Anasayfa Kitap Cevapları
12 Mart 2024, 17:51 - Aysel Alpay Yazdı

5. Sınıf Sosyal Bilgiler Ders Kitabı Sayfa 84-85. Cevapları Ata Yayıncılık

5. Sınıf Sosyal Bilgiler 3. Ünite Değerlendirme Cevapları

3. Ünite İnsan ve Çevre: 5. Sınıf Sosyal Bilgiler Ders Kitabı Sayfa 84-85. Cevapları Ata Yayınları


5. Sınıf Sosyal Bilgiler Ders Kitabı Sayfa 84 Cevapları ATA Yayıncılık

A. Aşağıdaki ifadeler doğru ise ifadelerin başına “D”, yanlış ise “Y” yazınız. Yanlış olan cümlelerin doğrularını altlarına yazınız
Cevap:

5. Sınıf Sosyal Bilgiler Ders Kitabı Sayfa 84 Cevapları ATA Yayıncılık


B. Aşağıdaki cümlelerde boş bırakılan yerlere, verilen kavramlardan uygun olanı yazınız.

1. Belirli bir bölgede sıcaklık değerleri, rüzgâr, yağış gibi hava olaylarının uzun yıllardaki ortalamasına iklim denir.

2. Akarsular tarafından yarılmamış, çevresine göre düz olan yeryüzü şekillerine ova denir.

3. Karadeniz ikliminin etkili olduğu kırsal yerleşimde konut yapımında daha çok ahşap kullanılır.

4. Akarsuların yataklarını aşındırması ile oluşan yeryüzü şekillerine vadi denir.

5. Buğday karasal iklime uyum sağlamış bir tarım ürünüdür.


C. Aşağıda verilen çoktan seçmeli soruların doğru cevaplarını işaretleyiniz.

1. Türkiye fiziki haritasına bakan Serhat incelediği bir bölgenin genelde yeşil renk ve bu rengin tonlarından olduğunu görür.

Sonraki Ödev:  5. Sınıf Sosyal Bilgiler Ders Kitabı Sayfa 64-65-67-69-71. Cevapları ATA Yayıncılık

Buna göre, Serhat’ın incelediği bölge için aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
Cevap: D

A) Yükseltisi azdır.
B) Yeryüzü şekilleri sadedir.
C) Genel olarak 0–500 metre arası yükseltiye sahiptir.
D) Platolar geniş yer kaplar.


5. Sınıf Sosyal Bilgiler Ders Kitabı Sayfa 85 Cevapları ATA Yayıncılık

2. Akdeniz ikliminin hâkim olduğu yerlerde yazlar sıcak ve kurak, kışlar ılıman ve yağışlıdır. Kış mevsiminin ılık geçmesine bağlı olarak seracılık faaliyetleri yoğun olarak yapılmaktadır. Yaz mevsimi sıcak geçtiği ve uzun süreli olduğu için yılda birden fazla ürün alınan yerler vardır.

Bu parçada iklimin aşağıdakilerden hangisine olan etkisinden söz edilmiştir?
Cevap: C

A) Turizme
B) Sanayiye
C) Tarıma
D) Hayvancılığa


3. Ova ve plato gibi düz alanlar tarım, sanayi ve ulaşım gibi ekonomik faaliyetleri yapmak için daha uygundur. Örneğin; düz bir alana sahip olan Adana, Konya ve Bursa gibi illerimizin nüfusu fazla iken dağlık ve engebeli arazi üzerine kurulmuş yerleşim birimlerinde nüfus daha azdır.

Buna göre, verilen bilgilerde nüfusun dağılışında etkili olan faktörlerin hangisi vurgulanmıştır?
Cevap: C

A) Bitki örtüsü
B) İklim şartları
C) Yeryüzü şekilleri
D) Toprak yapısı


4. Deprem ülkemizde can ve mal kaybına neden olan doğal afetlerden biridir. Halk arasında zelzele olarak da bilinen deprem yer kabuğunun altındaki hareketlere bağlı olarak oluşur.

Sonraki Ödev:  5. Sınıf Sosyal Bilgiler Ders Kitabı Sayfa 116-117-120. Cevapları Ata Yayıncılık

Aşağıdakilerden hangisi depremin yıkıcı etkisini azaltmak için yapılan çalışmalardan biri değildir?
Cevap: B

A) Konutları inşaat yönetmeliklerine uygun yapmak
B) Konutları yumuşak zemin ve fay hatları üzerine yapmak
C) Konut yapımında dayanıklı ve kaliteli malzeme kullanmak
D) Uygun olmayan bölgeleri yerleşime kapatmak


Ç. Aşağıdaki soruların cevaplarını defterinize yazınız.

1. Fiziki haritalarda yükselti basamaklarının gösteriminde hangi renkler kullanılır?
Cevap: Mavi, yeşil, kahverengi tonları kullanılır.

2. İklim, insan yaşamını hangi alanlarda etkiler?
Cevap: İklim insanı tarım, ulaşım, hayvancılık gibi konularda etkiler.


3. İnsanların doğal ortamı değiştirmeleri ile ilgili beş örnek veriniz.
Cevap:

  • Ağaçları keserek binalar inşa etmeleri.
  • Denizi kurutup yapılar inşa etmeleri.
  • Fabrikalar açarak çevreyi kirletmek.
  • Avlanarak hayvanların soyunu tüketmek.
  • Dere yataklarının yönünün değiştirilmesi.
Sizde Yorum Yazın


Forum Ders Cevapları Copyright © 2019-2023
Gizlilik Politikası İletişim S.S.S/ Sitemap