Anasayfa Kitap Cevapları
22 Mayıs 2024, 18:03 - Sena Yazdı

6. Sınıf Din Kültürü Ders Kitabı Sayfa 120-121-122-123. Cevapları MEB Yayınları

5. Ünite Ölçme ve Değerlendirme Cevapları

5. Ünite Temel Değerlerimiz: 6. Sınıf Din Kültürü Ders Kitabı Sayfa 120-121-122-123. Cevapları MEB Yayınları


6. Sınıf Din Kültürü Ders Kitabı Sayfa 120 Cevapları MEB Yayınları

A. Aşağıdaki ifadelerden doğru olanların başına “D”, yanlış olanların başına “Y” harfini yazınız.
Cevap:

1. (D) İstiklal Marşı, bağımsızlığımızın sembollerinden biridir.
2. (Y) Miraç Kandili, Kur’an-ı Kerim’in indirilmeye başlandığı güne verilen isimdir.
3. (D) Hz. Muhammed (s.a.v.) zamanından bugüne dek onun ailesi ve soyu için Ehl-i Beyt ifadesi kullanılmıştır.
4. (D) İslam dini, tevhid inancını toplumsal düzeni sağlamada, birlik ve beraberliği oluşturmada en önemli ilke olarak ortaya koymuştur.
5. (Y) Kur’an-ı Kerim’de insanların bireysel ve toplumsal hayatlarını düzenleyen kurallara yer verilmemiştir.


B. Yukarıda verilen kelimelerden uygun olanlarıyla cümleleri tamamlayınız.
Cevap:

1. __Ehl-i Beyt__, daima Hz. Peygamber’in yanında olmuş, onunla türlü sıkıntılara göğüs germiştir.

2. İslam’ın insanlığa ulaştırılması için Allah yolunda ölen veya öldürülen Müslümanlara __şehit__ denir.

3. __Din__, insanları kendi iradeleri doğrultusunda hayırlı şeylere götüren ilahi kanunlar bütünüdür.

4. Toplumda sevinç ve neşe ile karşılanan, birlik ve beraberliğe vesile olan, dinî ve millî bakımdan önemli günlere __bayram__ denir.

5. Belli nitelikleri olan bir hayvanı, belirli günlerde, ibadet niyetiyle usulüne uygun bir biçimde kesmeye __kurban__ denir.

Sonraki Ödev:  6. Sınıf Din Kültürü Ders Kitabı Sayfa 57-59. Cevapları Dörtel Yayıncılık

6. Sınıf Din Kültürü Ders Kitabı Sayfa 121 Cevapları MEB Yayınları

C. Aşağıdaki soruları dikkatle okuyunuz ve doğru seçeneği işaretleyiniz.

1.
I. Hz. Muhammed’in (s.a.v.) Mekke’deki Mescid-i Haram’dan Kudüs’teki Mescid-i Aksâ’ya götürülmesi
II. Hz. Muhammed’in (s.a.v.) Mescid-i Aksâ’dan göklere yükseltilmesi

Numaralanmış mucizelerin isimleri aşağıdakilerden hangisinde doğru verilmiştir?
Cevap: C) İsra Miraç


2.
I. Miraç Kandili
II. Kurban Bayramı
III. Kadir Gecesi
Numaralanmış ifadelerden hangileri dinî bakımdan önemli gün ve gecelere örnektir?
Cevap: B) I ve III


6. Sınıf Din Kültürü Ders Kitabı Sayfa 122 Cevapları MEB Yayınları

3. İslam dini; ibadetlerde birlik ve beraberliği destekleyen, insanların birbirlerine karşı sorumluluklarını hatırlatan noktalara dikkat çekmektedir. Hz. Muhammed (s.a.v.) de öğüt ve tavsiyeleri ile erdemli bir toplum inşa etmiş, her türlü söz ve davranışıyla Müslümanlara örnek olmuştur.

Verilen parçaya göre aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?
Cevap: A) İslam dininde ibadetlerin toplumsal faydaları vardır.


6. Sınıf Din Kültürü Ders Kitabı Sayfa 122 Cevapları MEB Yayınları

Bu tabloda numaralanmış yerlere sırasıyla aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?
Cevap: B) Mevlit Kandili Berat Kandili Kadir Gecesi


6. Sınıf Din Kültürü Ders Kitabı Sayfa 123 Cevapları MEB Yayınları

5. 

(Âl-i İmrân suresi, 103. ayet.)
(Enfâl suresi, 46. ayet.)
(Hucurât suresi, 10. ayet.)

Bu ayetlerde aşağıdaki toplumsal değerlerden hangileri vurgulanmaktadır?
Cevap: D) Birlik ve beraberlik


D. Aşağıdaki soruları cevaplayınız.

1. Temel değerler nelerdir? Bu değerlerin toplumun birlik ve beraberliğine katkılarını açıklayınız.
Cevap: Temel değerler; saygı, merhamet, dürüstlük, doğruluk, eşitlik, büyüklere hürmet, küçüklere sevgidir. Bunlar toplum içerisinde huzurla yaşamaya, birbirimizi anlamaya ve bağları kuvvetlendirerek birlik ve beraberliği güçlendirir.

Sonraki Ödev:  6. Sınıf Din Kültürü Ders Kitabı Sayfa 39. Cevapları Dörtel Yayıncılık

2. Toplumumuzda Ehl-i Beyt’e olan muhabbetin yansımaları nelerdir? Örnek vererek açıklayınız.
Cevap: Toplumumuzda Ehl-i Beyt’e olan muhabbetin yansımaları Peygamber efendimize duyulan saygının ailesine de duyulması, aile üyelerini örnek almak, aile üyelerinin isimlerini çocuklarımıza vermek gibi örnekler verilebilir.


3. Vatanımıza karşı görevlerimiz nelerdir? Maddeler hâlinde sıralayınız.
Cevap: Vatanımıza karşı görevlerimiz:

  • Okuyarak kendimizi ve ülkemizi geliştirmek.
  • Çalışarak ülkemize katkıda bulunmak.
  • Vergilerle ülkemizin ihtiyaçlarını karşılamak.
  • Vatanımızı korumak, kollamak.
  • Değerlerimizi korumak ve saygı duymak.

4. İslam dininin şehitliğe verdiği önemi bir ayet ile açıklayınız.
Cevap:

O halde dünya hayatını verip âhireti almak isteyen samimi mü’minler Allah yolunda savaşsınlar. Kim Allah yolunda savaşır da öldürülür veya gâlip gelirse, biz ona pek yakında büyük bir mükâfat vereceğiz. (Nisâ / 74. Ayet)

Kim Allah’a ve Peygamber’e itaat ederse, işte onlar Allah’ın kendilerine nimetler verdiği peygamberler, sıddîklar, şehitler ve sâlihlerle beraberdirler. Bunlar ne güzel arkadaştır! (Nisâ / 69. Ayet)


5. İslam dininde önemli gün ve geceler nelerdir? Bu günlerin toplumsal dayanışmaya olan katkılarını yazınız.
Cevap: İslam dininde önemli günler ve geceler; Cuma günü, Miraç kandili, Mevlit kandili, Berat kandili, Regaip kandili, Üç aylar, Ramazan bayramı, Kurban bayramı, Kadir gecesidir. Bu günlerde insanlar camilerde veya evlerde toplanarak ibadetler yapar ve birlik beraberlik duygusunu geliştirir.

Sizde Yorum Yazın


Forum Ders Cevapları Copyright © 2019-2023
Gizlilik Politikası İletişim S.S.S/ Sitemap