Anasayfa Kitap Cevapları
3 Şubat 2024, 12:32 - Zülal Güneş Yazdı

5. Sınıf Matematik Ders Kitabı Sayfa 70-71-72. Cevapları MEB Yayınları

Bir Doğal Sayının Karesi ve Küpü Cevapları

1. ÜNİTE Doğal Sayılarla İşlemler: 5. Sınıf Matematik Ders Kitabı Sayfa 70-71-72. Cevapları MEB Yayınları


5. Sınıf Matematik Ders Kitabı Sayfa 70 Cevapları MEB Yayınları

Etkinlik

1.Aşağıdaki tekrarlı  çarpımları üslü ifade şeklinde göstererek noktalı yerlere yazınız.
Cevap:

a)8 x 8 x 8 = 
b)101 x 101 = 101²
c)1 x 1 =
ç)7 x 7 =
d)99 x 99 x 99 = 99³
e)17 x 17 x 17 = 17³


2)Aşağıdaki boşlukları örneğe uygun şekilde doldurunuz.
Cevap:

5. Sınıf Matematik Ders Kitabı Sayfa 70 Cevapları MEB Yayınlar


5. Sınıf Matematik Ders Kitabı Sayfa 71 Cevapları MEB Yayınları

3.Aşağıdaki işlemlerden  bir doğal sayının karesine ya da küpüne eşit olanları belirleyerek yanlarındaki kutuya “ ✓” işareti koyunuz.
Cevap:

(✓) 9 x 9 x 9 → 9³
(    ) 7 x 6 x 7
(✓) 14 x 14 → 14²
(✓) 108 x 108 → 108²
(    ) 5 x 6 x 7
(✓) 20 x 20 → 20²


5. Sınıf Matematik Ders Kitabı Sayfa 72 Cevapları MEB Yayınları

PEKİŞTİRELİM

1) Şekildeki dairelerin içinde üslü ifadeler verilmiştir. Bu üslü ifadeler değerine göre büyükten küçüğe doğru yan yana sıralandığında oradaki dairenin içinde yazan üslü ifade hangisidir?
Cevap: 3³ > 5² > 4² > 2³ > 0³

Sonraki Ödev:  5. Sınıf Matematik Ders Kitabı Sayfa 122-126. Cevapları ÖZGÜN Yayınları

2)Aşağıdaki soruları cevaplayınız.

a)Beşin küpü ile sekizin karesinin toplamı kaçtır?
Cevap:

5³ → 5 x 5 x 5 = 125
8² → 8 x 8 = 64
125 + 64 = 189

b)Birin karesi ile dokuzun küpünün çarpımı kaçtır?
Cevap:

1² → 1 . 1 = 1
9³ → 9 . 9 . 9 = 729
729 . 1 = 729

c)Dördün karesi , ikinin küpünün kaç katıdır?
Cevap:

4² → 4 x 4 = 16
2³ → 2 x 2 x 2 = 8
16 ÷ 8 = 2 katıdır

ç)Küpünün değeri 130’dan küçük kaç tane doğal sayı vardır?
Cevap: 1, 2, 3, 4, 5  → 5 tane doğal sayı vardır.

1³ → 1
2³ → 8
3³ → 27
4³ → 64
5³ → 125

d)Küpü 220’den küçük, karesi 30’dan büyük kaç tane doğal sayı vardır?
Cevap: 1 sayı vardır(6)

6² → 36
6³ → 216

Sonraki Ödev:  5. Sınıf Matematik Ders Kitabı Sayfa 271-272. Cevapları MEB Yayınları

e)Bir basamaklı çift doğal sayıların kareleri toplamı kaçtır?
Cevap:

2 x 2=4
4 x 4=16
6 x 6=36
8 x 8=64
64 + 36 + 16 + 4=120


5. Sınıf Matematik Ders Kitabı Sayfa 72 Cevapları MEB Yayınlar

3) Yukarıdaki ifadelerde □, Ο ve Δ sembolleri yerine gelecek rakamlar, 7 basamaklı rakamları farklı bir doğal sayının binler bölüğünü oluşturmaktadır. Buna göre yazılacak 7 basamaklı en küçük doğal sayı kaçtır.
Cevap:  1.247.000


4) 5 apartmanın her birinde 5 kat ve her katında da 5 daire bulunmaktadır. Buna göre bu apartmanlardaki toplam daire sayısını üslü ifade ile gösteriniz ve üslü ifadenin değerini bulunuz.
Cevap:

5³= 5 x 5 x 5 = 125


5) Aşağıdaki eşitliklerde sembollerin yerine yazılacak uygun doğal sayıları bulunuz.
Cevap:

5. Sınıf Matematik Ders Kitabı Sayfa 72 Cevapları MEB Yayınlar

Sizde Yorum Yazın


Forum Ders Cevapları Copyright © 2019-2023
Gizlilik Politikası İletişim S.S.S/ Sitemap