Anasayfa Kitap Cevapları
9 Mart 2024, 3:35 - Sena Yazdı

5. Sınıf Matematik Ders Kitabı Sayfa 13-14-16-18-20. Cevapları MEB Yayınları

En Çok Dokuz Basamaklı Doğal Sayılar Cevapları

1. ÜNİTE Doğal Sayılar: 5. Sınıf Matematik Ders Kitabı Sayfa 13-14-15-16-17-18-19-20. Cevapları MEB Yayınları


5. Sınıf Matematik Ders Kitabı Sayfa 13 Cevapları MEB Yayınları

Onluk tablo oluşturarak 1 768 894 doğal sayısını gösteriniz ve bu sayının okunuşunu yazınız.
Cevap:

5. Sınıf Matematik Ders Kitabı Sayfa 13 Cevapları MEB Yayınları


5. Sınıf Matematik Ders Kitabı Sayfa 14 Cevapları MEB Yayınları

Etkinlik

1) Aşağıdaki doğal sayıların okunuşlarını kutulara yazınız. 
Cevap:

5 628 740 → Beş milyon altı yüz yirmi sekiz bin yedi yüz kırk
17 005 029 → On yedi milyon beş bin yirmi dokuz
153 000 509  → Yüz elli üç milyon beş yüz dokuz


2) Aşağıda okunuşları verilen doğal sayıları kutulara rakamlarla yazınız.
Cevap:

İki milyon altı yüz üç bin on iki → 2 603 012
On bir milyon beş yüz altı → 11 000 506
Kırk milyon üç yüz bin yetmiş → 40 300 070


3) Aşağıda okunuşları verilen doğal sayıların bölüklerini kutulara rakamlarla yazınız. 
Cevap:

5. Sınıf Matematik Ders Kitabı Sayfa 14 Cevapları MEB Yayınları


5. Sınıf Matematik Ders Kitabı Sayfa 16 Cevapları MEB Yayınları

Etkinlik

1) Aşağıdaki noktalı yerleri uygun şekilde doldurunuz.
Cevap:

5. Sınıf Matematik Ders Kitabı Sayfa 16 Cevapları MEB Yayınları


2) Aşağıdaki çözümlemelerde noktalı yerleri, verilmeyen basamak değerleri ile doldurunuz.
Cevap:

a) 27 643 509 = 20 000 000 + ..7 000 000.. + 600 000 + 40 000 + ..3000.. + 500 + 0 + 9

Sonraki Ödev:  5. Sınıf Matematik Ders Kitabı Sayfa 29-32-33. Cevapları MEB Yayınları

b) 5 073 332 = ..5 000 000… + 0 + 70 000 + 3000 + ..300.. + 30 + 2

c) 105 620 325 = ..100 000 000… + 0 + 5 000 000 + ..600 000.. + 20 000 + 0 + ..300… + 20 + 5

ç) 17 021 544 = 10 000 000 + ..7 000 000… + ..0.. + 20 000 + 1000 + 500 + ..40.. + 4


5. Sınıf Matematik Ders Kitabı Sayfa 18 Cevapları MEB Yayınları

Etkinlik

1) Ülkemizin en fazla nüfusa sahip şehirlerinden Adana, İstanbul ve İzmir’in 2021 yılına ait yaklaşık nüfuslarının okunuşu aşağıda verilmiştir. Bu şehirlerin nüfuslarını kutulara rakamlarla yazınız. Şehirlerin nüfuslarını en fazla olandan en az olana doğru sıralayınız. 
Cevap:

5. Sınıf Matematik Ders Kitabı Sayfa 18 Cevapları MEB Yayınları


2) Aşağıdaki tabloda bazı gezegenlerin Güneş’e uzaklıkları yaklaşık olarak verilmiştir.

5. Sınıf Matematik Ders Kitabı Sayfa 18 Cevapları MEB Yayınları1

Tabloya göre aşağıdaki ifadelerden doğru olanların başına “D”, yanlış olanların başına “Y” yazınız. Yanlış olan ifadelerin doğrularını söyleyiniz. 
Cevap:

(.Y.) Güneş’e en yakın gezegen Dünya’dır.
(.D.) Güneş’e en uzak gezegen Jüpiter’dir.
(.D.) Merkür , Güneş’e Mars’tan daha yakındır
(.D.) Mars, Güneş’e Dünya’dan daha uzaktır.


3) Aşağıdaki sayıları karşılaştırarak noktalı yerlere “>”, “<” ya da “=” işaretlerinden uygun olanını yazınız. 
Cevap:

a) 2 152 640 ..>.. 293 790
b) 9 520 000 ..<.. 93 210 540
c) 23 753 120 ..>.. 23 695 240
ç) 528 123 003 ..=.. 528 123 003


4) 0, 1, 3, 4, 5, 8 ve 9 rakamlarını birer kez kullanarak 7 basamaklı doğal sayılar oluşturulacaktır. Buna göre noktalı yerleri doldurunuz.
Cevap:

a) Bu rakamlarla yazılabilecek en küçük doğal sayı ..1 034 589.. olur
b) Bu rakamlarla yazılabilecek en büyük tek doğal sayı ..9 854 301.. olur
c) Yüzler basamağındaki rakamın basamak değeri 0 olan, yazılabilecek en küçük doğal sayı ..1 345 089… olur.

Sonraki Ödev:  5. Sınıf Matematik Ders Kitabı Sayfa 188-196-197-198. Cevapları ÖZGÜN Yayınları

5. Sınıf Matematik Ders Kitabı Sayfa 20 Cevapları MEB Yayınları

Pekiştirelim

1) Aşağıdaki abaküsler ile doğal sayılar modellenmiştir. Bu doğal sayıları ve bu sayıların okunuşlarını noktalı yerlere yazınız. 
Cevap:

5. Sınıf Matematik Ders Kitabı Sayfa 20 Cevapları MEB Yayınları


2) “Beş milyon beş yüz on iki bin yirmi dört” sayısından büyük 7 basamaklı bir sayı abaküs ile modellenmek istenirse en az kaç boncuk kullanılır?
Cevap: 5 512 024 / 5 512 025 → 5 + 5 + 1 + 2 + 2 + 5 = en az 20 boncuk kullanılır. 


3) KEÇE → 4575       NAL → 198
Yukarıdaki sözcüklerde bulunan harfler bulunduğu sıradaki rakam ile kodlanmıştır. Örneğin K’nın kodu 4’tür. Buna göre “ÇANAKKALE” sözcüğünün kodunu bularak bu kodun okunuşunu yazınız. 
Cevap:

Ç → 7
A → 9
N → 1
K → 4
L → 8
E → 5

ÇANAKKALE → 791 944 985 → Yedi yüz doksan bir milyon dokuz yüz kırk dört bin dokuz yüz seksen beş


4) 23 476 213 < 2Δ 468 213 < 26 218 476 sıralamasının doğru olabilmesi için Δ sembolü yerine gelebilecek rakamları yazınız. 
Cevap: 3’ten büyük 6’dan küçük olması gerektiği için Δ yerine sadece 4 ve 5 gelebilir.

Sizde Yorum Yazın


Forum Ders Cevapları Copyright © 2019-2023
Gizlilik Politikası İletişim S.S.S/ Sitemap