Anasayfa Kitap Cevapları
21 Nisan 2024, 2:14 - Sena Yazdı

6. Sınıf Matematik Ders Kitabı Sayfa 266-267-268-269-270. Cevapları ATA Yayıncılık

6.Ünite Değerlendirme Soruları Cevapları

6. Ünite: 6. Sınıf Matematik Ders Kitabı Sayfa 266-267-268-269-270. Cevapları ATA Yayınları


6. Sınıf Matematik Ders Kitabı 266 Sayfa Cevapları ATA Yayıncılık

1. Yukarıdaki K, M, O ve A merkezli çemberlerde her bir çember modeline ait bir yarıçap ve bir çap belirleyerek isimlendiriniz.
Cevap:

6. Sınıf Matematik Ders Kitabı 266 Sayfa Cevapları ATA Yayıncılık


2. Yandaki M merkezli çemberin çapını ve yarıçapını belirten doğru parçalarını yazınız.
Cevap:

6. Sınıf Matematik Ders Kitabı 266 Sayfa Cevapları ATA Yayıncılık1


3. Verilen görsellerden, daire veya çember modeli olanları belirleyiniz.
Cevap:

6. Sınıf Matematik Ders Kitabı 266 Sayfa Cevapları ATA Yayıncılık2


4. Yandaki O merkezli çemberin uzunluğu 48 cm ise çap uzunluğu kaç cm’dir? (π’yi 3 alınız.) 
Cevap:

6. Sınıf Matematik Ders Kitabı 266 Sayfa Cevapları ATA Yayıncılık3


6. Sınıf Matematik Ders Kitabı 267 Sayfa Cevapları ATA Yayıncılık

5. Yarıçap uzunluklarının oranı 1/2 olan O ve M merkezli çemberlerin uzunluklarının oranı kaçtır?
Cevap:

6. Sınıf Matematik Ders Kitabı 267 Sayfa Cevapları ATA Yayıncılık


6. Yandaki şekil, A merkezli bir yarım çember ve [BC] çapından oluşmaktadır. |BC| = 20 cm olduğuna göre şeklin çevre uzunluğu kaç cm’dir? (π’yi 3,14 alınız.)
Cevap:

Ç = 2 x π x r
R =20
r = 20 ÷ 2 = 10 cm
Ç = 2 x 3,14 x 10
Ç = 62,8

Şekil daire olarak 62,8 uzunluğundadır. Yarısını istediği için 62,8 ÷ 2 = 31,4 cm olur.


7. İzometrik kâğıda, hacmi 10 birimküp olan iki farklı dikdörtgenler prizması ve prizma olmayan bir yapı çiziniz.
Cevap:

6. Sınıf Matematik Ders Kitabı 267 Sayfa Cevapları ATA Yayıncılık1


6. Sınıf Matematik Ders Kitabı 268 Sayfa Cevapları ATA Yayıncılık

8. Taban alanları ve yükseklikleri verilen dikdörtgenler prizmaları ile prizmaların hacimleri eşleştirildiğinde hangi hacim ölçüsü açıkta kalır?
Cevap:

6. Sınıf Matematik Ders Kitabı 268 Sayfa Cevapları ATA Yayıncılık


9. Yanda belirtilen her bir yeşil prizmanın hacmi 3 cm³ tür. Buna göre verilen dikdörtgenler prizmasının hacmi kaç cm³ tür?
Cevap:

6. Sınıf Matematik Ders Kitabı 268 Sayfa Cevapları ATA Yayıncılık1


10. Mert Bey, ayrıt uzunlukları 20 cm, 5 cm ve 10 cm olan dikdörtgenler prizması biçimindeki şeker kutusunun içini, küp şekerlerle doldurmak istiyor. Mert Bey, şeker kutusunun içine, ayrıt uzunluğu 1 cm olan küp biçimindeki küp şekerlerden en fazla kaç tane yerleştirebilir? (Şekerler kabın dışına taşmayacaktır.)
Cevap:

Dikdörtgenler prizmasının hacmi → 20 x 5 x 10 = 1000 cm³
Küp şekerin hacmi → 1 x 1 x 1 = 1 cm³
1000 ÷ 1 = 1000 tane küp şeker sığdırır.

Sonraki Ödev:  6. Sınıf Matematik Ders Kitabı Sayfa 146-152. Cevapları ATA Yayıncılık

6. Sınıf Matematik Ders Kitabı 269 Sayfa Cevapları ATA Yayıncılık

11. Ayrıt uzunlukları 2 cm, 3 cm ve 6 cm olan dikdörtgenler prizması biçimindeki oyuncaklardan 6 tanesi kullanılarak bir küp oluşturuluyor. Oluşturulan küpün hacmi kaç cm³ tür?
Cevap: C) 216

Bir oyuncağın hacmi → 2 x 3 x 6 = 36 cm³
6 oyuncağın hacmi → 36 x 6 = 216 cm³ olur.


