Anasayfa Kitap Cevapları
17 Mart 2024, 15:53 - Sena Yazdı

6. Sınıf Matematik Ders Kitabı Sayfa 224-228-234-235. Cevapları ATA Yayıncılık

Çember Cevapları

6. Ünite : 6. Sınıf Matematik Ders Kitabı Sayfa 224-225-226-227-228-229-230-231-232-233-234-235. Cevapları ATA Yayınları


6. Sınıf Matematik Ders Kitabı 224 Sayfa Cevapları ATA Yayıncılık

Çemberi Tanıyalım Cevapları

6. Sınıf Matematik Ders Kitabı 224 Sayfa Cevapları ATA Yayıncılık

Zamanının en büyük buluşlardan biri olarak kabul edilen tekerlek, ulaşım sektöründe büyük kolaylıklar sağlamıştır.
Tekerleğin çember şeklinde olmasının sebebi ne olabilir? Açıklayınız.
Cevap: Tekerliğin çember şeklinde olmasının neden köşeleri olmaması ve takılmadan dönerek ilerlemesidir.


Etkinlik

✒ Pergelimizin açıklığını cetvelle 2 cm olarak belirleyelim.
✒ Pergelimizin sivri ucunu A4 kâğıdımıza sabitleyelim.
✒ Pergelimizin diğer ucunu, sabitlediğimiz ucunun etrafında açıklığı değiştirmeden bir tur döndürelim ve bir şekil çizelim.
➥ Çizdiğiniz şeklin adı nedir?
Cevap: Çizdiğimiz şeklin adı çemberdir.


➥ Çizdiğiniz şeklin merkezini belirlemek için hangi noktayı seçmek uygun olur? Açıklayınız.
Cevap: Çemberin orta noktası merkez olarak seçmek uygundur. Çünkü her noktaya uzaklığı eşit olması gerekir.


➥ Çemberin merkezi ile üzerindeki noktaların arasındaki uzaklıkları inceleyiniz. Uzaklıklar arasındaki ilişkiyi belirleyiniz. Belirlediğiniz ilişkiyi arkadaşlarınızla paylaşınız.
Cevap: Merkezden olan uzaklıklar birbirine eşittir. Merkezden itibaren olan uzaklıklar çemberin yarı çapını verir.

Sonraki Ödev:  6. Sınıf Matematik Ders Kitabı Sayfa 103-104. Cevapları ATA Yayıncılık

6. Sınıf Matematik Ders Kitabı 224 Sayfa Cevapları ATA Yayıncılık1


Çemberin Uzunluğu Cevapları

6. Sınıf Matematik Ders Kitabı 228 Sayfa Cevapları ATA Yayıncılık

Etkinlik

✒ İki kitabın arasına 25 kr. değerindeki madenî parayı yandaki gibi sıkıştıralım.
✒ Cetvelle iki kitap arasındaki mesafeyi ölçelim.
✒ Ölçümümüzü not edelim.
✒ Not ettiğimiz ölçüm, çemberin hangi elemanının uzunluğudur?
Cevap: Çemberin çap uzunluğudur.


➥ Kaydettiğiniz üç sonucu birbirleriyle karşılaştırınız.
Cevap:  Üç sonuçta da değerler farklılık göstermiştir. Büyüklüklerine göre çapları da değişmiştir.


➥ Yaptığınız karşılaştırmalara göre çemberin uzunluğu ile çapı arasındaki ilişkiyi belirten genel bir ifade yazınız. Yazdığınız ifadeyi arkadaşlarınızla paylaşınız.
Cevap: Yaptığımız karşılaştırmalara göre çemberin uzunluğu çapına eşittir.


6. Sınıf Matematik Ders Kitabı 234 Sayfa Cevapları ATA Yayıncılık

Alıştırmalar

1. Pergel kullanarak yarıçap uzunlukları 1 cm ve 2 cm olan iki çember çiziniz. Çemberlerin merkezlerini, birer yarıçaplarını ve çaplarını belirleyiniz.
Cevap:

6. Sınıf Matematik Ders Kitabı 234 Sayfa Cevapları ATA Yayıncılık


6. Sınıf Matematik Ders Kitabı 235 Sayfa Cevapları ATA Yayıncılık

6. Sınıf Matematik Ders Kitabı 235 Sayfa Cevapları ATA Yayıncılık

Yukarıdaki şekillerden, IV numaralı şeklin içi boş diğerlerinin içi dolu ve O, K ve M noktaları şekillerin orta noktaları olmak üzere daire olanları belirleyiniz. Daire olanları belirlerken nelere dikkat ettiğinizi açıklayınız.
Cevap: İçi dolu olanlar ve çembere benzeyen şekiller dairedir. II ve III numaralı şekiller dairedir. IV numaralı şekil içi boş olduğu için çember olur.

Sonraki Ödev:  6. Sınıf Matematik Ders Kitabı Sayfa 220-221-222. Cevapları ATA Yayıncılık

3. Yarıçap uzunluğu 70 cm olan çemberin uzunluğu kaç cm’dir? (π’yi 22/7 alınız.)
Cevap:

Ç = 2 . π . r
Ç = 2 x 22/7 . 70
Ç = 440 cm’dir.


4. Yandaki M merkezli çemberin uzunluğu 125,6 cm ise çap uzunluğu kaç cm’dir? (π’yi 3,14 alınız.)
Cevap:

Ç = 2 . π . r
125,6 = 2 . 3,14 . r
125,6 = 6,28r
r = 20 cm
Çap → 20 x 2 = 40 cm’dir


5. Bir sitenin yöneticisi Ömer Bey, sitedeki yanda ölçüleri verilen bölgenin etrafını telle çevirmek istiyor. Bölge, O merkezli bir çeyrek çember ve [OA] ile [OB] yarıçapları ile belirtildiğine göre Ömer Bey’in en az kaç m tele ihtiyacı vardır? (π’yi 3 alınız.)
Cevap:

Ç = 2 . π . r
Ç = 2 . 3 . 12
Ç = 72 m
Çeyrek çember olduğu için;
72 ÷ 4 = 18 m olur.

Sizde Yorum Yazın


Forum Ders Cevapları Copyright © 2019-2023
Gizlilik Politikası İletişim S.S.S/ Sitemap