Anasayfa Kitap Cevapları
30 Kasım 2023, 22:53 - Zülal Güneş Yazdı

5. Sınıf Matematik Ders Kitabı Sayfa 69-70-71-72. Cevapları ÖZGÜN Yayınları

1. Ünitede Öğrendiklerimizi Değerlendirelim Cevapları

1. ÜNİTE Doğal Sayılarla İşlemler: 5. Sınıf Matematik Ders Kitabı Sayfa 69-70-71-72.Cevapları ÖZGÜN Yayınları


5. Sınıf Matematik Ders Kitabı Sayfa 69 Cevapları ÖZGÜN Yayınları

A. Aşağıdaki soruların doğru cevaplarını işaretleyiniz.

1. 6 606 626 doğal sayısında basamak değeri 600 000 olan rakam hangi basamaktadır?
Cevap: C. Yüz binler

2. 35 687 910 sayısında 5 rakamının bulunduğu basamağın adı aşağıdakilerden hangisidir?
Cevap: B. Milyonlar

3. Aşağıdaki şekil örüntüsüne göre örüntünün 4. adımındaki daire ve üçgen sayıları hangi seçenekteki gibi olur?
Cevap: D. Daire: 4, Üçgen: 10

4. Yandaki işlemde verilmeyen çıkan aşağıdakilerden hangisidir?
Cevap: B. 4406

5. Yandaki işlemde ▲ ve ● yerine yazılması gereken rakamlar hangi seçenekte doğru verilmiştir?
Cevap: C. ▲ = 0, ● = 9


5. Sınıf Matematik Ders Kitabı Sayfa 70 Cevapları ÖZGÜN Yayınları

6. 2 kişi, 9 el işi kâğıdını eşit olarak paylaşırsa bir kişiye ne kadar el işi kâğıdı düşer?
Cevap: B. 3 tam ve 1/2 el işi kâğıdı

7. Bir sınıftaki sıralara 25 öğrenci ikişer ikişer oturtulacaktır. Hiçbir öğrencinin ayakta kalmaması için sınıfta kaç sıra bulunmalıdır?
Cevap: B. 13
25 ÷ 2 = 12 + 1 öğrenci için bir masa
12 + 1 = 13

Sonraki Ödev:  5. Sınıf Matematik Ders Kitabı Sayfa 164-166. Cevapları ÖZGÜN Yayınları

8. Yandaki işlemde verilmeyen çarpan aşağıdakilerden hangisidir?
Cevap: A. 27
972 ÷ 36 = 27

9. Yandaki işlemde verilmeyen bölünen aşağıdakilerden hangisidir?
Cevap: C. 1178
62 x 19 = 1178

10. (12² – 8) ÷ 4 işleminin sonucu aşağıdakilerden hangisidir?

Cevap: C. 34
(144 – 8) ÷ 4 = 136 ÷ 4 = 34

11. Hasan ile annesinin yaşlarının toplamı 60’tır. Annesinin yaşı, Hasan’ın yaşının 4 katıdır. Buna göre Hasan kaç yaşındadır?
Cevap: A. 12

Hasan: x
Annesi: 4x
x + 4x = 60
5x = 60
x =12

12. Zekiye Hanım, 2348 TL’ye çamaşır makinesi aldı, peşinat olarak 700 TL ödedi. Geriye kalan borcunu 8 eşit taksitte ödemek üzere satıcıyla anlaştı. Zekiye Hanım aylık kaç Türk lirası taksit ödeyecektir?
Cevap:

2348 – 700 = 1648
1648 ÷ 8 = 206 TL ödeyecek.


5. Sınıf Matematik Ders Kitabı Sayfa 71 Cevapları ÖZGÜN Yayınları

B. Aşağıdaki çalışmaları yapınız.

1. Aşağıda rakamlarla verilen doğal sayıların okunuşlarını ve okunuşları verilen doğal sayıları rakamlarla yazınız.
Cevap:

a. 38 508 340: Otuz sekiz milyon beş yüz sekiz bin üç yüz kırk.
b. 7 010 372: Yedi milyon on bin üç yüz yetmiş iki.
c. 809 240 856: Sekiz yüz dokuz milyon iki yüz kırk bin sekiz yüz elli altı.
ç. Üç yüz on altı milyon iki bin kırk beş: 316 002 045
d. Altı milyon iki yüz bin yetmiş dokuz: 6 200 079
e. Elli yedi milyon sekiz yüz on bir: 57 000 811

Sonraki Ödev:  5. Sınıf Matematik Ders Kitabı Sayfa 287-288. Cevapları MEB Yayınları

2. Kuralı, 11’den başlayarak sayıların her adımda dokuzar dokuzar artması olan aşağıdaki örüntünün 5. adımında bulunması gereken sayıyı yazınız.
Cevap: 5. Adım: 47 olmalı.

3. Kuralı, 7’den başlayarak sayıların her adımda on üçer on üçer artması olan aşağıdaki örüntünün 6. adımında olması gereken sayıyı yazınız.
Cevap: 6. Adım: 72 olur.

4. Aşağıdaki işlemleri, sonuçları ile eşleştiriniz.
Cevap:

5. Sınıf Matematik Ders Kitabı Sayfa 71 Cevapları ÖZGÜN Yayınları


5. Sınıf Matematik Ders Kitabı Sayfa 72 Cevapları ÖZGÜN Yayınları

5. Aşağıdaki işlemleri zihinden yapınız.
Cevap:

a. 62 + 9 = 71
b. 43 + 16 = 59
c. 15 + 13 + 25 = 53
ç. 96 – 24 = 72
d. 65 – 43 = 22
e. 72 – 38 = 34


6. Aşağıdaki işlemleri yapınız. İşlemleri, sonuçlarıyla eşleştiriniz.
Cevap:

5. Sınıf Matematik Ders Kitabı Sayfa 72 Cevapları ÖZGÜN Yayınları


7. Aşağıdaki işlemleri zihinden yapınız.
Cevap:

a. 168 x 1000 = 168000
b. 1500 x 40 = 60000
c. 76 x 9 = 684
ç. 65 300 ÷ 100 = 653
d. 48 000 ÷ 300 = 160
e. 380 ÷ 5 = 76


8. Aşağıdaki işlemlerin sonuçlarını önce tahmin ediniz. Sonra işlemleri yaparak bulduğunuz sonuçlarla tahminlerinizi karşılaştırınız.
Cevap:

5. Sınıf Matematik Ders Kitabı Sayfa 72 Cevapları ÖZGÜN Yayınları

Sizde Yorum Yazın


Forum Ders Cevapları Copyright © 2019-2023
Gizlilik Politikası İletişim S.S.S/ Sitemap