12. Yandaki sarı kare prizmanın verilen ayrıt uzunluklarına göre hacmini tahmin ediniz. Tahmin ederken kullandığınız yöntemi açıklayınız.
Cevap:6. Sınıf Matematik Ders Kitabı 269 Sayfa Cevapları ATA Yayıncılık


13. Yandaki küpün hacmi 1000 cm³ ise ayrıt uzunluğu kaç cm’dir?
Cevap:

1000 cm³ → 10³
10 x 10 x 10 = 1000 olur.
Her bir ayrıtı 10 cm’dir.


14. Aşağıdaki dönüştürmelerde verilen sembollerin yerine yazılması gereken sayıları bulunuz.
Cevap:

a) 8 dm³ = ▲ cm³
8 dm³ → 8 x 1000 = 8000 cm³
▲ → 8000

b) 7 000 000 cm³ = ■ m³
7 000 000 cm³ → 7 000 000 ÷ 1 000 000 = 7 m³
■ → 7

c) 68 000 dm³ = ★ m³
68 000 dm³ → 68 000 ÷ 1000 = 68 m³
★ → 68

ç) 2 m³ = ▼ dm³
2 m³ → 2 x 1000 = 2000 dm³
▼ → 2000

d) 86 000 000 cm³ = ◆ m³
86 000 000 cm³ → 86 000 000 ÷ 1 000 000 = 86 m³
◆ → 86

e) 12,04 m³ = ✦ dm³
12,04 m³ → 12,04 x 1000 = 12 040 dm³
✦ → 12 040


15. Yandaki yapılar birim küpler kullanılarak oluşturulmuştur. Buna göre yapıların hacimlerinin toplamı kaç birimküptür?
Cevap:

6. Sınıf Matematik Ders Kitabı 269 Sayfa Cevapları ATA Yayıncılık1


6. Sınıf Matematik Ders Kitabı 270 Sayfa Cevapları ATA Yayıncılık

16. Taban ayrıt uzunluğu 30 cm olan küp biçimindeki kabın 3/5’ü sıvı ile doludur. Buna göre kabın içinde kaç L sıvı vardır?
Cevap: B) 16,2

Sonraki Ödev:  6. Sınıf Matematik Ders Kitabı Sayfa 16-17-18. Cevapları ATA Yayıncılık

Küp şeklindeki kabın hacmi → 30 x 30 x 30 = 27 000 cm³

27 000 x 3/5 = 16 200 cm³ doludur.
16 200 cm³ → 16 200 ÷ 1000 = 16,2 L sıvı vardır.


17. 2/3 litresinin fiyatı 80 TL olan zeytinyağının 1500 mL’sinin fiyatı kaç TL’dir?
Cevap:

1 L → 80 x 3/2 = 120 TL (1 L fiyatı)

1 L → 1000 mL
1500 mL → 1500 ÷ 1000 = 1,5 L
1,5 x 120 = 180 TL olur


18. Yandaki tabloda, bir markette satılan suların miktarları ve fiyatları belirtilmektedir. Markette satılan her boyuttaki su şişesinden altışar litre satan market, su satışından kaç TL kazanır?
Cevap:

6. Sınıf Matematik Ders Kitabı 270 Sayfa Cevapları ATA Yayıncılık


19. Aşağıdaki dönüştürmelerde verilen noktalı yerlere uygun sayıları yazınız.
Cevap:

a) 5 dm³ = …500…cL
5 dm³ → 5 x 100 = 500 cL

b) 2100 cL = ..21..L
2100 cL → 2100 ÷ 100 = 21 L

c) 0,86 dm³ = ..860..mL
0,86 dm³ → 0,86 x 1000 = 860 mL

ç) 513 cL = ….5130…mL
513 cL → 513 x 10 = 5130 mL

d) 30 000 mL = …3000..cL
30 000 mL → 30 000 ÷ 10 = 3000 cL

e) 80 000 cm³ = ..80..L
80 000 cm³ → 80 000 ÷ 1000 = 80 L

f) 0,46 dm³ = …460..mL
0,46 dm³ → 0,46 x 1000 = 460 mL

g) 5 m³ = …500 000…cL
5 m³ → 5 x 100 000 = 500 000 cL

ğ) 0,012 m³ = …12…L
0,012 m³ → 0,012 x 1000 = 12 L


20. Cansu, marketten 2 tane 1 L’lik, 2 tane de 250 mL’lik süt aldı. Cansu’nun aldığı sütler, toplam kaç cL’dir?
Cevap:

6. Sınıf Matematik Ders Kitabı 270 Sayfa Cevapları ATA Yayıncılık1

Sizde Yorum Yazın


Forum Ders Cevapları Copyright © 2019-2023
Gizlilik Politikası İletişim S.S.S/ Sitemap