Anasayfa Kitap Cevapları
31 Ekim 2023, 19:52 - Demir Yazdı

5. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı Sayfa 36-37-38. Cevapları SDR Dikey Yayıncılık

1. Ünite Öğrendiklerimizi Ölçelim Cevapları

1. ÜNİTE Güneş, Dünya ve Ay: 5. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı Cevapları 36-37-38. Sayfa SDR Dikey Yayınları


5. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı Sayfa 36 Cevapları SDR Dikey Yayınları

ÖĞRENDİKLERİMİZİ ÖLÇELİM

A. Aşağıdaki cümlelerden doğru olanların başına “D”, yanlış olanların başına “Y” yazalım. 

1. (D) Güneş bir yıldızdır.
2. (Y) Dünya’nın Güneş’e uzaklığı hep sabittir.
3. (Y) Dünya’nın katmanları varken Güneş’in katmanları yoktur.
4. (D) Güneş’e çıplak gözle bakmamalıyız.
5. (Y) Güneş, Dünya’nın uydusudur.
6. (Y) Ay’ın Dünya’ya uzaklığı, Güneş’in Dünya’ya uzaklığından daha fazladır.
7. (Y) Ay’ın atmosferi yoktur.
8. (D) Ay’ın ana evreleri arasında yedi gün vardır.
9. (D) Güneş kendi etrafında dönme hareketi yapar.
10. (D) Ay, kendi etrafında yaklaşık 27 gün 8 saatte döner.


B. Aşağıdaki kutucukların içinde bazı ifadeler verilmiştir. Bu ifadelerden uygun olanları cümlelerdeki boşluklara yazalım.

1. Güneş’in geometrik şekli küreye benzer.
2. Çekirdek, ışık küre, renk küre ve taç küre Güneş’in katmanlarındandır.
3. Güneş’in kendi etrafında dönüşü, saat yönünün tersi yöndedir.
4. Güneş’in büyüklüğü Dünya’nın büyüklüğünden çok daha fazladır .
5. Dünya’nın doğal uydusu olan Ay Güneş’ten aldığı ışığı yansıtır.
6. Ay yüzeyine çarpan gök taşları krater adı verilen çukurları oluşturmuştur.
7. Ay’ın, Dünya’dan gözlemlenen farklı görünümleri Ay’ın evreleri olarak adlandırılır.
8. Ay’ın yüzeyinin Dünya’da “D” harfi şeklinde görüldüğü evre ilk dördün olarak adlandırılır.
9. Ay’ın ana evrelerin yanı sıra ara evreleri de vardır.
10. Dünya ile birlikte Ay da Güneş etrafında dolanır.

Sonraki Ödev:  5. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı Sayfa 114-116-118-119. Cevapları MEB Yayınları

5. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı Sayfa 37 Cevapları SDR Dikey Yayınları

C. Aşağıdaki çoktan seçmeli soruların doğru cevabını işaretleyelim.

1. Güneş’in geometrik şekli aşağıda verilenlerden hangisine benzer?
Cevap: B) Basketbol topu

A) Tuğla
B) Basketbol topu
C) Tekerlek
D) Kalemlik


2. Güneş’in özellikleri ile ilgili olarak
I. Dünya’ya Ay’dan daha yakındır.
II. Üzerine düşen ışığı yansıtır.
III. Kendi etrafında döner.
yargılarından hangisi ya da hangileri doğrudur?
Cevap: C) Yalnız III

A) Yalnız I
B) Yalnız II
C) Yalnız III
D) I ve III


3. Ay’ın yapısı ile ilgili olarak aşağıda verilen ifadelerden hangisi doğrudur?
Cevap: C) Küre şeklindedir.

A) Kraterleri su ile doludur.
B) Yüzeyi devamlı olarak çok sıcaktır.
C) Küre şeklindedir.
D) Güneş’ten 109 kat daha büyüktür.


4. Aşağıda verilenlerden hangisi Güneş’in katmanlarından biri değildir?
Cevap: B) Isı küre

A) Renk küre   B) Isı küre     C) Çekirdek     D) Işık küre


5. I. Ay’ın Dünya’ya bakan yüzünün görünmediği evre __★__ evresidir.
II. Ay’ın ana evreleri arasında __Δ__ gün vardır.
Yukarıda ★ ve Δ ile gösterilen yerlere aşağıda verilenlerden hangileri yazılmalıdır?
Cevap: A) Yeni ay        7

  ★                  Δ   

A) Yeni ay        7
B) Dolunay      7
C) Dolunay     14
D) Yeni Ay      14

Sonraki Ödev:  5. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı Sayfa 187-188-189. Cevapları SDR Dikey Yayıncılık

5. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı Sayfa 38 Cevapları SDR Dikey Yayınları

6. I. Ay, kendi etrafındaki dönüşü ile Dünya etrafındaki dolanımını aynı sürede tamamlar.
II. Dünya, Güneş etrafında dolanırken kendi etrafında döner.
III. Dünya’dan bakılınca Ay’ın hep aynı yüzü görülür.
IV. Güneş’in de tıpkı Dünya gibi katmanları vardır.
Yukarıda verilenlerden biri neden, diğeri sonuç olarak düzenlenirse aşağıdaki seçeneklerden hangisi doğru olur?
Cevap: D) I                       III

Neden           Sonuç

A) II                      III
B) IV                      II
C) III                     IV
D) I                       III


7. Aşağıda 2019 Ağustos ayı içinde Ay’ın bazı evrelerinin görünümlerini gösteren takvim verilmiştir.

Buna göre dolunay evresi hangi tarihte gözlemlenebilir?
Cevap: B) 15

A) 13
B) 15
C) 17
D) 19

5. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı Sayfa 37 Cevapları

Sizde Yorum Yazın


Forum Ders Cevapları Copyright © 2019-2023
Gizlilik Politikası İletişim S.S.S/ Sitemap