Anasayfa Kitap Cevapları
16 Nisan 2024, 23:18 - Aysel Alpay Yazdı

5. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı Sayfa 175-179-181-182. Cevapları MEB Yayınları

İnsan ve Çevre İlişkisi Cevapları

6. ÜNİTE İnsan ve Çevre: 5. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı Sayfa 175-176-177-178-179-180-181-182. Cevapları MEB Yayınları


5. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı MEB Yayınları Sayfa 175 Cevapları

İnsan ve Çevre İlişkisi Cevapları

HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

1. İnsan ve çevre arasında nasıl bir etkileşim olabilir? Söyleyiniz.
Cevap: İnsan ve çevre birbirleriyle bağlantılıdır. İnsan çevreyle uyum içindedir. Çevreden beslenir, çevrede yaşarız.

2. Çevre kirliliği ne demektir? Bildiklerinizi arkadaşlarınızla paylaşınız.
Cevap: Çevre kirliliği insanların çevreyi kirletmesidir. Buna örnek olarak; hava kirliliği, su kirliliğini örnek verebiliriz.


Su Kirliliği Cevapları

5. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı MEB Yayınları Sayfa 179 Cevapları

Sıra Sizde

Aşağıda hava veya su kirliliğine neden olan çevre sorunları verilmiştir. Başlarındaki numaraları uygun alanlara örnekteki gibi yazınız.

Hava kirliliği → 1, 2, 6, 8
Su kirliliği → 3, 4, 5, 7, 9

Sonraki Ödev:  5. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı Sayfa 46-49-50. Cevapları MEB Yayınları

ETKİNLİK ZAMANI 2: Çevre Sorununa Karşı Çözüm Üretme

Yorumlayınız

1. Yaşadığınız bölgede ne tür çevre sorunları tespit ettiniz? Arkadaşlarınızla paylaşınız.
Cevap: Yaşadığım bölgede hava kirliliği sorunu tespit ettim.

2. Çevre sorunlarını önlemek için ne tür çözüm yolları geliştirdiniz? Arkadaşlarınızla paylaşınız.
Cevap: Çevre sorununu çözmek için haftanın yarısında insanların toplu taşıma kullanmasını zorunlu hale getirdim ve fabrika bacalarına filtreler taktım.


Toprak Kirliliği Cevapları

5. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı MEB Yayınları Sayfa 181 Cevapları

Sıra Sizde

Aşağıda toprak kirliliği ile ilgili bir tablo verilmiştir. Tablodaki “toprak kirliliğinin sebepleri” ve “alınacak önlemler” ile ilgili bölümlere uygun üçer örnek yazınız.

Toprak kirliliğinin sebepleri:

  • Fabrika atıklarının toprağa atılması.
  • İnsanların çöplerini yerlere atması.
  • Sanayileşme
  • Kentleşme

Alınacak önlemler:

  • Çöplerin toprağı kirletemeyeceği bir yerde toplanması
  • Cezai yaptırım uygulamak.
  • Düzenli kentleşme yapılmalıdır.
  • Sanayileşmeye düzen ve tedbir getirilmelidir.

Sıra Sizde

Toprağın kirletilmesi artarak devam ederse gelecekte bizi nasıl bir dünya beklemektedir? Canlılar bu durumdan nasıl etkilenecektir? Düşüncelerinizi yazınız.
Cevap: Toprak kirliliğinin önüne geçilmediği takdirde yakın bir gelecekte topraklarımızın tamamı kirlenecek ve üzerinde yeşeren bir çok bitkinin nesli tükenecek, birçok toprak mahsulü üretilemez hale gelecektir. Toprakta yeterli bitki olmadığından dolayı erozyonlar daha sık yaşanacak havadaki zararlı gazları temizleyecek ağaçlar olmayacağı için soluduğumuz hava daha kirli olacaktır.

Sonraki Ödev:  5. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı Sayfa 82-83-87-88. Cevapları SDR Dikey Yayıncılık

5. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı MEB Yayınları Sayfa 182 Cevapları

Sıra Sizde

Taşıtlar insanlara büyük ulaşım kolaylığı getirmiştir. İnsanlar günlerce sürecek yolculukları taşıtlar sayesinde birkaç saatte alabiliyorlar. Taşıtlar, sadece insanların taşınmasında değil eşyaların, gıda maddelerinin ve diğer maddelerin taşınmasında da önemli bir yere sahiptir. Ayrıca araç üretimi için kurulan fabrikalar insanlara iş imkânı da sağlamaktadır. Bütün bu kolaylıkların yanı sıra taşıtların egzozlarından çıkan zararlı gazlar da mevcuttur. Hayatımızın bir parçası olan taşıtların insanlara ve çevreye etkilerini tüm yönleriyle düşünerek taşıtların yararlarını ve zararlarını yazınız? Yazdıklarınızı arkadaşlarınızla paylaşınız.

Yararlıdır çünkü insan hayatını kolaylaştırmıştır. Zamandan tasarruf etmesini sağlamıştır. Daha güvende yolculuklar yapmayı sağlamıştır. Ticarette kolaylık sağlamıştır. İnsanlara iş imkanı sağlamıştır.

Zararlıdır çünkü hava kirliliğine, yoğun trafik sorunlarına kazalara sebebiyet vermiştir. Hava kirliliği canlılara zarar vererek ekosisteme hasar vermiştir.

Sizde Yorum Yazın


Forum Ders Cevapları Copyright © 2019-2023
Gizlilik Politikası İletişim S.S.S/ Sitemap