Anasayfa Kitap Cevapları
24 Aralık 2023, 19:52 - Sena Yazdı

5. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı Sayfa 78-79-80. Cevapları SDR Dikey Yayıncılık

3. Ünite Öğrendiklerimizi Ölçelim Cevapları

3. Ünite: Kuvvetin Ölçülmesi ve Sürtünme: 5. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı Sayfa 78-79-80. Cevapları SDR Dikey Yayınları


5. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı Sayfa 78 Cevapları SDR Dikey Yayıncılık

A. Aşağıda cümlelerden doğru olanların başına “D”, yanlış olanların başına “Y” yazalım.

1. (D) Kuvvetin birimi Newton’dır.
2. (Y) Kuvvet, cisimlere her zaman yer değiştirme hareketi yaptırır.
3. (Y) Sürtünme kuvveti her zaman hareketi kolaylaştırır.
4 (D) Sürtünme kuvveti genellikle harekete zıt yöndedir.
5. (D) Dinamometreler yayların esneklik özelliğinden yararlanılarak yapılır.
6. (Y) Sürtünme kuvveti her zaman yararlıdır.
7. (D) Sürtünme kuvveti olmasaydı cisimler yerinde duramazdı.
8. (Y) Sürtünmeyi artırmak için cisimler yağlanır.
9. (D) Beton zemindeki sürtünme, kum zeminden daha az olur.
10. (D) Kuvvet, bir cismi durdurabilir.


B. Aşağıdaki kutucukların içinde bazı ifadeler verilmiştir. Bu ifadelerden uygun olanları cümlelerdeki boşluklara yazalım.
Cevap:

1. Duran cisimleri hareket ettirebilen, hareket eden cisimleri durdurabilen, cisimleri hızlandırabilen ya da yavaşlatabilen, cisimlerde şekil veya hareket yönünün değişmesine neden olan etki kuvvet olarak adlandırılır.
2. Elmanın ağaçtan düşmesine neden olan yer çekimi kuvvetidir.
3. Kuvvet dinamometre  ile ölçülür.
4. Kuvvetin birimi N ile gösterilir.
5. Kuvvet itme veya çekme şeklinde uygulanır.
6. Hareket eden cisimlerin hareketini zorlaştıran veya durmasını sağlayan etki sürtünme kuvveti olarak tanımlanır.
7. Sürtünme kuvveti pürüzsüz yüzeylerde az, pürüzlü yüzeylerde ise fazladır.
8. Metal parçalar arasındaki sürtünme kuvvetini azaltmak için yağ kullanılabilir

Sonraki Ödev:  5. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı Sayfa 108-111-113. Cevapları MEB Yayınları

5. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı Sayfa 79 Cevapları SDR Dikey Yayıncılık

C. Aşağıdaki çoktan seçmeli soruların doğru cevabını işaretleyelim.

1. Kuvvetle ilgili aşağıda verilen ifadelerden hangisi doğrudur?
Cevap: D

A) Cisimlerde sadece şekil değişikliğine neden olur.
B) Tamamı doğal olarak gerçekleşir.
C) İnsan etkisi olmadan kuvvet olmaz.
D) Kuvvetin büyüklüğü dinamometre ile ölçülür.


2. Aşağıda bir bisikletin hareket yönü verilmiştir.
Bu bisikletin hareketi ile ilgili yargılarından hangisi ya da hangileri doğru olabilir?

5. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı Sayfa 79 Cevapları

I. Hareket yönü ile aynı yönde bir kuvvet uygulanır ise bisiklet durur.
II. Hareket yönü ile zıt yönde bir kuvvet uygulanır ise bisiklet yavaşlar.
III. Hareket yönü ile aynı yönde bir kuvvet uygulanır ise bisiklet süratlenir.
Cevap: D

A) Yalnız I
B) Yalnız II
C) I ve III
D) II ve III


3. Aşağıdakilerden hangisinde sürtünme kuvveti ile ilgili yanlış bilgi verilmiştir?
Cevap: D

A) Sürtünme kuvvetinin yararları vardır.
B) Sürtünme kuvvetinin zararları vardır.
C) Cisimlerin hareketini engeller.
D) Metal parçaların aşınmasını engeller.


4. I. Hava, cisimlere sürtünme kuvveti uygular.
II. Sıvılar, cisimlere sürtünme kuvveti uygulamaz.
III. Tahta bir yüzey yağlanırsa sürtünme kuvveti artar.
Yukarıda verilenlerden hangisi ya da hangileri doğrudur?
Cevap: A

A) Yalnız I
B) Yalnız II
C) I ve II
D) I, II ve III


5. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı Sayfa 80 Cevapları SDR Dikey Yayıncılık

C. Aşağıdaki çoktan seçmeli soruların doğru cevabını işaretleyelim.
Cevap:
5.C
6.B
7.C
8.B
9.D

5. Aşağıda verilen ifadelerden hangisi yanlıştır?
Cevap: C

A) Pürüzlü yüzeylerde sürtünme kuvveti fazladır.
B) Kapı menteşelerini yağlamak sürtünmeyi azaltır.
C) Gemilerin burnunun sivri olması sürtünmeyi artırmak içindir.
D) Araçların tekerleklerine zincir takılması sürtünmeyi artırmak içindir.

Sonraki Ödev:  5. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı Sayfa 136-137-138-139. Cevapları MEB Yayınları

6. I. Kuvvetin büyüklüğü dinamometre ile ölçülür.
II. Dinamometre içinde yay bulunur.
III. Dinamometrenin ucuna cisim asıldığında yay sıkışır.
Yukarıda verilenlerden hangisi ya da hangileri doğrudur?
Cevap: B

A) Yalnız I
B) I ve II
C) II ve III
D) I, II ve III


7. Aşağıda verilen sütün grafiğinde bir dinamometreye ayrı ayrı asılan A, B ve C cisimlerinin dinamometrede meydana getirdiği uzama miktarları gösterilmiştir. Bu grafiğe göre aşağıda verilenlerden hangisi doğrudur?
Cevap: C

A) C cisminin uyguladığı kuvvet en fazladır.
B) A cisminin uyguladığı kuvvet en azdır.
C) Kuvvet arttıkça uzama miktarı azalır.
D) Cisimlerin uyguladığı kuvvetler arasında B > A > C ilişkisi vardır.


8. Kaykay kullanan Ceren, asfalt yolda süratle gidebilmekte ancak asfalt yolun bitimindeki çakıllı yola geldiğinde kaykayını kullanmakta zorlanmaktadır. Buna göre Ceren’in çakıllı yolda kaykayı kullanmakta zorlanmasının sebebi aşağıdakilerden hangisidir?
Cevap: B

A) Sürtünme kuvvetinin çakıllı yolda az olması
B) Sürtünme kuvvetinin asfalt yolda fazla olması
C) Pürüzlü yüzeyde sürtünme kuvvetinin fazla olması
D) Ceren’in kaykaya uyguladığı kuvvetin artması


9. Aşağıdakilerden hangisi sürtünme kuvvetinin hayatımıza olumlu etkilerine örnektir?
Cevap: D

A) Metal parçaların aşınması
B) Ayakkabıların eskimesi
C) Kıyafetlerin yıpranması
D) Kalemle yazı yazılabilmesi

Sizde Yorum Yazın


Forum Ders Cevapları Copyright © 2019-2023
Gizlilik Politikası İletişim S.S.S/ Sitemap