Anasayfa Kitap Cevapları
12 Ekim 2023, 23:32 - Sena Yazdı

6. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Sayfa 18-19-20-21-22-23-24-25. Cevapları MEB Yayınları

Life Ünitesi Cevapları

1. Ünite Life 6. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Sayfa 18-19-20-21-22-23-24-25 Cevapları MEB Yayınları


6. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Sayfa 18 Cevapları MEB Yayınları

Work in pairs. Take turns. Ask and answer the questions.
Çeviri: Çiftler halinde çalışın. Sırayla. Soruları sorun ve cevaplayın.
Cevap:

1- What is the time? (Saat kaç?)
Cevap: It is 9 a.m. (Saat sabah 9)


2- What is the date today? (Bugünün tarihi nedir?)
Cevap: 24 th October. (24 Ekim.)


3- Do you get up early? (Erken uyanıyor musun?)
Cevap: Yes, I do. (Evet, yaparım.)


4- What time do your lessons start? (Derslerin ne zaman başlıyor?)
Cevap: They start at 8.30 a.m. (Sabah 8.30’da başlıyor)


5- What do you do at break time? (Mola saatinde ne yaparsın?)
Cevap: I have lunch. (Öğle yemeğim var.)


6- When is your English lesson? (İngilizce dersin ne zaman?)
Cevap: It is on Monday. (Pazartesi günü.)


7- What do you do after school? (Okuldan sonra ne yaparsın?)
Cevap: I play football with my friends. (Arkadaşlarımla futbol oynarım.)


8- What time does your father come home? (Baban eve ne zaman gelir?)
Cevap: He comes home at 7 p.m. (Akşam 7’de eve geliyor.)


9- Does your brother run errands at home? (Kardeşin evde ayak işlerini mi yürütüyor?)
Cevap: Yes, he does. (Evet o yapar.)


6. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Sayfa 19 Cevapları MEB Yayınları

A. Listen to Mert and put the sentences in order.
Çeviri: Meet’i dinleyin ve cümleleri sıralayın.
Cevap:

(5) He has lunch at 12 o’clock. (Öğle yemeğini saat 12’de yiyor.)

(8) He takes care of his cat. (Kedisiyle ilgileniyor.)

(2) He gets dressed and has breakfast at 7:30 a.m. (Giyinir ve sabah 7:30’da kahvaltı yapar.)

(7) He finishes his homework and helps his mum with the cooking. (Ödevini bitirir ve annesine yemek pişirmede yardım eder.)

(9) He writes his diary before he goes to bed. (Yatmadan önce günlüğünü yazar.)

(6) His school finishes at 3:20 p.m. (Okulu saat 15:20’de bitiyor.)

(4) His classes start at 8:30 a.m. (Dersleri sabah 8:30’da başlıyor.)

(3) He arrives at school at 8:15 a.m. (Okula sabah 8:15’te gelir.)

(1) He wakes up at 7 o’clock every morning. (Her sabah saat 7’de uyanır.)


B. Talk about your daily routines.
Çeviri: Günlük rutinleriniz hakkında konuşun.
Cevap:

I have breakfast at 7.00 a.m. (Sabah 7.00’da kahvaltı yaparım.)

I have lunch ant 12:30 p.m. (Öğlen 12:30’de öğle yemeği yiyorum.)

I arrive home at 5 p.m. (Eve saat 17.00’da geliyorum.)

I have dinner with my family at 7 p.m. (Ailemle akşam 7’de akşam yemeği yiyorum.)

I do my homeworks at 8 p.m. (Ödevlerimi akşam 8’de yaparım.)

I take the school bus at 7.45 a.m. (Sabah 7.45’te okul otobüsüne biniyorum.)


6. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Sayfa 20 Cevapları MEB Yayınları

Listen to the song and complete.
Çeviri: Şarkıyı dinleyin ve tamamlayın.
Cevap:

Wake up early.
It’s six fifty.
Eat and get ready.
Say bye to your mommy.
Visit your grandparents.
Run their __errands__ .
__Take care__ of the rabbits.
Give them carrots.
Write your __diary__ .
It’s __nine__ __forty__ .
Are you sleepy?
You r bed is ready.

Sonraki Ödev:  6. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Sayfa 48-49-50-51-52-53-54. Cevapları MEB Yayınları

6. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Sayfa 21 Cevapları MEB Yayınları

PROJECT TIME (PROJE ZAMANI)

Ask and answer questions as in the example.  Complete the chart with your and your friend’s after school activities.
Çeviri: Örnekteki gibi sorular sorun ve cevaplayın. Tabloyu sizin ve arkadaşınızın okul sonrası etkinlikleriyle tamamlayın.
Cevap:

6. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Sayfa 21 Cevapları MEB Yayınları


6. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Sayfa 22 Cevapları MEB Yayınları

1. Write the time.
Çeviri: Zamanı yaz.
Cevap:

6. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Sayfa 22 Cevapları MEB Yayınları


2. Draw the time.
Çeviri: Zaman çizin.
Cevap:

6. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Sayfa 22 Cevapları MEB Yayınları1


6. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Sayfa 23 Cevapları MEB Yayınları

3. Look at the chart.
Ask and answer questions about Joe’s daily routines.
Çeviri: Tabloya bakın.
Joe’nun günlük rutinleri hakkında sorular sorun ve yanıtlayın.
Cevap:

Soru: What time does Joe go home? (Joe kaçta eve gidiyor)
Cevap: Joe goes to school at quarter past eight. (Joe sekizi çeyrek geçe okula gidiyor.)

Soru: What time do Joe’s lessons start? (Joe’nin dersleri sat kaçt başlıyor?)
Cevap: Joe’s lessans start at half past eight. (Joe’nun dersleri saat sekiz buçukta başlıyor.)

Soru: What time does Joe have lunch? (Joe öğle yemeğini saat kaçta yer?)
Cevap: Joe has lunch at ten pst twelve. (Joe öğle yemeğini on ikiyi on geçe yer.)


6. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Sayfa 24 Cevapları MEB Yayınları

4. Look at the pictures and complete the text with the suitable verbs below. There is an extra one.
Çeviri: Resimlere bakın ve metni aşağıdaki uygun fiillerle tamamlayın.
Fazladan bir tane var.
Cevap:

I’m Mustafa. I’m a student at Atatürk Secondary School. I __wake up__ (1) at seven o’clock. Then I __have breakfast__ (2) and get dressed. My lessons __start__ (3) at 8:20. My school finishes at 3:15. I __visit__ (4) my uncle, Mehmet after school. After that, I __take__ (5) a traditional folk dance course . I __finish my homework__ (6) before dinner. I go to bed at 10 o’clock.

Sonraki Ödev:  6. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Sayfa 66-67-68-69-70-71-72-73. Cevapları MEB Yayınları

Ben Mustafa. Atatürk Ortaokulu öğrencisiyim. Saat yedide uyanırım. Daha sonra kahvaltı yapıp giyiniyorum. Derslerim 08:20’de başlıyor. Okulum 3:15’te bitiyor. Okul çıkışı amcam Mehmet’i ziyaret ederim. Ardından geleneksel halk dansları kursuna gidiyorum. Akşam yemeğinden önce ödevimi bitiririm. Saat 10’da yatarım.


6. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Sayfa 25 Cevapları MEB Yayınları

Prepare your visual dictionary with the new words in the unit.
Çeviri: Ünitede yer alan yeni kelimelerle görsel sözlüğünüzü hazırlayın.

Sizde Yorum Yazın


Forum Ders Cevapları Copyright © 2019-2023
Gizlilik Politikası İletişim S.S.S/ Sitemap