Anasayfa Kitap Cevapları
9 Ekim 2023, 20:24 - Aysel Alpay Yazdı

5. Sınıf Sosyal Bilgiler Ders Kitabı Sayfa 29-30 Cevapları ATA Yayıncılık

Ünite Sonu Değerlendirme Cevapları

1. Ünite Bir Bütünün Parçasıyız: 5. Sınıf Sosyal Bilgiler Ders Kitabı Sayfa 29-30 Cevapları Ata Yayınları


5. Sınıf Sosyal Bilgiler Ders Kitabı 29. Sayfa Cevapları Ata Yayıncılık

A. Aşağıdaki cümlelerde boş bırakılan yerleri, verilen kavramlardan uygun olanı ile tamamlayınız.
Cevap:

5. Sınıf Sosyal Bilgiler Ders Kitabı 29. Sayfa Cevapları Ata Yayıncılık


B. Aşağıdaki eşleştirmelerden doğru olanların sonuna “D” yanlış olanların sonuna “Y” yazınız.
Cevap:

5. Sınıf Sosyal Bilgiler Ders Kitabı 29. Sayfa Cevapları


A. Aşağıda verilen çoktan seçmeli soruların doğru cevaplarını işaretleyiniz.

1. Tekirdağ’ın Çerkezköy ilçesi, ülkemizde sanayinin en hızlı geliştiği yerlerden biridir. Otuz yıl öncesinde küçük bir kasaba olan bölgede, bugün birçok fabrika vardır. Bu değişim insanların yaşamlarını farklı şekillerde etkilemektedir.

Buna göre, aşağıdakilerden hangisi bu olayın insanların ekonomik yaşamlarına olan etkisine örnek olarak gösterilebilir?

A) Bölgede yeni iş kollarının ortaya çıkması
B) Bölgenin doğal ortamında değişikliklerin yaşanması
C) Bölgedeki eğitim seviyesinin yükselmesi
D) Bölgedeki canlı çeşitliliğinin azalması


2. Sosyal Bilgiler dersi sayesinde eleştirel düşünebilmeyi öğrenir, kendi kararlarımızı verebilmenin önemini anlar, ilgi ve yeteneklerimizin farkına varırız.

Buna göre Sosyal Bilgiler dersinin bireye sağladığı faydalarla ilgili, yargılarından hangileri ne ulaşılabilir?

Sonraki Ödev:  Köylünün Yerinde Olsaydınız Doğal Çevreyi Korumak İçin Nasıl Bir Çözüm Bulurdunuz? Açıklayınız. 

I. İlgi ve yeteneklerimizin farkına varmamızı sağlar.
II. Etkin ve üretken bir yurttaş olmamıza yardımcı olur.
III. Teknolojinin gelişimine ayak uydurmamızı sağlar.

A) Yalnız III.
B) I ve II.
C) I ve III.
D) II ve III.


5. Sınıf Sosyal Bilgiler Ders Kitabı 30. Sayfa Cevapları Ata Yayıncılık

3. “Çocuk, düşüncesini özgürce açıklama hakkına sahiptir. Bu hak ülke sınırlarına bağlı olmaksızın; yazılı, sözlü, basılı, sanatsal biçimde veya çocuğun seçeceği başka bir araçla her türlü haber ve düşüncelerin araştırılması, elde edilmesi ve verilmesi özgürlüğünü içerir.”

Birleşmiş Milletler
Çocuk Haklarına Dair Sözleşme, Madde 13

Bu maddeye göre; yargılarından hangilerine ulaşılabilir?

I. Çocuklara tanınan bu hak tüm dünya ülkelerinde geçerlidir.
II. Çocuklar istedikleri herhangi bir yolla düşüncelerini ifade edebilir.
III. Çocukların özel hayatlarının gizliliği güvence altına alınmıştır.

A) Yalnız I.
B) Yalnız II.
C) I ve II.
D) II ve III.


4. Bireyin içinde yaşadığı toplumun bir üyesi olma sürecine “sosyalleşme” denir. Bu süreçte birey, toplumun kültürel değerlerini öğrenir ve kendine has beceriler edinir.

Buna göre; davranışlarından hangileri sosyalleşmeye örnek olarak verilebilir?

Sonraki Ödev:  5. Sınıf Sosyal Bilgiler Ders Kitabı Sayfa 80-81-82-83. Cevapları ATA Yayıncılık

I. Sabah uyandığımızda ailemize “Günaydın.” demek,
II. Kahvaltı bittikten sonra annemize “Eline sağlık anneciğim.” demek,
III. Aile büyüklerimiz işe giderken onları güler yüzle uğurlamak

A) Yalnız III.
B) I ve II.
C) II ve III.
D) I, II ve III.


Ç. Aşağıdaki soruların cevaplarını defterinize yazınız.

1. Sosyal Bilgiler dersinin etkin bir vatandaş olarak size sağladığı katkılar nelerdir?
Cevap: Çevresel faktörler hakkında daha korumacı ve bilinçli bir vatandaş olmamı sağlıyor.

2. Çevre kirliliği ve trafik kazalarının tek bir nedene bağlı olmaması neyin göstergesidir?
Cevap: Sebep olacak birden fazla faktör ve olay olduğunun göstergesidir.

3. Kişisel zamanımızı planlama size ne gibi faydalar sağlar?
Cevap: Daha düzenli ve disiplinli bir çalışma sağlar. Bu da beraberinde başarıyı getirir.

4. Ailenizde söz alıp düşüncelerinizi ifade ederek hangi hakkınızı kullanmış oluyorsunuz?
Cevap: Düşüncelerimizi söyleyebilme özgürlüğü hakkımızı kullanmış oluyoruz.

Sizde Yorum Yazın


Forum Ders Cevapları Copyright © 2019-2023
Gizlilik Politikası İletişim S.S.S/ Sitemap