Anasayfa Kitap Cevapları
5 Şubat 2024, 13:14 - Zülal Güneş Yazdı

6. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Sayfa 10-12-13-14. Cevapları ANKA Yayınevi

İbiş ile Memiş Metni Cevapları

1. TEMA Erdemler: 6. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Sayfa 10-11-12-13-14. Cevapları Anka Yayınları


6. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Sayfa 10 Cevapları

Düşünelim – Tartışalım

1. Ailenizde sorumluluklar nasıl paylaşılıyor?
Cevap: Ailemde sorumluluklar herkes kendi alanını temizliyor. Ayrı kalan işlerde ise yapabileceklerimize göre adaletli bir şekilde paylaşılıyor.

2. Karşılaştığınız sorunları nasıl çözüyorsunuz?
Cevap: Karşılaştığım sorunlara karşı ilk olarak sakin kalmaya çalışıyorum. Daha sonra çözüm üretmeye çalışıyorum. Çözüm bulamadığım zaman ailemden yardım alıyorum.


6. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Sayfa 12 Cevapları Anka Yayınevi

1. Etkinlik

Aşağıdaki sorulardan hareketle okuduğunuz metni oluş sırasına göre defterinize özetleyiniz.

1. Metinde geçen şahıslar kimlerdir ve varlıklar nelerdir?
Cevap: Metinde geçen şahıslar İbiş, Memiş, yaşlı babaları, çoban ve parmak adamdır. Metinde geçen varlıklar ise davar ve koyunlardır.

2. Olay nerede ve ne zaman geçmektedir?
Cevap: Olay köyde ekinlerin ekildiği zamanda geçmektedir.

3. Metnin serim bölümünde ne anlatılmaktadır?
Cevap: Metnin serim bölümünde yaşlı baba çocuklarını yanına çağırarak artık son zamanlarının geldiğini bu yüzden annelerini ve elinde olan mallarını çocuklarına emanet etmiştir. Kardeş kardeşe geçinip tarlalara ve hayvanlara bakmalarını söylemiştir.

4. Metnin düğüm bölümünde ne anlatılmaktadır?
Cevap: Metnin düğüm bölümünde, hayvanlara bakan Memiş babasını dinlememiş ve hayvanları satıp çobanla birlikte köyden gitmişlerdir. İbiş ise babasının sözünü dinlemiş ve tarlaların bakımını ve annesine sahip çıkmayı yapmıştır.

5. Olay nasıl çözülmüştür?
Cevap: Memiş pişman olmuş ve geri gelmiştir. İbiş ise topladığı ekinler altına dönüşmüştür. Memiş’i affetmişler ve anneleriyle beraber evlerini yaptırıp tarla ve hayvan alıp yaşamışlardır.


2. Etkinlik

Okuduğunuz masalda kullanılan, anlamını bilmediğiniz kelimeleri ve bu kelimelerin anlamlarını, yeni oluşturacağınız sözlük defterinize yazınız. Kelimeleri masaldaki anlamları ile cümle içinde kullanınız.
Cevap:

Tırpan → Keskin bıçak
Cümlem: Elinde tırpanla oradan oraya koşturdu.

Kalbur → büyük delikli telli elek.
Cümlem: Bulgurları elemek için kalburu kullandık.

Civar → çevre
Cümlem: Bizim evin civarından sesler geliyordu.

Sürü → besi hayvanı topluluğu
Cümlem: Çoban sürünün başında ders çalışıyordu.

Orak → çapa
Cümlem: Orağı eline alıp tarlaya doğru yola koyuldu.

Armağan → hediye
Cümlem: Aldı armağan beni çok mutlu etti.

Sonraki Ödev:  6. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Sayfa 151-152-153-154. Cevapları ANKA Yayınevi

Perişan → dağınık, düzensiz.
Cümlem: Aralıksız yürümekten dolayı perişan haldeydi.


3. Etkinlik

Aşağıdaki bölümleri metne uygun olarak doldurunuz.
Cevap:

6. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Sayfa 12 Cevapları Anka Yayınevi


6. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Sayfa 13 Cevapları Anka Yayınevi

4. Etkinlik

Aşağıdaki soruların cevaplarını defterlerinize yazınız.

1. İbiş ile Memiş babalarının ölümünden sonra sorumlulukları nasıl paylaşmışlar?
Cevap: İbiş ve Memiş babalarının ölümünden sonra Memiş hayvan bakımını, İbiş ise tarlaların bakımını üstlenmiştir.

2. Memiş, çoban arkadaşının dedikleri üzerine kendi kendine neler söylemiş?
Cevap:  “Köyde kalıp da ne yapacağım? Koyunları satar, paraları yerim. Annemden bana ne? Ağabeyim düşünsün. Sonra da bir iş bulur çalışırım, diye söylemiştir.

3. Memiş ile çoban arasındaki arkadaşlığı nasıl açıklarsınız?
Cevap:  Memiş ile çoban arasındaki arkadaşlık ilişkisi çıkar üzerinde kurulan ilişkidir.

4. Kardeşi Memiş’in ansızın çekip gitmesi üzerine İbiş ve annesi çok zor durumda kalmışlar. İbiş ne hissetmiş olabilir? Böyle bir durumda siz ne hissederdiniz?
Cevap: İbiş kardeşinin yaptığı davranıştan dolayı üzülmüş ve sinirlenmiş olabilir. Ben böyle bir durumla karşılaşmış olsaydım çok üzülür ve çok sinirlenirdim.

5. Dükkânda içinde yüklü miktar altınla dolu kese bulan İbiş, keseyi götürüp karakola verdi. Eğer keseyi karakola vermeseydi onun hakkında neler düşünürdünüz?
Cevap: İbiş bulduğu keseyi karakola vermeseydi onun hırsız olduğunu düşünür ve güvenmezdim.

