Anasayfa Kitap Cevapları
10 Mayıs 2022, 16:45 - Zulal2 Yazdı

5. Sınıf Sosyal Bilgiler Ders Kitabı Sayfa 29-30. Cevapları Ata Yayıncılık

1.Ünite Sonu Değerlendirme Soruları Cevapları

Bir Bütünün Parçasıyız


5. Sınıf Sosyal Bilgiler Ders Kitabı Sayfa 29 Cevapları Ata Yayınları

A. Aşağıda verilen çoktan seçmeli soruların doğru cevaplarını işaretleyiniz.

1. Tekirdağ’ın Çerkezköy ilçesi, ülkemizde sanayinin en hızlı geliştiği yerlerden biridir. Otuz yıl öncesinde küçük bir kasaba olan bölgede, bugün birçok fabrika vardır. Bu değişim insanların yaşamlarını farklı şekillerde etkilemektedir.
Buna göre, aşağıdakilerden hangisi bu olayın insanların ekonomik yaşamlarına olan etkisine örnek olarak gösterilebilir?
Cevap: A

A) Bölgede yeni iş kollarının ortaya çıkması
B) Bölgenin doğal ortamında değişikliklerin yaşanması
C) Bölgedeki eğitim seviyesinin yükselmesi
D) Bölgedeki canlı çeşitliliğinin azalması


2. Sosyal Bilgiler dersi sayesinde eleştirel düşünebilmeyi öğrenir, kendi kararlarımızı verebilmenin önemini anlar, ilgi ve yeteneklerimizin farkına varırız.
Buna göre Sosyal Bilgiler dersinin bireye sağladığı faydalarla ilgili,
I. İlgi ve yeteneklerimizin farkına varmamızı sağlar.
II. Etkin ve üretken bir yurttaş olmamıza yardımcı olur.
III. Teknolojinin gelişimine ayak uydurmamızı sağlar.
yargılarından hangileri ne ulaşılabilir?
Cevap: B

A) Yalnız III. B) I ve II. C) I ve III. D) II ve III.


3. “Çocuk, düşüncesini özgürce açıklama hakkına sahiptir. Bu hak ülke sınırlarına bağlı olmaksızın; yazılı, sözlü, basılı, sanatsal biçimde veya çocuğun seçeceği başka bir araçla her türlü haber ve düşüncelerin araştırılması, elde edilmesi ve verilmesi özgürlüğünü içerir.”
Birleşmiş Milletler Çocuk Haklarına Dair Sözleşme, Madde 13
Bu maddeye göre;
I. Çocuklara tanınan bu hak tüm dünya ülkelerinde geçerlidir.
II. Çocuklar istedikleri herhangi bir yolla düşüncelerini ifade edebilir.
III. Çocukların özel hayatlarının gizliliği güvence altına alınmıştır.
yargılarından hangilerine ulaşılabilir?

Cevap: C

A) Yalnız I. B) Yalnız II. C) I ve II. D) II ve III.

Sonraki Ödev:  5. Sınıf Sosyal Bilgiler Ders Kitabı Sayfa 110-112. Cevapları MEB Yayınları

5. Sınıf Sosyal Bilgiler Ders Kitabı Sayfa 30 Cevapları Ata Yayıncılık

4. Bireyin içinde yaşadığı toplumun bir üyesi olma sürecine “sosyalleşme” denir.
Bu süreçte birey, toplumun kültürel değerlerini öğrenir ve kendine has beceriler edinir.
Buna göre;
I. Sabah uyandığımızda ailemize “Günaydın.” demek,
II. Kahvaltı bittikten sonra annemize “Eline sağlık anneciğim.” demek,
III. Aile büyüklerimiz işe giderken onları güler yüzle uğurlamak
davranışlarından hangileri sosyalleşmeye örnek olarak verilebilir?

Cevap: D

A) Yalnız III. B) I ve II. C) II ve III. D) I, II ve III


B. Aşağıdaki cümlelerde boş bırakılan yerleri, verilen kavramlardan uygun olanı ile tamamlayınız.

1. Tarihimizin ve kültürümüzün öğrenilmesinde SOSYAL BİLGİLER dersi önemli bir yere sahiptir.
2. AİLE toplumsal yapının en küçük kurumudur.
3. Devletimizin yeni okullar açması EĞİTİM hakkının kullanılmasına yönelik bir çalışmadır.
4. Hastanelerin varlığı SAĞLIK hakkı ile ilişkilendirilebilir.
5. Çocuk Haklarına Dair Sözleşme’ye göre, her birey ONSEKİZ yaşına kadar çocuk kabul edilir.
6. Bir olayın birden fazla nedeni ya da SONUCU olabilir.


