Anasayfa Kitap Cevapları
13 Ekim 2023, 14:39 - Sena Yazdı

6. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Sayfa 55-56-57-58. Cevapları MEB Yayınları

Downtown Ünitesi Cevapları

3. Ünite Downtown 6. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Sayfa 55-56-57-58 Cevapları MEB Yayınları


6. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Sayfa 55 Cevapları MEB Yayınları

Cut out the tangram pieces on page 189. Then paste them on the picture to complete the tangram. Describe what people are doing in the picture.
Çeviri: 189. sayfada bulunan tangram parçalarını kesin. Daha sonra tangramı tamamlamak için bunları resmin üzerine yapıştırın. İnsanların resimde ne yaptığını açıklayın.
Cevap: In the picture, people are playing ball, flying kites, walking dogs and reading books. (Resimde insanlar top oynuyorlar, uçurtma uçuruyorlar, köpek gezdiriyorlar ve kitap okuyorlar.)

6. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Sayfa 55 Cevapları MEB Yayınları


6. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Sayfa 56 Cevapları MEB Yayınları

A. Read the text. Correct and rewrite the sentences according to the text.
Çeviri: Metni okuyun. Cümleleri metne göre düzelterek yeniden yazınız.

Hi! I’m Mete. Today, we are having a barbeque party. My uncle, Celal and his family are also here with us. My uncle is older than my father. My father is preparing the barbeque with my uncle. My mother and my cousins are setting the table. My cousins’ names are Çınar and Pelin. Pelin is taller and slimmer than Çınar. My grandpa is taking a nap and my grandma is knitting right now. My sister and I are playing football at the moment. I’m younger than my sister, but I am faster than her.

(Selam! Ben Mete. Bugün mangal partisi yapıyoruz. Amcam Celal ve ailesi de burada bizimle. Amcam babamdan daha yaşlıdır. Babam, amcamla birlikte barbekü hazırlıyor. Annem ve kuzenlerim sofrayı kuruyorlar. Kuzenlerimin isimleri Çınar ve Pelin. Pelin, Çınar’dan daha uzun ve daha incedir. Büyükbabam kestiriyor ve büyükannem şu anda örgü örüyor. Kız kardeşim ve ben şu anda futbol oynuyoruz. Kız kardeşimden küçüğüm ama ondan daha hızlıyım.)

Cevap:

1. We are having a birthday party. (Doğum günü partisi yapıyoruz.)
Cevap: We are having a barbegue party. (Barbekü partisi yapıyoruz.)

2. My uncle is younger than my father. (Amcam babamdan daha genç.)
Cevap: My uncle is older than my father. (Amcam babamdan daha yaşlıdır.)

3. Pelin is shorter and thinner than Çınar. (Pelin, Çınar’dan daha kısa ve daha incedir.)
Cevap: Pelin is taller and slimmer than Çınar. (Pelin, Çınar’dan daha uzun ve daha incedir.)

4. My grandmother is sleeping. (Büyükannem uyuyor.)
Cevap: My grandmother is knitting at the moment. (Büyükannem şu anda örgü örüyor.)

5. My sister and I are playing chess. (Kız kardeşim ve ben satranç oynuyoruz.)
Cevap: My sister and I are playing football at the moment. (Kız kardeşim ve ben şu anda futbol oynuyoruz.)


6. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Sayfa 57 Cevapları MEB Yayınları

B. Read the text on page 56 again and answer the questions.
Çeviri: 56. sayfadaki metni tekrar okuyun ve soruları cevaplayın.
Cevap:

1. Are Mete’s cousins preparing the barbeque? (Mete’nin kuzenleri mangalı mı hazırlıyor?)
No, they are preparing the table. (Hayır, masayı hazırlıyorlar.)

2. Is Mete younger than his sister? (Mete ablasından küçük mü?)
Yes, Mete is younger than his sister. (Evet Mete ablasından küçük.)

3. What is Mete’s grandpa doing? (Mete’nin dedesi ne yapıyor?)
Mete’s grandpa is taking a nap. (Mete’nin dedesi kestiriyor.)

4. Who is knitting right now? (Şu anda kim örgü örüyor?)
Mete’s grandma is knitting right now. (Mete’nin anneannesi şu an örgü örüyor.)

5. Who is faster? Mete or his sister? (Kim daha hızlı? Mete mi ablası mı?)
Mete is faster than is sister. (Mete abladan daha hızlıdır.)


Listen to the chant and complete.
Çeviri: Şarkıyı dinle ve tamamla.
Cevap:

Up, down
Up and down
Stands a ……kiosk……
In the ……..downtown……… .
Country or city?
Which is ……busy…….?
It’s not easy
Living in a ……city….. .


6. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Sayfa 58 Cevapları MEB Yayınları

A. Prepare a poster about the city and village life.
Make sentences about the advantages and disadvantages of living in a city and in a village.
Çeviri: Şehir ve köy yaşamı hakkında bir poster hazırlayın.
Şehirde ve köyde yaşamanın avantajları ve dezavantajları ile ilgili cümleler kurunuz.
Cevap:

In city life, you can find more about your needs. (Şehir hayatında ihtiyaçlarınız hakkında daha fazlasını bulabilirsiniz.)
In village life, you can eat healthier. (Köy hayatında daha sağlıklı beslenebilirsiniz.)


B. Form two groups in the class. Present your posters. Discuss which one is better? Living in a city or in a village? Why?
Çeviri: Sınıfta iki grup oluşturun. Posterlerinizi sunun. Hangisinin daha iyi olduğunu tartışın? Şehirde mi yoksa köyde mi yaşamak? Neden?
Cevap:

The city life is better because you have access to everything in city. (Şehir hayatı daha iyi çünkü şehirdeki her şeye erişiminiz var.)

The village life is better because it is more peaceful and healthier than city life. (Köy hayatı şehir hayatından daha huzurlu ve sağlıklı olduğu için daha iyidir.

Sizde Yorum Yazın


Forum Ders Cevapları Copyright © 2019-2023
Gizlilik Politikası İletişim S.S.S/ Sitemap