Anasayfa Kitap Cevapları
13 Temmuz 2023, 15:45 - Zülal Güneş Yazdı

7. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı Sayfa 108-109-111-114-115-116. Cevapları MEB Yayınları

Atomun Yapısı Cevapları

4. ÜNİTE: SAF MADDE VE KARIŞIMLAR 1. BÖLÜM: MADDENİN TANECİKLİ YAPISI 7. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı Cevapları 108-109-110-111-112-113-114-115-116. Sayfa MEB Yayınları


7. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı Sayfa 108 Cevapları MEB Yayınları

Peki, atomdan daha küçük parçacıklar var mıdır?
Cevap: Atomun içinde olan kendinden küçük parçacıklar bulunmaktadır. Bunlar elektron, nötron ve protondur. Bunlardan da küçük olan kuarklar, bozon, mezon, fermiyon ve baryon bulunmaktadır.


Sizce atom nasıl bir yapıya sahiptir?
Cevap: Üzerinde proton ve elektronlar olan ayrıca (+) ve (-) yüklü bir şekilde bulunan bir yapıdan oluşmaktadır.


7. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı Sayfa 109 Cevapları MEB Yayınları

Başlangıçta saçlarınızı çekmeyen balonun kumaşa sürtündükten sonra saçlarınızı
çekmesinin nedeni sizce ne olabilir?

Cevap: Sürtünme kuvveti ile cisimler (+) ve (-) yükünü alır. Bunun sonucunda da itme ve çekme etkileşimleri ortaya çıkar.

Sonraki Ödev:  7. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı Sayfa 102-103-104-105. Cevapları MEB Yayınları

Gözlem sonuçlarınızı arkadaşlarınızla tartışınız
Cevap: Bu etkinlikte elektriklenme olayı yaşanmıştır. Bunun yaşanması için cisimler birbirine temas eder ve (+) ve (-) yük ile yüklenip itme ve çekme etkileşimini ortaya çıkarır.


Geçmişten Günümüze Atom Kavramı Cevapları

7. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı Sayfa 111 Cevapları MEB Yayınları

Geçmişten günümüze atom kavramı ile ilgili düşüncelerin nasıl değiştiği ile ilgili
bir araştırma yapınız. Araştırmanızı sınıfta sununuz

Cevap: Atom ile ilgili olan ilk görüş M.Ö. 400’lü yıllarda yaşayan Democritus tarafından ortaya konmuştur. Maddenin taneciklerden oluştuğunu söylemiş ve bu taneciklere de atom demiştir. Bilim adamlarının görüşlerine gelecek olursak; Aristoteles maddeyi oluşturan 4 temel elementin olduğunu savunmuştur. Ateş, hava, su ve toprak. Democritus “Atom veya bölünmeyen öz” teorisi ile ünlenmiştir. John Dalton, Marie Curie, Henri Becquerel, Joseph John Thomson, Ernest Rutherford, Niels Bohr ve James Chadwick gibi bilim adamlarının katkıları ile günümüz modern atom teorisi ortaya çıkmıştır.


Moleküller Cevapları

7. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı Sayfa 114 Cevapları MEB Yayınları

Modellerinizi oluşturmadan önce oyun hamurundan yaptığınız küreler neyi temsil etmektedir?
Cevap: Oyun hamurundan yapmış olduğumuz küreler molekülleri temsil etmektedir.

Sonraki Ödev:  7. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı Sayfa 130-131-134. Cevapları MEB Yayınları

Modellerinizi oluştururken aynı renk oyun hamurlarından yaptığınız küreler neden aynı büyüklükte olmalıdır?
Cevap: Moleküller aynı büyüklükte olduğu için küreleri de aynı büyüklükte göstermeliyiz.


7. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı Sayfa 115 Cevapları MEB Yayınları

Sizler de doğada molekül hâlinde bulunan başka element ve bileşik örneklerini
araştırınız. Araştırma sonuçlarınıza dayanarak çeşitli şekillerde ve çeşitli malzemelerle molekül modelleri oluşturarak bir afiş hazırlayınız. Araştırma sonuçlarınızı ve afişinizi sınıfta arkadaşlarınıza sununuz.

Cevap:

7. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı Sayfa 115 Cevapları MEB Yayınları 


7. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı Sayfa 116 Cevapları MEB Yayınları

1- Aşağıdaki tabloda verilen ifadeleri uygun kavram ya da bilim insanı ile eşleştiriniz.
Cevap:

7. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı Sayfa 116 Cevapları MEB Yayınları 


2- Aşağıdaki atom modelinin üzerine, verilen atom altı parçacıklarını uygun şekilde yerleştiriniz. Bunları kısaca açıklayınız.
Cevap:

7. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı Sayfa 116 Cevapları MEB Yayınları 


3- Aşağıda verilen molekül modellerini inceleyerek modellerle ilgili soruları cevaplayınız.
Cevap:

7. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı Sayfa 116 Cevapları MEB Yayınları 

Sizde Yorum Yazın


Forum Ders Cevapları Copyright © 2019-2023
Gizlilik Politikası İletişim S.S.S/ Sitemap