Anasayfa Kitap Cevapları
21 Mart 2024, 21:01 - Sena Yazdı

6. Sınıf Matematik Ders Kitabı Sayfa 170-177-178. Cevapları ATA Yayıncılık

Veri Analizi Cevapları

4. Ünite Cebirsel İfadeler: 6. Sınıf Matematik Ders Kitabı Sayfa 170-171-172-173-174-175-176-177-178. Cevapları ATA Yayınları


6. Sınıf Matematik Ders Kitabı 170 Sayfa Cevapları ATA Yayıncılık

Elif, matematik dersinin ilk iki yazılısından 72 ve 68, performans görevi ve projeden 90 ve 80 puan aldı. Elif, üçüncü yazılıdan en az kaç puan alırsa karnesine yazılan puan 75’ten büyük olur? Açıklayınız.
Cevap:

İlk olarak kaç not olacak o sayıyı 75 ile çarparız.
75 . 5 = 375
Verilen sayıların toplamı → 72 + 68 + 90 + 80 = 310
375 – 310 = 65
Ortalamasının 75’ten büyük olması için en düşük 66 alması gerekir.


6. Sınıf Matematik Ders Kitabı 177 Sayfa Cevapları ATA Yayıncılık

Alıştırmalar

68, 76, 40, 102, 66, 48, 76
1. Tolga, her gün kitap okumaktadır. Tolga’nın, kitabından 1 hafta boyunca günlük okuduğu sayfa sayıları yukarıda verilmiştir. Buna göre Tolga, günde ortalama kaç sayfa kitap okumuştur?
Cevap:

68 + 76 + 40 + 102 + 66 + 48 + 76 = 476
476 ÷ 7 = 68 ortalama okuduğu sayfa sayısı


6. Sınıf Matematik Ders Kitabı 177 Sayfa Cevapları ATA Yayıncılık

2. Yandaki sütun grafiğinde, dört yıl boyunca bir ülkede gerçekleşen buğday ihracatı belirtilmektedir.
Buna göre ülkenin dört yıl boyunca, yıllık gerçekleşen buğday ihracatı miktarlarının ortalaması kaç bin tondur?
Cevap:

150 + 200 + 300 + 250 = 900 ton
900 ÷ 4 = 225 ton ortalama

Sonraki Ödev:  6. Sınıf Matematik Ders Kitabı Sayfa 71-74. Cevapları ATA Yayıncılık

3. Sekiz sayıdan oluşan veri grubunun aritmetik ortalaması 22’dir. Veri grubundan 44 ve 24 sayıları çıkarılırsa son durumda veri grubunun aritmetik ortalaması kaç olur?
Cevap:

8 . 22 = 176 toplam
44 + 24 = 68 çıkarılan sayı
176 – 68 = 108 toplam
8 – 2 = 6 sayı kalır
108 ÷ 6 = 18 olur

98, 100, 100, 96, 100, 104, 102, 100, 100, 100


4. Bir hastanenin dâhiliye servisinde 10 gün boyunca tedavi edilen günlük hasta sayıları yukarıda verilmiştir. Hastanenin dâhiliye servisinde 10 gün boyunca günlük ortalama kaç hastanın tedavi edildiğini bulunuz.
Cevap:

98 + 100 + 100 +96 + 100 + 104 + 102 + 100 + 100 + 100 = 1000
1000 ÷ 10 = 100 ortalama hasta


6. Sınıf Matematik Ders Kitabı 178 Sayfa Cevapları ATA Yayıncılık

6. Sınıf Matematik Ders Kitabı 178 Sayfa Cevapları ATA Yayıncılık

5. Bir astronomun 5 günlük gözlem yapma süreleri, yandaki tabloda verilmiştir. Tabloya göre astronom, günlük ortalama kaç dakika gözlem yapmıştır?
Cevap:

Toplam → 300 + 240 + 320 + 260 + 270 = 1390 dakika
Ortalama → 1390 ÷ 5 = 278 dakika


6. 20, 28, 12, 40, 60, 36, 76, 50, 38, 40, 72, 18, 60, 56, 18, 46, 37, 26, 30, 22
Bir kitapçıda 20 gün boyunca satılan kitap sayıları, yukarıda verilmiştir. Kitap sayıları ile oluşturulan veri grubunun açıklığı kaçtır?
Cevap:

Açıklık → En büyük değer – en küçük değer
En büyük → 76
En küçük → 12
Açıklık → 76 – 12 = 64

Sonraki Ödev:  6. Sınıf Matematik Ders Kitabı Sayfa 220-221-222. Cevapları ATA Yayıncılık

7. 62, 40, 80, 60, 24, 60, 52, ▲
Emel’in 8 gün boyunca dakika birimi ile günlük çalışma süreleri, yukarıda verilmiştir. Emel, günde ortalama 1 saat ders çalıştığına göre yukarıdaki veri grubunun açıklığı kaçtır?
Cevap:

Ortalama 1 saat çalıştığına göre;
60 . 8 = 480 dakika

Toplam → 62 + 40 + 80 + 60 + 24 + 60 + 52 = 378
480 – 378 = 102
▲ = 102


8. Burak : 15, 14, 13, 17, 16, 15 Meltem: 20, 10, 20, 10, 13, 17
Burak ile Meltem’in, girdikleri 6 deneme sınavında yaptığı Türkçe netleri, yukarıda verilmiştir. Türkçe netlerine göre hangi öğrencinin Türkçe dersinden daha başarılı ya da tutarlı olduğunu yorumlayınız.
Cevap:

Burak’ın aritmetik ortalamasını alırsak;
15 + 14 + 13 + 17 + 16 + 15 =90
90 ÷ 6 = 15

Meltem’in aritmetik ortalamasını alırsak;
20 + 10 + 20 + 10 + 13 + 17 = 90
90 ÷ 6 = 15

İkisi de eşit başarıdadır.

Sizde Yorum Yazın


Forum Ders Cevapları Copyright © 2019-2023
Gizlilik Politikası İletişim S.S.S/ Sitemap