Anasayfa Kitap Cevapları
13 Nisan 2024, 12:59 - Sena Yazdı

6. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Sayfa 140-141-142-143-144-145-146-147-148. Cevapları MEB Yayınları

Bookworms Ünitesi Cevapları

8. Ünite Bookworms 6. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Sayfa 140-141-142-143-144-145-146-147-148 Cevapları MEB Yayınları


6. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Sayfa 140 Cevapları MEB Yayınları

A. How many books do you read in a month?
Çeviri: Bir ayda kaç kitap okursunuz?
Cevap: I am reading two books. (İki kitap okuyorum.)


What kind of books do you like? Share your opinions with your friends.
Çeviri: Ne tür kitaplardan hoşlanırsın? Görüşlerinizi arkadaşlarınızla paylaşın.
Cevap: I like novels. (Romanlardan hoşlanırım.)


6. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Sayfa 141 Cevapları MEB Yayınları

B. Look at the pictures on pages 140 and 141. Match the words with the pictures.
Çeviri: 140 ve 141. sayfalardaki resimlere bakın. Kelimeleri resimlerle eşleştirin.
Cevap:

6. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Sayfa 141 Cevapları MEB Yayınları


6. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Sayfa 142 Cevapları MEB Yayınları

A. Listen to the text and write the numbers for each object in the room.
Çeviri: Metni dinleyin ve odadaki her nesne için sayıları yazın.
Cevap:

6. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Sayfa 142 Cevapları MEB Yayınları


6. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Sayfa 143 Cevapları MEB Yayınları

Fill in the blanks with the prepositions below.
Çeviri: Aşağıdaki boşlukları edatlarla doldurunuz.
Cevap:

6. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Sayfa 143 Cevapları MEB Yayınları


6. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Sayfa 144 Cevapları MEB Yayınları

A. Talk about the locations of the things and people in the picture.
Çeviri: Resimdeki nesnelerin ve insanların yerleri hakkında konuşun.
Cevap:

 • The child is between the bed and the closet. (Çocuk yatak ile dolabın arasında.)
 • The woman is at the door. (Kadın kapının önünde.)
 • The rabbit is next to the bed and on the floor. (Tavşan yatağın yanında ve yerde.)
 • The lion is on the shelf. (Aslan rafın içinde.)

B. Ask and answer the questions about the locations of the things and people in the picture above.
Çeviri: Yukarıdaki resimde yer alan eşya ve kişilerin konumları ile ilgili soruları sorup cevaplayınız.
Cevap:

 • Where is the kid? (Çocuk nerede?)
  – The child is between the bed and the closet. (Çocuk yatak ile dolabın arasında.)
 • Where is the woman? (Kadın nerede?)
  – The woman is at the door. (Kadın kapının önünde.)

6. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Sayfa 145 Cevapları MEB Yayınları

A. Draw the objects and people in your living room.
Çeviri: Oturma odanızdaki nesneleri ve insanları çizin.

Sonraki Ödev:  6. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Sayfa 10-11-12-13-14-15-16. Cevapları Hecce Yayıncılık

B. Describe your living room. Write the locations of the objects and people in your living room.
Çeviri: Oturma odanızı tarif edin. Oturma odanızdaki nesnelerin ve insanların yerlerini yazın.
Cevap: There is a TV in our living room. Over the TV, there is a painting of Atatürk. There are two couches next to the TV in our living room. There is a dining table and plates on it. (Oturma odamızda bir TV var. Televizyonun üzerinde Atatürk’ün bir tablosu var. Oturma odamızda televizyonun yanında iki kanepe var. Üzerinde yemek masası ve tabaklar var.)


6. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Sayfa 146 Cevapları MEB Yayınları

A. Listen to the story and put the pictures in the correct order.
Çeviri: Hikayeyi dinleyin ve resimleri doğru sıraya koyun.
Cevap:

6. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Sayfa 146 Cevapları MEB Yayınları


6. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Sayfa 147 Cevapları MEB Yayınları

B. Listen to the story on page 146 again and choose the best title for the story.
Çeviri: Sayfa 146’daki hikayeyi tekrar dinleyin ve hikaye için en iyi başlığı seçin.
Cevap:

6. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Sayfa 147 Cevapları MEB Yayınları


A. Complete the sentences with the verbs in the box.
Çeviri: Cümleleri kutudaki fiillerle tamamlayın.
Cevap:

1. Jack …..read…. two books last week. He is a real bookworm.

Sonraki Ödev:  6. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Sayfa 167-168-169-170-171-172-173. Cevapları MEB Yayınları

2. They …..played….. tennis yesterday.

3. I …..found…… some money on my way to home. I gave it to the policeman.

4. We went on a picnic last weekend. We …..saw…. a fox there.

5. Terry came home yesterday and ….did…… his homework.


B. Look at Abbie’s schedule. Make sentences as in the example.
Çeviri: Abbie’nin programına bak. Örnekteki gibi cümleler kurunuz.
Cevap:

 • 1. Abbie did homework yesterday evening. (Abbie dün akşam ödev yaptı.)
 • 2. Abbie read a book yesterday. (Abbie dün kitap okumuş.)
 • 3. Abbie borrowed a book from the library two days ago. (Abbie iki gün önce kütüphaneden bir kitap ödünç almış.)
 • 4. Abbie went to the movies last week. (Abbie geçen hafta sinemaya gitmiş.)

6. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Sayfa 148 Cevapları MEB Yayınları

A. Work in pairs. Ask and answer the questions as in the example. Complete the chart.
Çeviri: Çiftler halinde çalışın. Soruları örnekteki gibi sorun ve cevaplayın. Grafiği tamamlayın.


B. Describe what you and your friend did and where you were yesterday according to the chart above.
Çeviri: Yukarıdaki tabloya göre sizin ve arkadaşınızın ne yaptığınızı ve dün nerede olduğunuzu açıklayın.
Cevap: I was at the shopping centre yesterday and I met my friend there. My friend was ….I had dinner with my friend at the mall and went to the cinema…… . (Dün alışveriş merkezindeydim ve orada arkadaşımla tanıştım. Arkadaşımla AVM’de yemek yedik ve sinemaya girdik.)

Sizde Yorum Yazın


Forum Ders Cevapları Copyright © 2019-2023
Gizlilik Politikası İletişim S.S.S/ Sitemap