Anasayfa Kitap Cevapları
12 Ekim 2023, 19:46 - Sena Yazdı

8. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Sayfa 120-121-122-123. Cevapları MEB Yayınları

Natural Forces Ünitesi Cevapları

10. Ünite Natural Forces 8. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Sayfa 120-121-122-123 Cevapları MEB Yayınları


8. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Sayfa 120 Cevapları MEB Yayınları

Warm Up

Tick (✓) the natural forces occuring in your country. Share them with your classmates.
Çeviri: Ülkenizde meydana gelen doğal kuvvetleri (✓) işaretleyin. Bunları sınıf arkadaşlarınızla paylaşın.
Cevap:

8. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Sayfa 120 Cevapları MEB Yayınları


Activity 1 (1. Aktivite)

Listen to the recording. Write the numbers of the natural forces in each pin on the map.
Çeviri: Kaydı dinleyin. Haritadaki her bir iğneye doğal kuvvetlerin numaralarını yazın.
Cevap:

8. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Sayfa 120 Cevapları MEB Yayınları1


Activity 2 (2. Aktivite)

What are your predictions about natural forces and disasters? Support your predictions by giving reasons and results.
Çeviri: Doğal kuvvetler ve afetler ile ilgili öngörüleriniz nelerdir? Sebep ve sonuç vererek tahminlerinizi destekleyin.


8. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Sayfa 121 Cevapları MEB Yayınları

L – 2 Lesson

Activity 1 (1. Aktivite)

Answer the following questions.
Çeviri: Aşağıdaki soruları cevaplayın.

1. What is global warming?
Çeviri: Küresel ısınma nedir?
Cevap: Nature problem caused by the depletion of the ozone layer. (Ozon tabakasının delinmesiyle meydana gelen doğa sorunu.)


2. What are the reasons of it?
Çeviri: Bunun nedenleri nelerdir?
Cevap: All of the substances that cause air pollution. (Havanın kirlenmesine neden olan maddelerin tümü.)


3. What are the results of it?
Çeviri: Bunun sonuçları nelerdir?
Cevap: Melting glaciers, rising sea levels. (Eriyen buzullar, yükselen deniz seviyeleri.)


Activity 2 (2. Aktivite)

Read the blog. What are the effects of global warming on animals?
Çeviri: Blogu okuyun. Küresel ısınmanın hayvanlar üzerindeki etkileri nelerdir?
Cevap: It causes the extinction of animals. (Hayvanların neslinin tükenmesine sebep olmaktadır.)


Activity 3 (3. Aktivite)

Read the blog again. Tick (✓) the sentences True or False.
Çeviri: Blogu tekrar okuyun. Doğru veya Yanlış cümlelerini işaretleyin (✓).
Cevap:

8. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Sayfa 121 Cevapları MEB Yayınları


8. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Sayfa 122 Cevapları MEB Yayınları

L – 3 Lesson

Activity 1 (1. Aktivite)

Study the sentences in the box. Work in pairs. Add one more sentence in it.
Çeviri: Kutudaki cümleleri inceleyin. Çiftler halinde çalışın. İçine bir cümle daha ekleyin.
Cevap: I think the forests will disappear because we cut down too many trees. (Çok fazla ağaç kestiğimiz için ormanların yok olacağını düşünüyorum.)


Activity 2 (2. Aktivite)

Work in pairs. Read the dialogue. Find a topic and make a dialogue about natural forces and disasters. Share your reasons and results to support your predictions.
Çeviri: Çiftler halinde çalışın. Diyaloğu okuyun. Bir konu bulun ve doğal güçler ve afetler hakkında bir diyalog kurun. Tahminlerinizi desteklemek için nedenlerinizi ve sonuçlarınızı paylaşın.

Sonraki Ödev:  8. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Sayfa 29-30-31-32-33-34. Cevapları MEB Yayınları

Activity 3 (3. Aktivite)

Write a short paragraph about natural forces and disasters by giving reasons and results. Follow the tips.
Çeviri: Doğal kuvvetler ve afetler hakkında sebep ve sonuçlarını vererek kısa bir paragraf yazınız. İpuçlarını takip edin.
Cevap: One of the important topics about natural disasters/ forces is landslide. People cutting down trees and don’t plant new ones so that causes the soil to slide and to harm. (Doğal afetler/kuvvetler ile ilgili önemli konulardan biri de heyelanlardır. İnsanlar ağaçları kesip yenilerini dikmiyorlar, bu da toprağın kaymasına ve zarar görmesine neden oluyor.)


8. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Sayfa 123 Cevapları MEB Yayınları

L – 4 Lesson

Activity 1 (1. Aktivite)

Look at the natural forces. Put them in an order due to their destructive effects according to you from 1 (min) to 6 (max).
Çeviri: Doğal güçlere bakın. Yıkıcı etkilerinden dolayı size göre 1 (min) ile 6 (max) arasında bir sıraya koyunuz.
Cevap:

8. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Sayfa 123 Cevapları MEB Yayınları


Activity 2 (2. Aktivite)

Listen to the breaking news. Correct the sentences.
Çeviri: Son dakika haberlerini dinleyin. Cümleleri düzeltin.
Cevap:

1. Today a heavily rain in Artvin caused a destructive avalanche. (Artvin’de bugün şiddetli bir yağmur yıkıcı bir çığa neden oldu.)
⇒ Today a heavily rain in Artvin caused a destructive FLOOD. (Artvin’de bugün etkili olan sağanak yağış sel felaketine neden oldu.)


2. People are looking for a boy. (İnsanlar bir erkek çocuk arıyor.)
⇒ RESCUERS are looking for a boy. (KURTARICILAR bir erkek çocuk arıyor.)


3. The injured are in their houses. (Yaralılar evlerinde.)
⇒ The injured are in the HOSPITAL. (Yaralılar HASTANEDE.)


4. Survivors were bored and frightened. (Hayatta kalanlar sıkıldı ve korktu.)
⇒ Survivors were SHOCKED and frightened. (Hayatta kalanlar ŞOK oldular ve korktular.)


5. Workers of municipality stop their rescue efforts. (Belediye çalışanları kurtarma çalışmalarını durdurdu.)
⇒ Workers of municipality CONTINUE their rescue efforts. (Belediye çalışanları kurtarma çalışmalarını SÜRDÜRÜYOR.)


Activity 3 (3. Aktivite)

What are the main reasons of destructive floods? How do you think they will affect the future of the Earth? Express your predictions about the future of the Earth.
Çeviri: Yıkıcı sellerin ana nedenleri nelerdir? Sizce bunlar Dünya’nın geleceğini nasıl etkileyecek? Dünyanın geleceğiyle ilgili tahminlerinizi ifade edin.
Cevap: It is the destruction of trees and green spaces. These will affect the world materially and spiritually. (Ağaçların ve yeşil alanların yok edilmesidir. Bunlar dünyayı maddi ve manevi olarak kötü etkileyecektir.)

Sizde Yorum Yazın


Forum Ders Cevapları Copyright © 2019-2023
Gizlilik Politikası İletişim S.S.S/ Sitemap