Anasayfa Kitap Cevapları
14 Ekim 2023, 12:25 - Sena Yazdı

6. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Sayfa 160-161-162-163-164-165-166. Cevapları MEB Yayınları

Saving The Planet Ünitesi Cevapları

9. Ünite Saving The Planet 6. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Sayfa 160-161-162-163-164-165-166 Cevapları MEB Yayınları


6. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Sayfa 160 Cevapları MEB Yayınları

A. Where do you live? Is your city/town clean? Share your opinions with your friends.
Çeviri: Nerede yaşıyorsun? Şehriniz/kasabanız temiz mi? Görüşlerinizi arkadaşlarınızla paylaşın.
Cevap:I live in Hatay, Iskenderun. My city is very clean and spacious. (Ben Hatay, İskenderun’da yaşıyorum. Şehrim çok temiz ve ferahtır. )


6. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Sayfa 161 Cevapları MEB Yayınları

B. Look at the pictures on pages 160 and 161. Match the phrases with the photos. 
Çeviri: 160 ve 161. sayfalardaki resimlere bakın. İfadeleri fotoğraflarla eşleştirin.
Cevap:

6. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Sayfa 161 Cevapları MEB Yayınları


6. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Sayfa 162 Cevapları MEB Yayınları

A. Listen and complete the conversation with the phrases below.
Çeviri: Dinleyiniz ve aşağıdaki cümleleri kullanarak konuşmayı tamamlayınız.
Cevap:

Alex: In my hometown, water pollution is an important problem. There are a lot of factories and they pour their waste into the river. So, fish and other living beings all die and the farmers can’t use this polluted water. Teacher: What should we do to reduce water pollution?

Sonraki Ödev:  6. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Sayfa 74-75-76-77-78-79-80-81. Cevapları MEB Yayınları

Alex: We shouldn’t (1) __throw rubbish__ into the water. Factories shouldn’t (2) __pour their wastes__  into the water sources.

Julia: I live in a big city. It’s very crowded and people drive their private cars to everywhere. So, there is always a traffic jam. Moreover, cars are very noisy and their exhaust gases pollute the air.

Teacher: What should we do to prevent the air and noise pollution?

Julia: We should (3) __cycle or walk __ to school. We should (4) __use public transportation__ .

Steve: I live in a small villlage. People cut down trees to make new farm lands and buildings. So, they damage the animals’ habitat. Also, they throw their rubbish around and don’t recycle.

Teacher: What should we do to protect our environment?

Steve: We should (5) __recycle our litter__ . We should protect the animals.


6. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Sayfa 163 Cevapları MEB Yayınları

Look at the pictures and make sentences with “should-shouldn’t”.
Çeviri: Resimlere bakın ve “olmalı-yapmamalı” cümleleri kurun.
Cevap:

6. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Sayfa 163 Cevapları MEB Yayınları


6. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Sayfa 164 Cevapları MEB Yayınları

A. Look at the example. Make dialogues. Use the types of pollution and suggestions below. 
Çeviri: Örneğe bakınız. Diyaloglar yapın. Aşağıdaki kirlilik türleri ve önerilerini kullanın.
Cevap:

  • What can we do to prevent environmental pollution? (Çevre kirliliğini önlemek için ne yapabiliriz?)
  • We can use environmentally friendly products. (Çevre dostu ürünler kullanabiliriz.)

B. Talk about the pictures about the protection of the environment.
Çeviri: Çevrenin korunması ile ilgili resimler hakkında konuşun.

Sonraki Ödev:  6. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Sayfa 167-168-169-170-171-172-173. Cevapları MEB Yayınları

6. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Sayfa 165 Cevapları MEB Yayınları

A. Read and complete the text with the pollution types below.
Çeviri: Aşağıdaki kirlilik türlerini içeren metni okuyup tamamlayınız.
Cevap:

6. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Sayfa 165 Cevapları MEB Yayınları


6. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Sayfa 166 Cevapları MEB Yayınları

B. Read the text on page 165 and answer the questions.
Çeviri: 165. sayfadaki metni okuyunuz ve soruları cevaplayınız.

1. What should we do to prevent water pollution?
Çeviri: Su kirliliğini önlemek için ne yapmalıyız?
Cevap: Don’t throw rubbish into the sea. Don’t pollute the water sdources. (Denize çöp atmayınız. Su kaynaklarını kirletmeyin.)


2. What should we do to prevent environmental pollution?
Çeviri: Çevre kirliliğini önlemek için neler yapmalıyız?
Cevap: Recyle litter. Don’t cut down trees. (Çöpü geri dönüştürün. Ağaçları kesmeyin.)


3. What should we do to prevent air and noise pollution?
Çeviri: Hava ve gürültü kirliliğini önlemek için neler yapmalıyız?
Cevap: Don’t use private cars. Walk or cycle to work or school. (Özel araba kullanmayın. İşe veya okula yürüyerek veya bisikletle gidin.)


Listen to the song and complete. 
Çeviri: Şarkıyı dinleyin ve tamamlayın.
Cevap:

6. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Sayfa 166 Cevapları MEB Yayınları

Sizde Yorum Yazın


Forum Ders Cevapları Copyright © 2019-2023
Gizlilik Politikası İletişim S.S.S/ Sitemap