Anasayfa Kitap Cevapları
8 Şubat 2024, 20:40 - Betül Yazdı

5. Sınıf Sosyal Bilgiler Ders Kitabı Sayfa 92-93. Cevapları MEB Yayınları

3. Ünite İnsanlar, Yerler ve Çevreler Kendimi Değerlendiriyorum Cevapları

3. Ünite Yaşadığımız Yer: 5. Sınıf Sosyal Bilgiler Ders Kitabı Cevapları 92-93. Sayfa MEB Yayınları


5. Sınıf Sosyal Bilgiler Ders Kitabı Sayfa 92 Cevapları MEB Yayınları

A. Aşağıdaki cümlelerin başına cümlede verilen ifadeler doğruysa “D”, yanlışsa “Y” yazınız. Yanlış olan cümlelerin doğrularını altlarına yazınız.
(Y ) 1. Maki, karasal iklimin bitki örtüsüdür.
(D ) 2. Çayın yetişmesi için uygun iklim koşulları sadece Doğu Karadeniz kıyılarında vardır.
(Y ) 3. Fiziki haritada akarsu ve göller yeşil renkle gösterilir.
(Y ) 4. Doğal afetlerin oluşumunda o yerin coğrafi özelliklerinin etkisi yoktur.
(D ) 5. Karadeniz ikliminin etkili olduğu yerlerde her mevsim yağış görülür.


B. Aşağıdaki cümlelerde boş bırakılan yerlere ilgili kelimeleri yazınız.
1. ……Dağ……. çevresine göre daha yüksek olan ve tabandan zirveye kadar yamaçları eğimli olan yeryüzü şeklidir.
2. ………Ova……..akarsular tarafından derin yarılmamış, çevresine göre alçakta olan geniş düzlüklerdir.
3. Karalardaki çukurlukta birikmiş durgun sulara…………göl………..denir.
4. Akarsular tarafından derin yarılmış, çevresine göre yüksekte olan geniş düzlüklere ……plato………. denir.
5. Yağmur veya kar sularıyla beslenen, belli bir yatak boyunca sürekli veya zaman zaman akan sulara…akarsu…….denir.
6. ……Vadi…..akarsuların yatağını (yani aktığı yeri) aşındırarak oluşturduğu yeryüzü şeklidir.
7. Hava olaylarının bir yerde uzun yıllar boyunca gösterdiği ortalama duruma………iklim………….denir.

Sonraki Ödev:  5. Sınıf Sosyal Bilgiler Ders Kitabı Sayfa 145-146-148. Cevapları Ata Yayıncılık

5. Sınıf Sosyal Bilgiler Ders Kitabı Sayfa 93 Cevapları MEB Yayınları

C. Aşağıdaki soruların doğru cevaplarını işaretleyiniz.

1. Aşağıdaki bilgilerden hangisine fiziki haritalardan ulaşamayız?
A) Yer şekilleri
B) Yükselti değerleri
C) Nüfusun dağılışı
D) Akarsu ve göller


2. Bir şehrin göç almasında ve nüfusunun artmasında aşağıdakilerden hangisi etkili değildir?
A) Sanayinin gelişmiş olması
B) Dağlık ve engebeli olması
C) Turizmin gelişmiş olması
D) Uygun iklim koşullarına sahip olması


3. Haritada numaralanmış alanlarla buralarda görülen afetler, aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak eşleştirilmiştir?
Cevap: B

3. Ünite İnsanlar, Yerler ve Çevreler Kendimi Değerlendiriyorum Cevapları


4. Aşağıdaki özelliklerden hangisinde iklimin etkisinden söz edilemez?
A) Yetiştirilen tarım ürünlerinde
B) Evlerin yapı malzemelerinde
C) Halkın giyim biçiminde
D) Çıkarılan yer altı kaynaklarında5. I. Barınma için ev yapması
II. Beslenmek için tarım yapması
III. Nehirlerden balık avlanması
IV. Ulaşım için köprü yapması
Verilenlerden hangileri insanların ihtiyaçlarını karşılamak için doğal ortamda yaptıkları değişikliğe örnek gösterilebilir?

A) I-II-III
B) II-III-IV
C)I-II-IV
D)I-II-III-IV


6. Bitki örtüsünün az, eğimin fazla olduğu yamaçlarda aşırı kar yağışı aşağıdaki doğal  afetlerden hangisine neden olabilir?
A) Çığ
B) Deprem
C) Erozyon
D) Heyelan

Sonraki Ödev:  5. Sınıf Sosyal Bilgiler Ders Kitabı Sayfa 172-173-174-175. Cevapları MEB Yayınları

7. Türkiye’deki yer şekilleri düşünüldüğünde aşağıdakilerden hangisinin fiziki haritada kahverengi ile gösterilebileceği söylenebilir?
A) Ege Denizi
B) Erciyes Dağı
C) Bafra Ovası
D) Kızılırmak Nehri


D. Aşağıdaki soruların cevaplarını defterinize yazınız.

1. Ülkemizde kaç tip iklim etkilidir ve özellikleri nelerdir?
Cevap: Akdeniz iklimi, karasal iklim, Karadeniz iklimi
Akdeniz ikliminde yazlar kurak ve sıcak , kışlar yağışlı ve ılıman geçer. Karasal iklimde yazlar kurak ve sıcak, kışlar soğuk ve karlı geçer. Karadeniz ikliminde her mevsim yağışlı geçer.


2. Yaşadığınız yerde iklimin neleri etkilediğini birer örnek vererek açıklayınız.
Cevap: İklim giyinişimizi, yediklerimizi, gezdiğimiz yerleri birçok şeyi etkiliyor.


3. Fiziki haritalarda renkler neyi ifade eder?
Cevap: Fiziki haritalarda renkler yüksekliği ifade eder.


4. Çevre sorunlarının oluşumunda insanın etkisine örnekler veriniz.
Cevap: Çevre sorunları olarak imar planlarının yanlış yapılmış olması dere yataklarının kapatılması selin oluşumuna sebep olur ve bir çok insanın canını alabilir.


Sizde Yorum Yazın


Forum Ders Cevapları Copyright © 2019-2023
Gizlilik Politikası İletişim S.S.S/ Sitemap