Anasayfa Kitap Cevapları
22 Şubat 2024, 20:26 - Zülal Güneş Yazdı

5. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı Sayfa 172-173-174. Cevapları SDR Dikey Yayıncılık

6. Ünite Öğrendiklerimizi Ölçelim Cevapları

6. Ünite İnsan ve Çevre: 5. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı Sayfa 172-173-174. Cevapları SDR Dikey Yayınları


5. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı Sayfa 172 Cevapları SDR Dikey Yayıncılık

A. Aşağıdaki cümlelerden doğru olanların başına “D”, yanlış olanların başına “Y” yazalım.

1.(Y) Sadece bitki çeşidinin çok olması biyoçeşitlilik ile ifade edilir.
2.(D) Işık, su gibi faktörler biyoçeşitliliği etkiler.
3.(Y) Ekosistemleri sadece canlılar oluşturur.
4.(D) Ülkemiz bitki biyoçeşitliliği bakımından zengindir.
5.(Y) Moalar günümüzde nesli tükenme tehlikesi altındandır.
6.(Y) Deniz kaplumbağalarının ülkemizde ve Dünya’da nesli tükenmiştir.
7.(D) Hava kirliliğinin nedenlerinden biri de kalitesiz yakıt kullanımıdır.
8.(D) Depremlerin nerede ve ne zaman olacağı bilinmemektedir.
9.(D) Yıkıcı doğa olaylarından biri de sellerdir.
10.(D) Kasırgalar genellikle okyanus kenarlarında görülür.


B. Aşağıdaki kutucukların içinde bazı ifadeler verilmiştir. Bu ifadelerden uygun olanları cümlelerdeki boşluklara yazalım.
Cevap:

1. Canlıların yaşam faaliyetlerini en iyi şekilde gerçekleştirdiği yaşam alanlarına Habitat denir.
2. İnsanların artan enerji ihtiyaçları biyoçeşitliliğin yok olmasına neden olur.
3. Yıkıcı doğa olaylarına doğal afet adı da verilir.
4. Aşırı avlanma, nüfus artışı ve plansız kentleşme biyoçeşitliliği tehdit eden faktörlerdendir.
5. Geçmişte mamutlar Dünya’mızda yaşamış canlılardır.
6. Kardelen, nergis ve şakayık ülkemizde nesli tükenme tehlikesi ile karşı karşıya olan bitkilerdendir.
7. Sprey ve deodorantlar hava kirliliğine  neden olur.
8. Fabrika atıkları için arıtma tesislerinin kurulması su kirliliğine önlemek için alınabilecek önlemlerdendir.
9. Toprağın büyük kütleler hâlinde kaymasına heyelan denir.
10. Sıcak ve nemli hava ile soğuk havanın şiddetle yer değiştirmesi sırasında oluşan, dönen rüzgârlara hortum denir.

Sonraki Ödev:  5. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı Sayfa 20-23-24-30. Cevapları SDR Dikey Yayıncılık

5. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı Sayfa 173 Cevapları SDR Dikey Yayıncılık

C. Aşağıdaki çoktan seçmeli soruların doğru cevabını işaretleyelim.

1. Aşağıda verilenlerden hangisi ülkemizin biyoçeşitliliği arasında sayılmaz?
Cevap: A

5. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı Sayfa 173 Cevapları


2. Bir canlı türü sayısının yıllara göre değişimi aşağıdaki sütun grafiğinde verilmiştir.

5. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı Sayfa 173 Cevapları

Bu grafiğe göre aşağıda verilen ifadelerden hangisi doğrudur?
Cevap: D

A) 2008 yılında çevre kirliliği en azdır.
B) Bu canlı türünün dünyada nesli tükenmiştir.
C) 2013 yılında hava kirliliği en fazla değere ulaşmıştır.
D) 2018 yılında alınan önlemler ile canlı türü sayısı korunmuştur.


3. Biyoçeşitlilikle ilgili olarak; yargılarından hangisi ya da hangileri doğrudur?
I. Tüm bölgelerin biyoçeşitliliği aynıdır.
II. Sıcaklık, ışık gibi faktörlerden etkilenir.
III. Çöl ekosistemlerinde biyoçeşitlilik azdır.
Cevap: C

A) Yalnız I
B) I ve II
C) II ve III 
D) I, II ve III

Sonraki Ödev:  5. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı Sayfa 120-122-123-125-126-127. Cevapları MEB Yayınları

5. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı Sayfa 174 Cevapları SDR Dikey Yayıncılık

4. Aşağıda verilenlerden hangisi biyoçeşitliliği korumak için yapılması gerekenlerden biridir?
Cevap: B

5. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı Sayfa 174 Cevapları


5. Heyelandan korunmak için aşağıda verilenlerden hangisi yapılmamalıdır?
Cevap: C

A) Doğal bitki örtüsü korunmalı, eğimli yerler ağaçlandırılmalıdır.
B) Heyelan olabilecek yerlere uyarıcı levhalar yerleştirilmelidir.
C ) Heyelan riski olan alanlar yerleşime açılmalıdır.
D) Dik yamaçlara su kanalları açılmamalıdır.


6. Hava kirliliğini azaltmak için; önlemlerinden hangisi ya da hangileri alınmalıdır?
I. fabrika bacalarına filtre takmak,
II. doğal gaz kullanımını artırmak,
III. ormanlık alanları korumak
Cevap: D

A) I ve II
B) I ve III
C) II ve III
D) I, II ve III


7. Çevre kirliliğinin insan sağlığı üzerinde birçok olumsuz etkisi vardır. Aşağıda verilenlerden hangisi bu olumsuz etkilerden biri değildir?
Cevap: C

A) Akciğer hastalıkları
B) Mide ve bağırsak rahatsızlıkları
C ) Biyoçeşitliliğin azalması
D) Hastalık yapıcı etkenlerin artması

Sizde Yorum Yazın


Forum Ders Cevapları Copyright © 2019-2023
Gizlilik Politikası İletişim S.S.S/ Sitemap