Anasayfa Kitap Cevapları
20 Aralık 2021, 0:08 - Zülal Güneş Yazdı

7. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı Sayfa 108-109-111-114-115-116. Cevapları MEB Yayınları

7. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı Cevapları 108-109-111-114-115-116. Sayfa MEB Yayınları Maddenin Tanecikli Yapısı

7. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı Sayfa 108 Cevapları MEB Yayınları 

Peki, atomdan daha küçük parçacıklar var mıdır?
Cevap: Atomun içinde olan kendinden küçük parçacıklar bulunmaktadır. Bunlar elektron, nötron ve protondur. Bunlardan da küçük olan kuarklar, bozon, mezon, fermiyon ve baryon bulunmaktadır.


Sizce atom nasıl bir yapıya sahiptir?
Cevap: Üzerinde proton ve elektronlar olan ayrıca (+) ve (-) yüklü bir şekilde bulunan bir yapıdan oluşmaktadır.


7. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı Sayfa 109 Cevapları MEB Yayınları 

Başlangıçta saçlarınızı çekmeyen balonun kumaşa sürtündükten sonra saçlarınızı
çekmesinin nedeni sizce ne olabilir?

Cevap: Sürtünme kuvveti ile cisimler (+) ve (-) yükünü alır. Bunun sonucunda da itme ve çekme etkileşimleri ortaya çıkar.


Gözlem sonuçlarınızı arkadaşlarınızla tartışınız
Cevap: Bu etkinlikte elektriklenme olayı yaşanmıştır. Bunun yaşanması için cisimler birbirine temas eder ve (+) ve (-) yük ile yüklenip itme ve çekme etkileşimini ortaya çıkarır.


7. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı Sayfa 111 Cevapları MEB Yayınları 

Geçmişten günümüze atom kavramı ile ilgili düşüncelerin nasıl değiştiği ile ilgili
bir araştırma yapınız. Araştırmanızı sınıfta sununuz

Cevap: Atom ile ilgili olan ilk görüş M.Ö. 400’lü yıllarda yaşayan Democritus tarafından ortaya konmuştur. Maddenin taneciklerden oluştuğunu söylemiş ve bu taneciklere de atom demiştir. Bilim adamlarının görüşlerine gelecek olursak; Aristoteles maddeyi oluşturan 4 temel elementin olduğunu savunmuştur. Ateş, hava, su ve toprak. Democritus “Atom veya bölünmeyen öz” teorisi ile ünlenmiştir. John Dalton, Marie Curie, Henri Becquerel, Joseph John Thomson, Ernest Rutherford, Niels Bohr ve James Chadwick gibi bilim adamlarının katkıları ile günümüz modern atom teorisi ortaya çıkmıştır.


7. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı Sayfa 114 Cevapları MEB Yayınları 

Modellerinizi oluşturmadan önce oyun hamurundan yaptığınız küreler neyi temsil etmektedir?
Cevap: Oyun hamurundan yapmış olduğumuz küreler molekülleri temsil etmektedir.


Modellerinizi oluştururken aynı renk oyun hamurlarından yaptığınız küreler neden aynı büyüklükte olmalıdır?
Cevap: Moleküller aynı büyüklükte olduğu için küreleri de aynı büyüklükte göstermeliyiz.


7. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı Sayfa 115 Cevapları MEB Yayınları 

Sizler de doğada molekül hâlinde bulunan başka element ve bileşik örneklerini
araştırınız. Araştırma sonuçlarınıza dayanarak çeşitli şekillerde ve çeşitli malzemelerle molekül modelleri oluşturarak bir afiş hazırlayınız. Araştırma sonuçlarınızı ve afişinizi sınıfta arkadaşlarınıza sununuz.

Cevap:

7. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı Sayfa 115 Cevapları MEB Yayınları 


7. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı Sayfa 116 Cevapları MEB Yayınları 

1- Aşağıdaki tabloda verilen ifadeleri uygun kavram ya da bilim insanı ile eşleştiriniz.
Cevap:

7. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı Sayfa 116 Cevapları MEB Yayınları 


2- Aşağıdaki atom modelinin üzerine, verilen atom altı parçacıklarını uygun şekilde yerleştiriniz. Bunları kısaca açıklayınız.
Cevap:

7. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı Sayfa 116 Cevapları MEB Yayınları 


3- Aşağıda verilen molekül modellerini inceleyerek modellerle ilgili soruları cevaplayınız.
Cevap:

7. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı Sayfa 116 Cevapları MEB Yayınları 

Yorum Yazmak İster misin?


Forum Ders Cevapları Copyright © 2019-2021
Gizlilik Politikası İletişim S.S.S/ Sitemap

Forum Ders Cevapları, Ders Kitabı Cevapları Sitemizde Yer Alan Konular İlkokul, ilköğretim, Ortaokul, 2.Sınıf, 3.Sınıf, 4.Sınıf, 5.Sınıf, 6. Sınıf, 7. Sınıf, 8.Sınıf, Din Kültürü, Fen Bilimleri, Hayat Bilgisi, Matematik, Sosyal Bilgiler, Trafik Güvenliği, Türkçe, Ders Kitabı, Sayfa Cevapları, Gibi Konulardan Oluşmaktadır. Yayınlardan Bazıları, Özgün, Yıldırım, MEB, Koza, GÜN, Sevgi, Semih Ofset, Yayınları, Ekoyay, Pasifik, Tutku, Gizem, Tuna, SDR Dikey, ATA, ADA, Anadol, Bir-Yay, Adım Adım, FCM, Yayıncılık, Anka Yayınevi.