6. Masalda İbiş; dürüstlüğünün, azminin ve vefalı bir evlat olmanın karşılığını altınlar kazanarak aldı. Gerçek hayatta dürüst, azimli insanların kazançları neler olabilir?
Cevap: Gerçek hayatta azimli, dürüst olmak toplumda güvenilir olmana ve işlerde daha iyi konumlara gelmemizi sağlar.

7. Hz. Ali’nin “Hiç kimsenin hatasını yüzüne vurmayınız.” sözüne metinden bir örnek bulup örneği arkadaşlarınıza okuyunuz
Cevap: İbiş kardeşinin yaptığı davranıştan dolayı onu azarlamamış hatasını anladığını gördüğü için tebessüm ederek affetmiştir.

8. Masalı gerçek dışı unsurlardan arındırarak yeniden yazınız ve bu yeni hâlini sınıf arkadaşlarınızla paylaşınız.
Cevap: İbiş ve Memiş adında iki kardeş varmış. Bu kardeşlerin babası çok yaşlandığı için artık son zamanları yaşadığını düşünmüştür. Bunun üzerine oğullarını yanına çağırarak annelerini onlara emanet etmiş ve tarlalara hayvanlara bakarak geçimlerini sağlamalarını söylemiştir. İbiş tarlaların bakımını üstlenmiş, Memiş ise hayvanların bakımını üstlenmiştir. Memiş çoban arkadaşı ile hayvanları otlatırken çoban arkadaşı ona satıp gidelim demiş. Memiş çobanı dinlemiş ve hayvanları satıp kaçmıştır. İbiş kardeşinin yaptığı davranışa üzülmüş ama geçinmeye çalıştığı için işine devam etmiştir. Bakkalda çırak olarak çalışmaya başlamıştır. Burada altın kesesi bulan İbiş onları karakola götürmüştür. Bu hareketinden dolayı herkes onu sevmiş ve ona güvenmiştir. Ekinlerin biçilecek zamanı geldiği için İbiş ekinleri biçer. Bir yaşlı adam yolda İbiş’in karşısına çıkar. İbişten ekinleri almak ister. Bunun için yüksek miktar söyleyen adama İbiş emeğinden fazla olduğunu söyler. Adam dürüstlüğünden ve güvenirliğinden dolayı parayı vermek istediğini söyler ve ekinleri alır. İbiş bu duruma sevinerek evine giderken Memiş ile karşılaşır. Memiş yaptıklarından pişman olduğunu söyler ve İbiş onun pişmanlığını gördüğü için tebessüm eder ve affeder. Anneleri ile yeni bir ev yaparlar ve hayvan alarak yaşamlarına devam ederler.

Sonraki Ödev:  6. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Sayfa 94-95 Cevapları MEB Yayınları

9. Masalda koyu renkte yazılan cümleden sonra olay örgüsünde bir eksiklik bulunmaktadır. Bu eksiklik neyden kaynaklanmaktadır?
Cevap: Koyu olarak yazılan kısımdan sonra yaşanılan anlatılmamıştır. Bundan dolayı kopukluk vardır.


5. Etkinlik

“Birçok kişinin değeri, yontulmamış elmaslar gibi içinde saklıdır.”
Juvenalis (Yuvenal)

Bu sözün size çağrıştırdıkları ile ilgili beyin fırtınası yapınız. Daha sonra konu ile ilgili duygu ve düşüncelerinizi arkadaşlarınızla paylaşınız.
Cevap: İnsanlar içlerinde fark edemedikleri yetenekler bulunmaktadır. Bu yeteneklerin ortaya çıkması için ona yönelmesi gerekir.


6. Etkinlik

Aşağıdaki yönergeleri uygulayarak “sevgi” temalı bir şiir yazınız.

sevgi temalı şiir


7. Etkinlik

a. Aşağıdaki eksik bırakılmış kelimelere, cümlenin anlatımını göz önüne alarak uygun olan ekleri getiriniz.
Cevap:

1. Hayatta paradan alamadığı en değerli şey; senin derdini kendi derdi gibi gören dosttur.
2. Dost, acı söyleyen değil de; acıyı tatlı söyleyebilendir.

b. Aşağıdaki şiirde eksik bırakılmış kelimelere uygun ekler getirerek şiirdeki anlam eksikliklerini gideriniz. Şiirin size hissettirdiklerini sınıf arkadaşlarınızla paylaşınız.
Cevap:

Allahım, ne güzel şey bu dost yüzler!
İnsanın kalbine dolan bu bakış!
Ey çorak ruhlara veren bu süsü,
Ey gönül, sana alkış, alkış, alkış!
Gel dostum, yanıma otur, dizime
Koy sıcak başını Konuşmayalım,
Bakışalım yalnız. Ama sen yine
Cevap ver: Sevdin mi beni bakalım?
Ahmet Kutsi TECER


Sonraki Metne Hazırlık

Annenizin ya da babanızın en sevdiği yemeği ve bu yemeğin tarifini öğreniniz.
Cevap: Annemin en sevdiği yemek menemen. Menemen için ilk olarak soğan ve biber yağda kavrulur. Daha sonra içine domates doğrarız. Bunlar kavrulurken içine pulbiber, karabiber ve tuz atarız. daha sonra domatesler suyunu çekince içine yumurta kırarız. Piştikten sonra menemen hazır.

Sizde Yorum Yazın


Forum Ders Cevapları Copyright © 2019-2023
Gizlilik Politikası İletişim S.S.S/ Sitemap