Anasayfa Kitap Cevapları
6 Ocak 2024, 17:14 - Aysel Alpay Yazdı

5. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı Sayfa 62-63-64-65-66-67-68. Cevapları MEB Yayınları

2. Ünite Değerlendirme Soruları Cevapları

2. ÜNİTE Canlılar Dünyası: 5. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı Sayfa 62-63-64-65-66-67-68. Cevapları MEB Yayınları


5. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı MEB Yayınları Sayfa 62 Cevapları

A. Aşağıdaki ifadelerden doğru olanların başına “D”, yanlış olanların başına “Y” yazınız.

1. (D) Balıklar, kurbağalar ve sürüngenler yumurta ile çoğalır.
2. (Y) Mikroskobik canlıların hepsi zararlıdır.
3. (D) Bilim insanları, canlıları birbirinden ayırt edebilmek için onları sınıflandırmışlardır.
4. (D) Memeli sınıfında bulunan canlılar, doğurarak çoğalır ve yavrularını sütle besler.
5. (Y) Çiçekli bir bitki kök, gövde ve yaprak kısımlarından oluşur.
6. (Y) Bitkilerin hepsi tohum oluşturur.
7. (D) Bazı şapkalı mantarlar zehirlidir.
8. (Y) Yunuslar, balıklar sınıfında yer alır.
9. (Y) Kuşların hepsi uçabilir.
10. (D) Bakteriler, mikroskop yardımı ile gözlemlenebilir.


B. Cümlelerdeki noktalı yerlere, verilen kelimelerden uygun olanı yazarak cümleleri tamamlayınız.

5. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı MEB Yayınları Sayfa 62 Cevapları


5. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı MEB Yayınları Sayfa 63 Cevapları

C. Aşağıdaki çoktan seçmeli soruların doğru seçeneklerini işaretleyiniz.
1. Aşağıda bir canlı grubuna ait özellikler verilmiştir.
I. Karada ve suda yaşayan türleri vardır.
II. Akciğer ve deri solunumu yapar.
III. Yavru bakımı yoktur.
IV. Kaygan ve nemli bir deriye sahiptir.
Özellikleri verilen canlı grubu aşağıdakilerden hangisidir?
Cevap: B
A) Balık
B) Kurbağa
C) Kuş
D) Memeli


2. Fen bilimleri öğretmeni, sınıfa üç gün üst üste farklı canlılara ait örnekler getirmiştir. Öğretmenin öğrencilerinden yapmalarını istedikleri şunlardır:

Sonraki Ödev:  5. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı Sayfa 53. Cevapları SDR Dikey Yayıncılık

5. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı MEB Yayınları Sayfa 63 Cevapları

Canlılarla ilgili;
I. Beslenmesi,
II. Hastalık yapıcı olması,
III. Kendi besinini üretebilmesi
özelliklerinden hangileri üç canlı için de ortaktır?
Cevap: A
A) Yalnız I
B) I ve II
C) II ve III
D) I, II ve III


5. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı MEB Yayınları Sayfa 64 Cevapları

3. Aşağıda verilen görselleri inceleyiniz.

5. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı MEB Yayınları Sayfa 64 Cevapları

Görselleri verilen hayvanlardan hangileri doğurarak çoğalır?
Cevap: C
A) Balık, tavşan, maymun ve yılan
B) Kaplumbağa, kertenkele ve yarasa
C) Yarasa, tavşan ve maymun
D) Yarasa, tavşan, maymun ve leylek


5. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı MEB Yayınları Sayfa 65 Cevapları

4. Aşağıda mantarlara ait bazı özellikler ve mantar çeşitleri karışık olarak verilmiştir.

5. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı MEB Yayınları Sayfa 65 Cevapları

Mantarlar ve özellikleri arasında uygun eşleştirme yapıldığında hangi mantar çeşidi dışarıda kalır?
Cevap: D
A) Maya mantarları
B) Şapkalı mantarlar
C) Parazit mantarlar
D) Küf mantarlar


