Anasayfa Kitap Cevapları
26 Mart 2024, 18:04 - Mehmet Yazdı

6. Sınıf Sosyal Bilgiler Ders Kitabı Sayfa 51-52-53-54 Cevapları MEB Yayınları

Asya Hun Devleti Cevapları

2. ÜNİTE: Tarihe Yolculuk 6. Sınıf Sosyal Bilgiler Ders Kitabı Cevapları 50-51-52-53-54 Sayfa MEB Yayınları


6. Sınıf Sosyal Bilgiler Ders Kitabı Sayfa 51 Cevapları MEB Yayınları

Yukarıdaki metinden yola çıkarak Hun Türklerinin siyasi yaşantıları hakkında neler söyleyebilirsiniz? Tartışınız.
Cevap: Hun Türklerinin siyasi yaşantıları, devlet Han ve oğullarının dır ve Han öldükten sonra oğulları söz sahibi olup devleti kardeşler beraber yöneteceklerdir.
Cevap2: Devlet Han ve oğullarına aittir. yönetimde söz sahibi Han’dır. Han öldükten sonra oğulları devir alacaktır. Devleti Han olan kişi ve kardeşleri beraber yönetecektir.


6. Sınıf Sosyal Bilgiler Ders Kitabı Sayfa 52 Cevapları MEB Yayınları

1. Haritadan faydalanarak Türklerin hangi yönlere ve bölgelere göç ettiğini söyleyiniz.
Cevap: Çin, Sibirya, Balkanlar, Anadolu, Avrupa ve Arap Yarımadasına göç ettikleri görülmektedir.


Türklerin tarih boyunca çok çeşitli bölgelere yayılması Türk tarihini siyasi, coğrafi, kültürel ve ekonomik olarak nasıl etkilemiş olabilir? Aşağıdaki boşluğa yazınız.

  • Siyasi: Birçok kıta da çok devlet kurup üst düzey yöneticilik yapmışlardır.
  • Coğrafi: Türkçe çok farklı farklı bölgelerde ve neredeyse dünyanın her yerinde vardır.
  • Kültürel: Türklerin gelenekleri ve görenekleri hemen hemen dünyanın her yerine yayılmıştır.
  • Ekonomik: Türkiye’nin üretmiş olduğu kilimler, cephaneler, hemen hemen tüm maddeler ticaret olarak dünyanın her yerinde görülmektedir.

6. Sınıf Sosyal Bilgiler Ders Kitabı Sayfa 52 Cevapları MEB Yayınları 


6. Sınıf Sosyal Bilgiler Ders Kitabı Sayfa 53 Cevapları MEB Yayınları

6. Sınıf Sosyal Bilgiler Ders Kitabı Sayfa 53 Cevapları MEB Yayınları


6. Sınıf Sosyal Bilgiler Ders Kitabı Sayfa 54 Cevapları MEB Yayınları

Pazırık Halısı, Türk kültürünün hangi alanında bize bilgi vermektedir? Söyleyiniz.

Cevap: Dokumacılık alanında bize bilgi vermektedir.
Cevap2: Türk kültürünün dokumacılık alanında ne kadar ileride olduğu hakkında bilgi vermektedir.

Sonraki Ödev:  Pazırık Halısı, Türk Kültürünün Hangi Alanında Bize Bilgi Vermektedir? Söyleyiniz.

2. Her iki dokuma görselini inceleyerek benzerlik ve farklılıkları nelerdir? Söyleyiniz.
Cevap: Her ikisi de el işlemeciliği, kırmızı renk kullanılmış, Türklere aittir. Farklılıkları ise model olarak görülmektedir.
Cevap2: İkisini de incelediğimiz zaman kırmızı renkler kullanıldığını, İkisi de el işçiliğinin önemli örneklerindendir. İkisi de Türklere aittir. Motifleri ve örgü teknikleri ise farklıdır.


3. İki haberden yola çıkarak Türk kültürünün sürekliliği hakkında neler söyleyebilirsiniz? Tartışınız.
Cevap: Türk kültürü geçmişten günümüze üzerine yeni güzellikler de eklenerek gelmiştir. Gelecek nesillere de bu güzel bir şekilde aktarılacaktır.
Cevap2: Türk kültürü geçmişten günümüze kesintiler olmadan zamanla büyüyerek gelmiştir. Geçmişten gelen bilgi ve birikim yeni nesil tarafından yeniden değerlendirilerek özgünlük ve kalite ile kültürel izler devam ettirilmektedir.

Sizde Yorum Yazın


Forum Ders Cevapları Copyright © 2019-2023
Gizlilik Politikası İletişim S.S.S/ Sitemap