Anasayfa Kitap Cevapları
20 Ağustos 2023, 0:36 - Sena Yazdı

6. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Sayfa 92-93-94-95-96-97-98-99. Cevapları MEB Yayınları

At The Fair Ünitesi Cevapları

5. Ünite At The Fair 6. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Sayfa 92-93-94-95-96-97-98-99 Cevapları MEB Yayınları


6. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Sayfa 92 Cevapları MEB Yayınları

Compare the things and places in the same colour on the wheel.
Çeviri: Aynı renkteki şeyleri ve yerleri tekerlek üzerinde karşılaştırın.
Cevap:

I think school is more interesting than hospital. (Bence okul hastaneden daha ilginç.)

I think bumper cars are more exciting than the ghost train. (Çarpışan arabaların hayalet trenden daha heyecan verici olduğunu düşünüyorum.)


6. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Sayfa 93 Cevapları MEB Yayınları

Listen to the song and complete.
Çeviri: Şarkıyı dinleyin ve tamamlayın.
Cevap:

Let’s go to the fair today!
Everybody come and play!
I like ….the train ride…. .
Come and sit side by side.
Let’s go to the fair today!
Everybody come and play!
I like ….the roller coaster…. .
Come and sit all together.
Let’s go to the fair today!
Everybody come and play!
I like ….ferris wheels… .
Come and see how it feels.


6. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Sayfa 94 Cevapları MEB Yayınları

Make a 3D fair or a fair poster. Express your feelings and opinions about the fair.
Çeviri: 3D fuar veya fuar posteri yapın. Fuarla ilgili duygu ve düşüncelerinizi ifade edin.
Cevap: I love fairs. I have a lot of fun at the fair. (Ben fuarları çok severim. Fuarda çok eğlenceli vakitler geçiririm)


6. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Sayfa 95 Cevapları MEB Yayınları

1. Unscramble the words.
Çeviri: Kelimeleri çöz.
Cevap:

6. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Sayfa 95 Cevapları MEB Yayınları


6. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Sayfa 96 Cevapları MEB Yayınları

2. Look at the pictures and complete the sentences with the emotions.
Çeviri: Resimlere bakın ve cümleleri duygularla tamamlayın.
Cevap:

1. I don’t like ghost trains. They are …scary… . (Hayalet trenleri sevmiyorum. Onlar korkutucu.)

2. I think carrousels are ….boring…. . (Bence atlıkarıncalar sıkıcı.)

3. I hate ferris wheels. They are …..terrifying….. . (Dönme dolaplardan nefret ederim. Korkunçlar.)

4. I think fairs are …..fun….. . (Fuarların eğlenceli olduğunu düşünüyorum.)

5. Roller coaster is more …exciting….. than train ride. (Hız treni, tren yolculuğundan daha heyecanlı.)


3. Put the phrases in the correct blanks.
Çeviri: İfadeleri doğru boşluklara koyun.
Cevap:

1. Elif: I th ink roller coasters are terrifying. (Mürekkepli hız trenleri ürkütücü.)
Richard: ….I disagree… . They are amazing and fun. (Katılmıyorum. Onlar harika ve eğlenceli.)

2. Chris: What do you think about carrousels? (Atlıkarıncalar hakkında ne düşünüyorsun?)
Barbara: ….I think… they are fantastic. (Bence harikalar.)

3. Margaret: I hate the ghost train. It’s horrible. (Hayalet trenden nefret ediyorum. Bu korkunç.)
Dorothy: ….I agree… . The train ride is more fun than the ghost train. (Katılıyorum. Tren yolculuğu hayalet trenden daha eğlenceli.)

4. Deborah: Look! A carnival! Let’s go there together. (Bak! Bir karnaval! Oraya birlikte gidelim.)
Jeff: Oh, no! I ….hate… carnivals. They are noisy places. (Oh hayır! Karnavallardan nefret ederim. Gürültülü yerlerdir.)

5. Brian: ….I like….. fairs. They are interesting and amazing places. (Fuarları severim. İlginç ve harika yerlerdir.)
Murat: I agree. There are many fun th ings at the fair. (Kabul ediyorum. Fuarda çok eğlenceli şeyler var.)


6. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Sayfa 97 Cevapları MEB Yayınları

4. Listen to the dialogues and put the sentences in order.
Çeviri: Diyalogları dinleyin ve cümleleri sıraya koyun.
Cevap:

6. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Sayfa 97 Cevapları MEB Yayınları


6. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Sayfa 98 Cevapları MEB Yayınları

5. Look at the pictures and make sentences as in the example.
Çeviri: Resimlere bakın ve örnekteki gibi cümleler kurun.
Cevap:

1- Bumper cars are more fantastic than carrousels. (Çarpışan arabalar, atlıkarıncalardan daha fantastiktir.)

2- Ghost train is more terrifying than the ferris wheels. (Hayalet tren dönme dolaplardan daha korkunç.)

3- Roller coaster is faster than the train ride. (Hız treni tren yolculuğundan daha hızlıdır.)

4- Carrousel is more boring than the ferris wheels. (Atlıkarınca dönme dolaplardan daha sıkıcıdır.)

5- Carnivals are more amazing than parks. (Karnavallar parklardan daha şaşırtıcıdır.)


6. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Sayfa 99 Cevapları MEB Yayınları

Prepare your visual dictionary with the new words in the unit.
Çeviri: Ünitedeki yeni kelimelerle görsel sözlüğünüzü hazırlayın.

Sizde Yorum Yazın


Forum Ders Cevapları Copyright © 2019-2023
Gizlilik Politikası İletişim S.S.S/ Sitemap

Forum Ders Cevapları, Ders Kitabı Cevapları Sitemizde Yer Alan Konular İlkokul, ilköğretim, Ortaokul, 2.Sınıf, 3.Sınıf, 4.Sınıf, 5.Sınıf, 6. Sınıf, 7. Sınıf, 8.Sınıf, Din Kültürü, Fen Bilimleri, Hayat Bilgisi, Matematik, Sosyal Bilgiler, Trafik Güvenliği, Türkçe, Ders Kitabı, Sayfa Cevapları, Gibi Konulardan Oluşmaktadır. Yayınlardan Bazıları, Özgün, Aydın, MEB, Koza, GÜN, Sevgi, Semih Ofset, Yayınları, Ekoyay, Tutku, Gizem, Tuna, SDR Dikey, ATA, ADA, Anadol, Adım Adım, E-Kare, Dizin, Anıttepe, Lisans, Yargı, Berkay, Dersdestek, Bir-Yay, Sonuç, FCM, Yayıncılık, Anka Yayınevi.