Anasayfa Kitap Cevapları
13 Ekim 2023, 15:00 - Sena Yazdı

6. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Sayfa 102-103-104-105-106-107-108-109-110-111. Cevapları MEB Yayınları

Occupations Ünitesi Cevapları

6. Ünite Occupations 6. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Sayfa 102-103-104-105-106-107-108-109-110-111 Cevapları MEB Yayınları


6. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Sayfa 102 Cevapları MEB Yayınları

A. What is your dream job? Why? 
Çeviri: Hayalindeki meslek ne? Neden?
Cevap: To be a doctor. (Doktor olmak.)


What should you do to reach your goal? Share your opinions with your friends.
Çeviri: Hedefinize ulaşmak için ne yapmalısınız? Görüşlerinizi arkadaşlarınızla paylaşın.
Cevap: I have to work a lot. (Çok çalışmalıyım.)


6. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Sayfa 103 Cevapları MEB Yayınları

B. Look at the pictures on pages 102 and 103. Match the occupations with the photos.
Çeviri: B. 102 ve 103. sayfalardaki resimlere bakın. Meslekleri fotoğraflarla eşleştirin.
Cevap:

6. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Sayfa 103 Cevapları MEB Yayınları


6. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Sayfa 104 Cevapları MEB Yayınları

A. Listen to the conversation and write the names and jobs under the photos. Then match the photos with the sentences.
Çeviri: Sohbeti dinleyin ve fotoğrafların altına isimleri ve meslekleri yazın. Ardından fotoğrafları cümlelerle eşleştirin.
Cevap:

6. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Sayfa 104 Cevapları MEB Yayınları


6. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Sayfa 105 Cevapları MEB Yayınları

Read the sentences and write the occupations.
Çeviri: Cümleleri okuyun ve meslekleri yazın.
Cevap:

6. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Sayfa 105 Cevapları MEB Yayınları


6. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Sayfa 106 Cevapları MEB Yayınları

Work in pairs. Think about your dream job. Ask and answer the questions to find out each other’s dream jobs.
Çeviri: Çiftler halinde çalışın. Hayalinizdeki işi düşünün. Birbirinizin hayalindeki işleri öğrenmek için sorular sorun ve cevaplayın.
Cevap:

Can you treat the patient? (Hasta tedavi edebilir misin?)
No, I can’t. (Hayır, yapamam.)
What can you do? (Ne yapabilirsin?)
I can cook meals and desserts. (Yemekler ve tatlılar yapabilirim.)
Are you a cook? (Sen aşçı mısın?)
Yes, I am (Evet öyleyim.)


Complete the sentences with “was/were-am/is/are”.
Çeviri: Cümleleri “was/were-am/is/are” ile tamamlayın.
Cevap:

1. My father ….is… retired now. He ….was… a driver four years ago.
2. I ….was… at the park with my friends yesterday.
3. Suna and I …are…. in Datça now. We …were…. in Fethiye last summer.
4. They …were…. at the concert last night.
5. The weather …is…. sunny today, but it …..was… rainy yesterday.

Sonraki Ödev:  6. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Sayfa 55-56-57-58. Cevapları MEB Yayınları

6. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Sayfa 107 Cevapları MEB Yayınları

Read and complete.
Çeviri: Okuyun ve tamamlayın.
Cevap:

6. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Sayfa 107 Cevapları MEB Yayınları


Write the dates in the blanks.
Çeviri: Tarihleri boş bırakılan yerlere yazınız.
Cevap:

1. 3 March, 1987→ The third of March, nineteen eighty seven.

2. 15 October, 1928→ The fifteenth of October, nineteen twenty eight.

3. 21 January, 2008→ The twenty-first of January, two thousand and eight.

4. 13 June, 1964→ The thirteenth of June, nineteen sixty four.

5. 20 February, 2012→ The twentieth of February, two thousand and twelfth.

6. 28 August, 1983→ The twenty-eighth of August, nineteen eighty three.

7. 19 May, 1919→ The tenth of May, nineteen ninety nine.

8. 1 December, 2003→ The first of December, two thousand and three.


6. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Sayfa 108 Cevapları MEB Yayınları

A. Listen to the text and tick the correct answer in each line.
Çeviri: Metni dinleyin ve her satırda doğru cevabı işaretleyin.
Cevap:

6. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Sayfa 108 Cevapları MEB Yayınları


6. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Sayfa 109 Cevapları MEB Yayınları

Ask and answer questions as in the example.
Çeviri: Soruları örnekteki gibi sorun ve cevaplayın.
Cevap:

When is my brother’s birthday? (Kardeşimin doğum tarihi ne zaman?)
– On the fourth of August 2010. (Dört Ağustos 2010’da.)

When is Uncle Ali’s birthday? (Ali amcanın doğum tarihi ne zaman?)
– Twenty-three December 1964. (Yirmi üç aralık 1964’te.)

When is Ela and Eda’s birthday? (Ela ve Eda’nın doğum tarihi ne zaman?)
– On the nineteenth of May 1998. (Ondokuz Mayıs 1998’de.)

When is your date of birth? (Senin doğum tarihin ne zaman?)
– Twenty November 1999. (Yirmi kasım 1999’da.)


6. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Sayfa 110 Cevapları MEB Yayınları

Trace and find Tom’s dream job.
Çeviri: Tom’un hayalindeki işi izle ve bul.
Cevap: I want to be a/an …….lawyer…… .


6. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Sayfa 111 Cevapları MEB Yayınları

A. Read the text and write True (T) or False (F). Then correct the False statements.
Çeviri: Metni okuyun ve Doğru (T) veya Yanlış (F) yazın. Ardından Yanlış ifadeleri düzeltin.
Cevap:

(T) 1. Deren’s father was born in nineteen seventy-five. (Deren’in babası bin dokuz yüz yetmiş beşte doğdu.)

(F) 2. Deren’s mother can sew nice dresses and suits. (Deren’in annesi güzel elbise ve takım elbise dikebilir.)

(F) 3. Suzan is younger than Deren. (Suzan, Deren’den daha gençtir.)

(T) 4. Deren’s grandparents are retired. (Deren’in dedesi emekli.)

(F) 5. Deren’s grandfather was born in 1933. (Deren’in dedesi 1933 doğumludur.)

Sizde Yorum Yazın


Forum Ders Cevapları Copyright © 2019-2023
Gizlilik Politikası İletişim S.S.S/ Sitemap