Anasayfa Kitap Cevapları
10 Mart 2024, 20:54 - Aysel Alpay Yazdı

5. Sınıf Sosyal Bilgiler Ders Kitabı Sayfa 106-107. Cevapları Ata Yayıncılık

Ünite Sonu Değerlendirmesi Cevapları

4. Ünite Yaşamımızda Bilim ve Teknoloji: 5. Sınıf Sosyal Bilgiler Ders Kitabı Sayfa 106-107. Cevapları Ata Yayınları


5. Sınıf Sosyal Bilgiler Ders Kitabı Sayfa 106 Cevapları ATA Yayıncılık

A. Aşağıdaki cümlelerde boş bırakılan yerlere, verilen kavramlardan uygun olanı yazınız.

kişisel- sosyalleşme- merak- kaynakça- güvenilir- içindekiler

  1. Genel ağ üzerinden bilgiye ulaşılırken güvenilir sayfalar tercih edilmelidir.
  2. Olası bir kimlik hırsızlığına karşı kişisel bilgiler sanal ortam üzerinde paylaşılmamalıdır.
  3. Bilgisayar, tablet, cep telefonu gibi teknolojik araçların bilinçsizce kullanımı özellikle çocukların sosyalleşme sürecini olumsuz yönde etkiler.
  4. Bilim insanlarını araştırmaya yönelten en önemli unsurlardan biri merak duygusudur.
  5. Bilimsel araştırmalarda yararlanılan eserler, çalışmanın sonunda yer alan kaynakça bölümünde gösterilir.

B. Aşağıdaki ifadelerden doğru olanların sonuna “D” yanlış olanların sonuna “Y” yazınız.
Cevap:

1 Günümüzde bilgiye ulaşmak daha kolay hâle gelmiştir. (D)
2 Genel ağ, bilinçli kullanılmazsa sosyal ilişkileri olumsuz yönde etkileyebilir. (D)
3 Bilimsel çalışmalarda yararlanılan her eseri kaynakçada göstermeye gerek yoktur. (Y)
4 Bilim insanları yaptıkları çalışmalar ile insanların yaşamlarını farklı alanlarda kolaylaştırır. (D)


C. Aşağıda verilen çoktan seçmeli soruların doğru cevaplarını işaretleyiniz.

1. Teknolojinin birçok alanda faydalarının yanı sıra toplumda olumsuz etkileri de vardır.
Aşağıdakilerden hangisi teknolojinin olumsuz etkisine örnek verilebilir?
Cevap: B
A) Hastalıkların kısa sürede teşhis ve tedavi edilmesi
B) Teknoloji düşkünlüğü nedeniyle bireyler arasındaki iletişimin zayıflaması
C) Uzaktaki insanlarla tek tuşla görüntülü konuşma imkânının olması
D) Yazı, kâğıt ve matbaanın yaygınlaşmasıyla bilgi birikiminin artması

Sonraki Ödev:  Sosyal Bilgiler Dersinde Öğrendiklerinizin Size Ne Gibi Faydaları Oldu? Örnekler Veriniz. 

2. Ülkemizde son on yılda genel ağ kullanımı artmıştır. Buna bağlı olarak siber suçlarda da artış yaşanmıştır.
Genel ağ kullanıcılarının bu tür sorunlar yaşamamaları için;
I. bilgisayarlara antivirüs programları yükleme,
II. güvenli olmayan site ve sayfalara girmeme,
III. güvenilir şifre ve parolalar kullanma
unsurlarından hangilerine dikkat etmeleri gerekir?
Cevap: D
A) I ve II
B) I ve III
C) II ve III
D) I, II ve III


5. Sınıf Sosyal Bilgiler Ders Kitabı Sayfa 107 Cevapları ATA Yayıncılık

3. Elvin’e, öğretmeni “Doğru ve güvenilir bilgi nasıl elde edilir?” konusunu genel ağdan araştırıp gelmesini söyler. Araştırma sonucunda öğretmeni ödevde “bilgi hatalarının çok fazla olduğunu” söyler.
Buna göre Elvin’in yaptığı hata aşağıdakilerden hangisidir?
Cevap: A
A) Sanal ortamda karşılaştığı bilgileri sorgulamamıştır.
B) Araştırmasında ansiklopediden yararlanmıştır.
C) Ödevini zamanında teslim etmemiştir.
D) Medya konusunda yeterli bilgiye sahiptir.


4. Bilimsel bilgiye ulaşmak için sistematik olarak çalışan kişilere “bilim insanı” denir. Bilim insanlarında olması gereken bazı özellikler vardır.
Aşağıdakilerden hangisi bilim insanlarında olması gereken özelliklerden değildir?
Cevap: A
A) İsim yapma gayreti göstermek
B) Yeniliklere açık olmak
C) Risk almaktan korkmamak
D) Araştırmacı olmak


5. Ebru, öğretmenin verdiği ödevi araştırırken yararlandığı tüm kaynakları ödevinin son bölümünde
belirtmiştir.
Buna göre, Ebru için aşağıdakilerden hangisi kesin olarak doğrudur?
Cevap: C
A) Sınıfta en iyi ödevi hazırlamıştır.
B) Ödevini önemsemeden hazırlamıştır.
C) Kaynakça gösterdiği için yazarın emeğine saygı göstermiştir.
D) Yapılan araştırmadaki bilgilerin güvenilir olduğu söylenemez.

Sonraki Ödev:  İçinde Yaşadığınız Toplumun Ne Gibi İhtiyaçları Vardır, Bu İhtiyaçların Karşılanması Konusunda Neler Yapabilirsiniz?

Ç. Aşağıdaki soruların cevaplarını defterinize yazınız.

1. Araştırmalarda yararlanılan eserlerin kaynakça bölümünde gösterilme nedenleri nelerdir?
Cevap: İnsanların bilginin doğruluğunu ve güvenilirliği kontrol etmesi için gösterilir.

2. Bilim insanlarını araştırma ve icat yapmaya iten nedenler nelerdir?
Cevap: Merak, keşfetme duygusu, insanlık için çalışmak gibi nedenlerdir.

3. Teknolojik gelişmelerin sosyal ilişkiler üzerindeki olumsuz etkilerine örnekler veriniz.
Cevap: İnsanlar teknolojiye o0lan bağımlılıkları yüzünden çevrelerindeki insanlarla iletişimini azaltıyor ve bu yüzden olumsuz etkiler oluşturuyor. Örneğin; çocuklar sanal oyunlar yüzünden sokakta arkadaşlarıyla oynamayı bırakıyor.

4. Genel ağdan yapılan alışverişlerde dikkat edilmesi gereken unsurlar nelerdir?
Cevap: Sitenin güvenirliğine dikkat edilmesi gerekiyor.

5. Genel ağda ulaştığınız bir bilginin güvenilirliğini nasıl test edersiniz?
Cevap: Siteyi araştırırım. Yapılan reklamlar, gelen şikayetler ve müşteri memnuniyetleri gibi konulara bakarım.

Sizde Yorum Yazın


Forum Ders Cevapları Copyright © 2019-2023
Gizlilik Politikası İletişim S.S.S/ Sitemap