Anasayfa Kitap Cevapları
22 Ekim 2023, 22:50 - Sena Yazdı

5. Sınıf Matematik Ders Kitabı Sayfa 22-24-26. Cevapları MEB Yayınları

Sayı ve Şekil Örüntüleri Cevapları

1. ÜNİTE Doğal Sayılar: 5. Sınıf Matematik Ders Kitabı Sayfa 22-23-24-25-26. Cevapları MEB Yayınları


5. Sınıf Matematik Ders Kitabı Sayfa 22 Cevapları MEB Yayınları

Etkinlik

1) Aşağıdaki sayı gruplarından örüntü oluşturanların başındaki kutuya “✓” işaretini koyunuz. 
Cevap:

(✓) 13, 20, 27, 34, 41, 48 → 7’şer olarak arttığı için örüntü oluşur.
() 2, 13, 25, 35, 46, 57
(✓) 89, 83, 77, 71, 65, 59 → 6’şar olarak azaldığı için örüntü oluşur.
() 100, 91, 82, 71, 62, 53
(✓) 86, 94, 102, 110, 118, 126 → 8’er olarak arttığı için örüntü oluşur.


2) Aşağıdaki sayı örüntülerinde kutuların yerine gelmesi gereken sayıları yazınız. 
Cevap:

a) 27, 41, ..55.. , 69, 83, ..97..14’er olarak artmaktadır.
b) 7, 12, ..17., ..22.. , 27, 32, 37 → 5’erolarakartmaktadır.
c) 97, ..89.., 81, 73, 65, ..57., 49 → 8’er olarak azalmaktadır.
ç) ..205., ..190., 175, 160, 145, ..130., 115 → 15’er olarak azalmaktadır.


5. Sınıf Matematik Ders Kitabı Sayfa 24 Cevapları MEB Yayınları

Etkinlik

5. Sınıf Matematik Ders Kitabı Sayfa 24 Cevapları MEB Yayınları

1) İlk üç adımı verilen şekil örüntüsü için aşağıdaki ifadelerden doğru olanların başına “D”, yanlış olanların başına “Y” yazınız. Yanlış olan ifadelerin doğrularını söyleyiniz. 
Cevap: Her adımda 4 kare artmaktadır.

Sonraki Ödev:  5. Sınıf Matematik Ders Kitabı Sayfa 250-251-252. Cevapları MEB Yayınları

(.Y.) Örüntünün 5. adımında kullanılan kare sayısı 16’dır. → 17 olur
(.Y.) Örüntünün 4. adımında kullanılan kare sayısı, 9. adımda kullanılan kare sayısından 20 kare daha azdır. → 4. adımda 13 kare 9. adımda 37 olur 37 – 13 = 24
(.D.) 66 kare ile örüntünün ilk yedi adımı oluşturulabilir.


5. Sınıf Matematik Ders Kitabı Sayfa 24 Cevapları MEB Yayınları1

2) İlk üç adımı verilen şemil örüntüsüne göre noktalı  yerlere uygun ifadeleri yazınız.
Cevap: Örüntüde 1 daire ve 1 üçgen artmaktadır.

a) 8. adımda kullanılan daire sayısı ..8.. olur. → 9 üçgen 8 daire
b) 15. adımda kullanılan üçgen sayısı ..16… olur. → 16 üçgen 15 daire
c) 23. adımda kullanılan daire ve üçgen sayılarının toplamı ..47.. olur. → 24 üçgen 23 daire kullanılır. 24 + 23 = 47


5. Sınıf Matematik Ders Kitabı Sayfa 26 Cevapları MEB Yayınları

Pekiştirelim

1) Yukarıdaki aynı renkli kutularda bulunan sayılar belli bir örüntüye göre yazılmıştır. Pembe, mavi ve sarı renkli kutulara yazılan örüntülerin başlangıç terimleri daire içine alınmıştır. Buna göre boş bırakılan kutulara gelmesi gereken doğal sayıları yazınız. 
Cevap:

5. Sınıf Matematik Ders Kitabı Sayfa 26 Cevapları MEB Yayınları1


2) Aşağıda ilk dört adımı verilen örüntüleri üçer adım daha devam ettiriniz. 
Cevap:

a) 13, 20, 27, 34 → 7’şer artmaktadır. Buna göre 41, 48, 55 devam eder.
b) 2, 13, 24, 35 → 11’şer olarak artmaktadır. Buna göre 46, 57, 68 olarak devam eder. 
c) 7, 17, 27, 37 → 10’ar olarak artmaktadır. Buna göre 47, 57, 67 olarak devam eder. 
ç) 9, 18, 27, 36 → 9’ar olarak artmaktadır. Buna göre 45, 54, 63 olarak devam eder.


5. Sınıf Matematik Ders Kitabı Sayfa 26 Cevapları MEB Yayınları2

Her turda ibrenin gösterdiği bölgedeki sayıların toplamı kadar puan alınmaktadır. Buna göre “?” ile gösterilen bölgelerdeki sayıları örüntü kuralına göre bularak aşağıdaki soruları cevaplayınız.
Cevap:

Örüntü 3’er olarak artmaktadır.  Buna göre;
Mavi kutu → 15 + 3 = 18
Kırmızı kutu → 27 + 3 = 30
Mor kutu → 30 + 3 = 33

Sonraki Ödev:  5. Sınıf Matematik Ders Kitabı Sayfa 220-221-222. Cevapları ÖZGÜN Yayınları

a) En az puanı kim almıştır?
Cevap: Rabia almıştır.

Merve → 18 + 36 = 54
Hatice → 36 + 36 = 72
Rabia → 18 + 30 = 48


b) En çok puanı kim almıştır?
Cevap: Hatice almıştır.


4) Bir internet sitesine yüklenen videonun ilk gün görüntülenme sayısı 302’dir. Bu videonun görüntülenme sayısı her gün 9 arttığına göre 8. gün sonundaki görüntülenme sayısını bulunuz.
Cevap: 8. gün 365 olur.

302 – 311 – 320 – 329 – 338 – 347 – 356 – 365

Sizde Yorum Yazın


Forum Ders Cevapları Copyright © 2019-2023
Gizlilik Politikası İletişim S.S.S/ Sitemap