Anasayfa Kitap Cevapları
14 Şubat 2024, 22:02 - Zülal Güneş Yazdı

6. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Sayfa 195-196. Cevapları ANKA Yayınevi

Tema Değerlendirme Soruları Cevapları

6. TEMA: Doğa ve Evren: 6. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Sayfa 195-196. Cevapları ANKA Yayınları

Tema Değerlendirme Soruları Cevapları


6. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Sayfa 195 Cevapları ANKA Yayınevi

Aşağıdaki çoktan seçmeli soruları cevaplayınız.

1. (…) En arkadaki karın bölümü, gövdenin öbür bölümlerinden daha uzundur ve halka biçimindeki bölütlerden oluşur.
Bu metne verilecek en uygun başlık ne olabilir?

Cevap: B

A) Arıların Görevleri
B) Arıların Fiziki Yapısı
C) Arılardaki İş Bölümü
D) Arılar ve Diğer Böcekler


2. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde benzetme vardır?
Cevap: C

A) Antartika, Dünya’nın güneyinde bulunur.
B) Hızlı nüfus artışıyla binalar da yükseldi.
C) Kuşların cıvıltısı müziği andırıyordu.
D) Günümüzde geri dönüşüm önem kazandı.


3. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde aynı kavram alanına giren kelimeler vardır?
Cevap: B

A) İklimlerin değişmesi, toprak kaymaları, erozyon, sel gibi felaketlerin oluşmasında orman kayıplarının önemli bir payı var.
B) Günümüzde enerji; kömür, doğalgaz, petrol gibi fosil yakıtlardan ve su, rüzgâr, güneş gibi yenilenebilir enerji kaynaklarından elde ediliyor.
C) Yerleşim yerleri içinde yeşil alanlar yaratarak insanların buralarda doğayla baş başa zaman geçirebilmesi amacıyla parklar ve botanik bahçeleri yapılıyor.
D) Kaynakları tükenmiş bir dünyada yaşamak istemiyorsak bugünden yapabileceğimiz çok şey var

Sonraki Ödev:  Mustafa Kemal Atatürk ile ilgili bir anı araştırınız.

4. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde birden fazla zamir vardır?
Cevap: D

A) Mutluluğu burada bulabilirsiniz.
B) Beni dün gece de aramış.
C) Evde kimseyi bulamadık.
D) Bunu sana kim söyledi?


6. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Sayfa 196 Cevapları ANKA Yayınevi

5. Mecliste arif ol kelâmı dinle
El iki söylerse sen birin söyle
Elinden geldikçe sen iyilik eyle
Hatıra dokunup yıkıcı olma
Bu dörtlükte geçen “El iki söylerse sen bir söyle.” dizesiyle asıl anlatılmak istenen aşağıdakilerden hangisidir?
Cevap: B

A) Az laf etmeli, çok iş yapmalı.
B) Çok dinlemeli az konuşmalı.
C) Çok söz yalansız olmaz.
D) Çok konuşanlar sevilmez.


6. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde kişi zamiri vardır?
Cevap: C

A) Gitmeden önce şunu da çantana koy.
B) O evde beş yıl yaşadık.
C) Onların hepsini ben yaptım.
D) Herkesin aşağı inmesini istediler

Sonraki Ödev:  6. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Sayfa 64-65-66. Cevapları ANKA Yayınevi

7. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde belgisiz zamir yoktur?
Cevap: B

A) Her şeyi bir kez daha kontrol ettim.
B) Bazı kitaplarda renkli resimler kullandık.
C) Yemeklerin tümünde yöresel baharatlar kullanıldı.
D) Bizi bu konuda hiç kimse uyarmadı.


8. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde işaret zamiri kullanılmıştır?
Cevap: D

A) Bu filmi yıllar önce izlemiştik.
B) Seninle o konuyu bir daha konuşalım.
C) Bana şu kalemi uzatır mısın?
D) Şöylesine sahip olmayı kim istemez ki?


9. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde zamir yoktur?
Cevap: D

A) Ötekini almaktan vazgeçip bunu seçtim.
B) Böylesi zor bir problemi ben de çözemem.
C) Her yaz tatil için oraya gideriz.
D) O günleri özlemle anıyorum.

Sizde Yorum Yazın


Forum Ders Cevapları Copyright © 2019-2023
Gizlilik Politikası İletişim S.S.S/ Sitemap