle saatlerinde gölge boyu kısa olur.
  10. Işık kaynağının önüne saydam olmayan madde konulursa tam gölge oluşmaz.

5. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı MEB Yayınları Sayfa 161 Cevapları

C. Aşağıdaki çoktan seçmeli soruların doğru seçeneklerini işaretleyiniz.

1. Bora, Büşra ve Buğra adlı öğrenciler bir fenerden yayılan ışınların izlediği yolları aşağıdaki gibi çizmişlerdir. Öğrencilerin çizimleriyle ilgili aşağıda verilen yorumlardan hangisi doğrudur? 
Cevap: C

A) Bora ve Büşra’nın çizimi yanlıştır.
B) Bora ve Buğra’nın çizimi doğrudur.
C) Büşra’nın çizimi doğrudur.
D) Büşra ve Buğra’nın çizimi doğrudur

Sonraki Ödev:  5. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı Sayfa 136-137-138-139. Cevapları MEB Yayınları

2. Ayşe, aşağıdaki 1. deney düzeneğini kurarak pipetin ucundan bakmış ve mumun alevini görebilmiştir. Daha sonra 2. düzenekteki gibi pipetin ucunu kıvırarak deneyini tekrarladığında ise mumun alevini görememiştir.

Buna göre Ayşe,
I. Işığı düzgün yansıtan maddeler nelerdir?
II. Işık ışınları doğrusal mı yayılır?
III. Gölge nasıl oluşur?
sorularından hangilerine cevap aramaktadır?
Cevap: B

A) Yalnız I
B) Yalnız II
C) I ve II
D) I, II ve III


3. Aşağıdaki şekilde ışık ışınının yansıtıcı bir yüzeye çarptıktan sonra izlediği yol verilmiştir.

Buna göre,
I. 2 ve 4 numaralı açılar birbirinden farklıdır.
II. 1 numaralı ışık ışını gelen ışındır.
III. 1, 3 ve 5 numarayla gösterilenler aynı düzlemdedir.
ifadelerinden hangileri doğrudur?
Cevap: D

A) Yalnız II
B) I ve II
C) I ve III
D) II ve III


5. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı MEB Yayınları Sayfa 162 Cevapları

4. Işık kaynağından çıkan ışınların, bir yüzeye çarpıp geldiği ortama geri dönmesine “ışığın yansıması” denir. Aynada, camda ya da durgun suda görüntü oluşması ışığın yansımasının bir sonucudur. Düzgün ve parlak bir yüzey üzerine, birbirine paralel olarak gelen ışınlar yüzeye çarptıktan sonra yine birbirine paralel olarak geri yansır. Buna “düzgün yansıma” denir. Çok pürüzlü bir yüzeye gönderilen ışınlar ise birbirine paralel olarak değil, farklı yönlere doğru yansır. Işığın bu şekilde yansımasına ise “dağınık yansıma” denir. Emir, verilen bilgilere göre düzgün ve dağınık yansımaya doğru örnekler verirmiştir. Buna göre, Emir’in vermiş olduğu örnekler aşağıdakilerden hangisidir?
Cevap: A

Düzgün yansıma                            Dağınık yansıma
A) Mermer tezgâhta yansıma        Dalgalı suda yansıma
B) Dalgalı suda yansıma                  Aynada yansıma
C) Yeni metal kaşıkta yansıma     Durgun suda yansıma
D) Duvarda yansıma       Buruşturulmuş alüminyum folyoda yansıma


5. Aşağıda A, B ve C maddelerinin ışık geçirgenliği grafiği verilmiştir.

Bu grafiğe göre verilen maddeler aşağıdakilerden hangileri olabilir?
Cevap: A

A Maddesi   B Maddesi    C Maddesi
A) Yağlı kâğıt         Beton           Cam
B) Buzlu cam          Taş            Tül perde
C) Tuğla                  Su            Sisli hava
D) Saat camı        Hava           Hava

Sonraki Ödev:  5. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı Sayfa 53. Cevapları SDR Dikey Yayıncılık

5. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı MEB Yayınları Sayfa 163 Cevapları

6. Aşağıdaki şekillerde 1 ve 2 numaralı yüzeylere gelen ışınlar ve yansıyan ışınlar gösterilmiştir.

Verilen şekillere göre aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
Cevap: D

A) 1 numaralı yüzeyde dağınık yansıma gerçekleşmiştir.
B) 2 numaralı yüzey durgun su yüzeyi olabilir.
C) 1 numaralı yüzey mat görünür.
D) 2 numaralı yüzey pürüzlüdür.


7. Bir ışık kaynağının önüne şekildeki gibi farklı konumlara özdeş iki cisim yerleştirilmiştir. Bu cisimlerin perde üzerinde gölgeleri oluşmuştur. Cisimlerin perde üzerinde oluşan gölge boylarının aşağıdakilerden hangisi gibi olması beklenir?
Cevap: C

5. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı MEB Yayınları Sayfa 163 Cevapları


5. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı MEB Yayınları Sayfa 164 Cevapları

8. Işık kaynağının yeri değiştirilmeden cismin yeri değiştirilirse cismin gölgesinin boyu değişir. Cisim ışık kaynağından uzaklaştırıldıkça cismin gölge boyu küçülür. Aşağıda, ekran ve ışık kaynağının konumu sabit tutularak cismin konumu değiştiriliyor. Buna göre cismin gölge boyu aşağıdakilerden hangisinde en büyüktür?
Cevap:

5. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı MEB Yayınları Sayfa 164 Cevapları


5. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı MEB Yayınları Sayfa 165 Cevapları

Ç. Aşağıdaki soruları cevaplayınız.

1. Çevrenizdeki maddeleri ışığı geçirme özelliklerine göre gruplandırarak aşağıdaki tabloya üçer örnek yazınız.
Cevap: 

Saydam maddeler: Bardak, su, buhar.
Yarı Saydam maddeler: Buzlu cam, benzin, ince kazak
Saydam olmayan maddeler: Beton, tahta, alüminyum folyo


2. Yansıma kanunları nelerdir? Yazınız.
Cevap: Bir ışık kaynaktan çıktıktan sonra yansıtıcı bir yüzeye gelen ışına gelen ışın denir. Yüzeye çarptıktan sonra geldiği yöne tekrar dönen ışınlara ise yansıyan ışın adı verilir. Gelen ışının yüzeye değdiği noktaya çizilen hayali doğruya yüzeyin normali denir. Bu N harfi ile gösterilir.


3. Aşağıda yansıtıcı yüzeye gelen bir ışınla ilgili görsel verilmiştir. Aşağıdaki soruları görseldeki harfleri kullanarak cevaplayınız.
Cevap:

Gelme açısı: b
Yansıma açısı: d
Gelen ışın: A ışını
Yansıyan ışın: E ışını
Yüzeyin normali: F


5. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı MEB Yayınları Sayfa 166 Cevapları

D. Aşağıda verilen cümleler doğru ise “D”, yanlış ise “Y” harfini takip ederek doğru çıkışa ulaşınız. Ulaştığınız çıkış numarasını boyayınız.
Cevap:

5. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı MEB Yayınları Sayfa 166 Cevapları

Sizde Yorum Yazın


Forum Ders Cevapları Copyright © 2019-2023
Gizlilik Politikası İletişim S.S.S/ Sitemap