Anasayfa Kitap Cevapları
19 Aralık 2023, 2:58 - Zülal Güneş Yazdı

5. Sınıf Sosyal Bilgiler Ders Kitabı Sayfa 189-190. Cevapları MEB Yayınları

7. Ünite Küresel Bağlantılar Kendimi Değerlendiriyorum Cevapları

7. ÜNİTE KÜRESEL ETKİLEŞİM: 5. Sınıf Sosyal Bilgiler Ders Kitabı Cevapları 189-190. Sayfa MEB Yayınları

Kendimi Değerlendiriyorum Cevapları


5. Sınıf Sosyal Bilgiler Ders Kitabı Sayfa 189 Cevapları MEB Yayınları

A. Aşağıda verilen cümleleri okuyunuz. Doğru olan cümlelerin başına “D”, yanlış olan cümlelerin başına “Y” yazınız. Yanlış olan cümlelerin doğrularını altlarına yazınız

(Y) 1. Kullandığımız ürünlerin hepsi ülkemizde üretilmiştir.
→ Kullandığımız ürünlerin bazıları dış ülkelerden gelmektedir.

(D) 2. Turizm sayesinde değişik kültürlerden insanlar, birbirlerini yakından tanıyarak ön yargılarını değiştirirler.

(Y) 3. Doğal varlıklar insanlığın ortak mirası arasında yer almaz.
→ Doğal varlıklar insanlığın ortak mirası arasında yer alır.

(Y) 4. Günümüzde ülkeler arası ticarette kullanılan en hızlı ulaşım aracı trendir.
→Günümüzde ülkeler arası ticarette kullanılan en hızlı ulaşım aracı kargo uçağıdır.

(D) 5. Doğal gaz ve petrol, boru hatları ile taşınır.
(D) 6. Dış ticaret ülkeler arasındaki ekonomik farklılıklardan doğar.

Sonraki Ödev:  İstiklâl Marşı Başka Nerelerde Okunuyor? İstiklâl Marşı Okunurken Nasıl Davranıyorsunuz?

B. Aşağıdaki cümlelerde boş bırakılan yerlere ilgili kelimeleri yazınız.
Cevap:

1. Bir ürünü ya da hizmeti başka bir ülkeden almaya ithalat adı verilir.
2. İnsanların dinlenmek, eğlenmek, görmek ve tanımak gibi amaçlarla yaptığı gezilere
turizm denir.
3. UNESCO dünyadaki ortak miras eserlerini korumayı amaçlayan uluslararası kuruluşlardan
biridir.
4. Ortak miras geçmişten günümüze insanlığın sonraki nesillere bıraktığı maddi ve manevi değerlerdir.
5. Ülkemizde üretilen ürünlerin başka ülkelere satılmasına ihracat denir.


5. Sınıf Sosyal Bilgiler Ders Kitabı Sayfa 190 Cevapları MEB Yayınları

C. Aşağıdaki soruların doğru cevaplarını işaretleyiniz.

1. (…) Yukarıdaki boşluğa hangisi getirilemez?
Cevap: C) üretimin yavaşlamasını sağlar

2. (…) Eserleri verilen yazarlar hangi alanda ortak mirasa katkıda bulunmuşlardır?
Cevap: B) Edebiyat

3. (…) Bunun nedeni aşağıdakilerden hangisidir?
Cevap: B) Ulaşım araçlarının artması

4. İletişim araçları ülkeler arası ekonomik ilişkileri artırmış ve kolaylaştırmıştır.
Aşağıdakilerden hangisi iletişimin ekonomide sağladığı kolaylıklardan biridir?
Cevap: C) Genel Ağ ve cep telefonu sayesinde ürünlerimizi farklı ülkelere tanıtabiliriz

Sonraki Ödev:  Ispartalılar Gül Ürünlerinin İhracatını Artırmak İçin Ne Tür Çalışmalar Yapabilirler? Tartışınız.

5. (…) durumlarından hangileri gösterilebilir?
Cevap: D) I,II ve III

6. Aşağıdakilerden hangisi insanlığın ortak mirası için söylendiğinde yanlış olur?
Cevap: B) İnsanlığın ortak mirasında sadece bir ulusun payı vardır.


D. Aşağıdaki soruların cevaplarını defterinize yazınız.

1. Ülkeler neden birbiriyle alışveriş yapmak zorundadır? Açıklayınız.
Cevap: Ekonomik açıdan gelişmek ve aynı zaman da farklı ürünlerden faydalanmak amacı ile ticaret yapması gerekmektedir.

2. Turizmin ülkeler arası ilişkilerde oynadığı rol nedir? Açıklayınız
Cevap: Kültürel etkileşim sağlayarak kültürlerin kaynaşmasını ve ekonomik alanda gelir kazanmasını sağlar.

Sizde Yorum Yazın


Forum Ders Cevapları Copyright © 2019-2023
Gizlilik Politikası İletişim S.S.S/ Sitemap