Anasayfa Kitap Cevapları
8 Kasım 2023, 14:33 - Mehmet Yazdı

5. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı Sayfa 187-188-189. Cevapları SDR Dikey Yayıncılık

7. Ünite Öğrendiklerimizi Ölçelim Cevapları

7. Ünite Elektrik Devre Elemanları: 5. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı Sayfa 187-188-189. Cevapları SDR Dikey Yayınları


5. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı Sayfa 187 Cevapları SDR Dikey Yayıncılık

A. Aşağıdaki cümlelerden doğru olanların başına “D”, yanlış olanların başına “Y” yazalım.

1.(D)  Devre elemanlarının semboller ile gösterimi bilimsel iletişimi kolaylaştırır.
2.(Y)   Devre anahtarının açık ve kapalı sembolü aynıdır.
3.(Y)   Pilin sembolü “ ” şeklindedir.
4.(D)  Basit elektrik devrelerinde ampulün ışık vermemesinin sebeplerinden biri de bağlantı
kablolarının kopuk olmasıdır.
5.(Y)   Devrenin tamamlanmasını ve kontrolünü pil sağlar.
6.(D)  Bilimsel çalışmalarda üç tür değişken bulunur.
7.(Y)   Pil sayısının artması ampul parlaklığını azaltır.
8.(D)  Pil sayısı azalır, ampul sayısı artarsa parlaklık azalır.
9.(Y)  Deneyde sabit tutulan değişkene bağımlı değişken denir.
10.(D)  Bağımlı değişken, bağımsız değişkene bağlı olarak değişir.


B. Aşağıdaki kutucukların içinde bazı ifadeler verilmiştir. Bu ifadelerden uygun olanları cümlelerdeki boşluklara yazalım
Cevap:

1. Devre elamanlarının çizimini kolaylaştırmak için semboller kullanılır.
2. Basit elektrik devrelerinde bağlantı kablosu düz çizgi şeklinde gösterilir.
3. Devre elemanlarını semboller ile göstermek bilimsel iletişimi sağlar.
4. Elektrik enerjisini ışık enerjisine dönüştüren araçlara lamba denir.
5. Devrenin elektrik enerjisi ihtiyacını pil sağlar.
6. Ampul ışık vermiyor ise anahtar açık olabilir.
7. Deneyde değişiklik yaptığımız değişkene bağımsız değişken denir.
8. Deneyde bağımsız değişkenden etkilenen değişkene bağımlı değişken denir.
9. Ampul sayısı sabit tutulur, pil sayısı azaltılır ise ampul parlaklığı azalır.
10. Pil sayısı sabit tutulur, ampul sayısı azaltılır ise ampul parlaklığı artar.


5. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı Sayfa 188 Cevapları SDR Dikey Yayıncılık

5. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı Sayfa 188 Cevapları

1. Ziya, verilen devreleri sırasıyla kurmuş ve lambaların parlaklıklarını gözlemlemiştir. Buna göre Ziya’nın yorumlarından hangisi ya da hangileri doğrudur?
I. Lamba parlaklığı bağımlı değişkendir.
II. Pil sayısı bağımsız değişkendir.
III. 2. devredeki lambanın parlaklığı, 1. devreninkinden azdır.
Cevap: B

A) Yalnız III
B) I ve III
C) II ve III
D) I, II ve III

Sonraki Ödev:  5. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı Sayfa 14-18-19. Cevapları SDR Dikey Yayıncılık

2. Bir elektrik devresinde lambaların parlaklığını artırmak için aşağıda verilenlerden hangisi yapılmalıdır?
Cevap: C

A) Anahtar sayısını artırmak
B) Pil sayısını azaltmak
C) Lamba sayısını azaltmak
D) Lamba sayısını artırmak


3. Aşağıdaki devrelerden hangisinde lamba ışık verir?
Cevap: D

5. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı Sayfa 188 Cevapları


5. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı Sayfa 189 Cevapları SDR Dikey Yayıncılık

4. Aşağıda bazı devre elemanlarının sembolleri verilmiştir.

5. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı Sayfa 189 Cevapları

Bu semboller arasında aşağıdakilerden hangisi yoktur?
Cevap:  A

A) Anahtar
B) Lamba
C) Bağlantı kablosu
D) Pil


5. Basit bir elektrik devresinde lambanın ışık vermesini engelleyen durumlardan hangisi yanlış verilmiştir?
Cevap:  B

A) Anahtarın açık olması
B) Anahtarın kapalı olması
C) Kablonun kopmuş olması
D) Pilin bitmiş olması

Sonraki Ödev:  5. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı Sayfa 163-168-170. Cevapları SDR Dikey Yayıncılık

6. Aşağıda verilen özdeş sayıda devre elemanlarına sahip devrelerden hangisinde lamba parlaklığı en fazladır?
Cevap: C

A) 3 pil-1 lamba
B) 2 pil-2 lamba
C) 6 pil-1 lamba
D) 3 pil-2 lamba


7.

5. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı Sayfa 189 Cevapları

Yukarıdaki devreyle ilgili yargılarından hangisi ya da hangileri doğrudur?
I. Anahtar kapatılırsa lambalar ışık verebilir.
II. Anahtar açıkken pil sayısı artarsa lambaların parlaklığı artar.
III. Ampul sayısı azaltılırsa ampul ışık verir.
Cevap: A

A) Yalnız I
B) Yalnız II
C) I ve III
D) II ve III

Sizde Yorum Yazın


Forum Ders Cevapları Copyright © 2019-2023
Gizlilik Politikası İletişim S.S.S/ Sitemap