C. Aşağıdaki eşleştirmelerden doğru olanların sonuna “D” yanlış olanların sonuna “Y” yazınız.

1 Çocuk: Varsa kardeşi ile ilgilenmek (D)
2 Öğretmen: Ders anlatmak (D)
3 Öğrenci: Ödevlerini zamanında yapmak (D)
4 Sınıf başkanı: Ödev vermek (Y)

5. Sınıf Sosyal Bilgiler Ders Kitabı Sayfa 29-30. Cevapları Ata Yayıncılık


Ç. Aşağıdaki soruların cevaplarını defterinize yazınız.

1. Sosyal Bilgiler dersinin etkin bir vatandaş olarak size sağladığı katkılar nelerdir?
Cevap: Sosyal Bilgiler dersinin etkin bir vatandaş olarak bizlere sağladığı katkılar vatandaşlık sorumluluklarımızı ve bir vatandaş olarak hak ve özgürlüklerimizin neler olduğunu çevreye ve ülkeye duyarlı olmayı öğreniriz.
Cevap2: Sosyal Bilgiler dersi etkin bir vatandaş olmamıza katkı sağlar. Sosyal Bilgiler dersi ulusal bilincimizin gelişimine katkı sağlar.
Cevap3: Sosyal bilgiler dersi sayesinde çevre bilinci olan, sorumluluklarını ve görevlerini bilen, haklarını savunan bir vatandaş olmayı öğreniyoruz.

Sonraki Ödev:  5. Sınıf Sosyal Bilgiler Ders Kitabı Sayfa 18-19-20-21-22. Cevapları MEB Yayınları

2. Çevre kirliliği ve trafik kazalarının tek bir nedene bağlı olmaması neyin göstergesidir?
Cevap: Çevre kirliliği ve trafik kazalarının tek bir nedene bağlı olmaması insanların dikkatsiz ve umursamaz olduğunun göstergesidir.
Cevap2: Yaşanılan bir olayın birden fazla nedeni ya da sonucu olabilir. Yaşanılan bir olay bireyleri farklı yönleri ile etkileyebilir.
Cevap3: İnsanların ortak olarak yaptığı hatalardan dolayı oluşan o-bu olaylar tek bir kişi ile sınırlı değildir. Hepimizin benzer sıkıntıları ve hatalarından dolayı bu gibi sorunlar ortaya çıkmaktadır.


3. Kişisel zamanımızı planlama size ne gibi faydalar sağlar?
Cevap: Kişisel zamanımı planlama bana zamandan tasarruf etme ve işlerimi daha hızlı ve kolay halletmemi sağlar.
Cevap2: Zamanımızı daha iyi değerlendirmemizi sağlar. Yapılacak işi daha kısa sürede bitirmemizi sağlar.
Cevap3: Kişisel zamanımızı planlayarak yapacaklarımızı daha vakitli ve zaman uygun şekilde yaparız. Hiçbir işimiz gecikmez ve bu plan bizi başarıya götürür.


4. Ailenizde söz alıp düşüncelerinizi ifade ederek hangi hakkınızı kullanmış oluyorsunuz?

Cevap: Söz hakkımızı kullanmış oluruz.
Cevap2: 4.Kültürel ve sanatsal yaşama serbestçe katılma hakkı.
Cevap3: Ailemizde söz hakkı alıp düşüncelerimi ifade ederek düşünce özgürlüğü hakkımızı kullanmış oluyoruz.

Yorum Yazmak İster misin?


Forum Ders Cevapları Copyright © 2019-2022
Gizlilik Politikası İletişim S.S.S/ Sitemap

Forum Ders Cevapları, Ders Kitabı Cevapları Sitemizde Yer Alan Konular İlkokul, ilköğretim, Ortaokul, 2.Sınıf, 3.Sınıf, 4.Sınıf, 5.Sınıf, 6. Sınıf, 7. Sınıf, 8.Sınıf, Din Kültürü, Fen Bilimleri, Hayat Bilgisi, Matematik, Sosyal Bilgiler, Trafik Güvenliği, Türkçe, Ders Kitabı, Sayfa Cevapları, Gibi Konulardan Oluşmaktadır. Yayınlardan Bazıları, Özgün, Yıldırım, MEB, Koza, GÜN, Sevgi, Semih Ofset, Yayınları, Ekoyay, Pasifik, Tutku, Gizem, Tuna, SDR Dikey, ATA, ADA, Anadol, Bir-Yay, Adım Adım, FCM, Yayıncılık, Anka Yayınevi.