5. Meraklı bir öğrenci, fen bilimleri ders kitabında yer alan aşağıdaki ifadeyi okur.
“Bazı canlılar gözle görülemez. Sadece mikroskop adı verilen bir araç yardımıyla görülebilirler. Bu canlılar mikroskobik canlılar olarak adlandırılır. Bakteriler, paramesyum, amip ve öglena mikroskobik canlılara örnek verilebilir.”
Bu öğrenci, evlerine yakın bir dere kenarından bir miktar su alıp mikroskop altında incelemek
için öğretmenine götürür. Öğrencinin merak ve araştırma isteğini gören fen bilimleri öğretmeni, kendisine getirilen örneğe ek olarak, içerisinde mikroskobik canlıların yaşamını sürdürebileceği birkaç örnek daha hazırlar.
Örneklerin tamamı incelendikten sonra, bu öğrencinin mikroskop altında aşağıdaki hangi canlıyı görmesi beklenemez?
Cevap: A

5. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı MEB Yayınları Sayfa 65 Cevapları


5. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı MEB Yayınları Sayfa 66 Cevapları

6.Derin, poğaça yapmakta olan arkadaşına yardım eder. Kaptaki malzemelerin içerisine maya ekler ve malzemeleri karıştırır. Bir süre sonra hamurun kabararak kabın tamamını doldurduğunu gözlemler. Derin’in meraklı bakışlarını gören arkadaşı ise hamurun içerisine katılan maya mantarından dolayı kabardığını söyler. Daha sonra maya mantarlarıyla ilgili bazı bilgiler verir.
Buna göre, Derin’in arkadaşının maya mantarlarıyla ilgili verdiği aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır?
Cevap: D
A) Maya mantarları hamurun kabarmasını sağlar.
B) Maya mantarlarının yaptığı etkiler gözle görülebilir.
C) Maya mantarları sıcaklık, besin ve nem açısından uygun ortamlarda çoğalır.
D) Maya mantarları kendi besinlerini kendileri üretir.

Sonraki Ödev:  5. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı Sayfa 101-102-103-105-106-107. Cevapları SDR Dikey Yayıncılık

7. Aşağıdaki bitki görsellerini inceleyiniz.

5. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı MEB Yayınları Sayfa 66 Cevapları

Bu bitkilerle ilgili aşağıda verilen özelliklerden hangisi ortaktır?
Cevap: B
A) Bitkilerin ikisi de tohum oluşturur.
B) Bitkilerin ikisi de kendi besinini üretir.
C) Bitkilerin ikisi de meyve oluşturur.
D) Bitkilerin ikisi de aynı bitki sınıfındadır.


8. Yandaki görselde ağacın kısımlarından biri verilmiştir.
Bu kısımla ilgili,
I. Bitkiyi toprağa bağlar.
II. Çiçek ve yaprağı üzerinde taşır.
III. Su ve mineral gibi maddeleri diğer kısımlara iletir.
IV. Bitkinin dik durmasını sağlar.
özelliklerinden hangileri doğrudur?
Cevap: C
A) I ve II
B) II ve III
C) II, III ve IV
D) I, II, III ve IV


5. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı MEB Yayınları Sayfa 67 Cevapları

Ç. Aşağıdaki soruları cevaplayınız.

1. Canlıları sınıflandırmanın önemi nedir? Yazınız.
Cevap: Onları birbirinden daha kolay ayırmamıza katkı sağlar. Benzer ve farklı yönlerini daha kolay kavramamıza yardımcı olur.


2. Aşağıda verilen canlıların sınıflandırılması şemasındaki boşluklara uygun ifadeleri yazarak şemayı tamamlayınız.
Cevap:

5. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı MEB Yayınları Sayfa 67 Cevapları


3. Doğada bulduğumuz her şapkalı mantarı neden tüketmemeliyiz? Yazınız.
Cevap: Hayır tüketmemeliyiz. Çünkü zehirli olup olmayacağını bilemeyiz.


5. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı MEB Yayınları Sayfa 68 Cevapları

D. Aşağıda verilen cümleler doğru ise “D”, yanlış ise “Y” harfini takip ederek doğru çıkışa ulaşınız. Ulaştığınız çıkış numarasını boyayınız.
Cevap:

5. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı MEB Yayınları Sayfa 68 Cevapları

Sizde Yorum Yazın


Forum Ders Cevapları Copyright © 2019-2023
Gizlilik Politikası İletişim S.S.S/ Sitemap