Anasayfa Kitap Cevapları
15 Şubat 2024, 0:56 - Sena Yazdı

7. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Sayfa 126-127-128-129-130. Cevapları MEB Yayınları

Planets Ünitesi Cevapları

10. Ünite Planets 7. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Sayfa 126-127-128-129-130 Cevapları MEB Yayınları


7. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Sayfa 126 Cevapları

MEB Yayınları
1. What did you see last when you looked at the sky at night? Discuss as a class and make a list of them.
Çeviri: Geceleri gökyüzüne baktığınızda en son ne gördünüz? Sınıf olarak tartışın ve bunların bir listesini yapın.
Cevap: I saw the stars, the moon and the clouds. (Yıldızları, ayı ve bulutları gördüm.)


2. Read the text quickly and fnd: How many parts does a comet have? What are their names? 
Çeviri: Metni hızlıca okuyun ve şunu bulun: Bir kuyruklu yıldızın kaç parçası var? Onların isimleri ne?
Cevap:  The comet has five parts. These are the core, coma, hydrogen cloud, dust tail, gas tail. (Kuyruklu yıldızın beş parçası vardır. Bunlar çekirdek, koma, hidrojen bulutu, toz kuyruğu, gaz kuyruğu.)


7. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Sayfa 127 Cevapları

MEB Yayınları
3. Read the text again and answer the questions. 
Çeviri: Metni tekrar okuyun ve soruları cevaplayın.

1. What did people think about a comet in the past?
Çeviri: İnsanlar geçmişte bir kuyruklu yıldız hakkında ne düşünürdü?
Cevap: They thought that a comet meant bad news. (Kuyruklu yıldızın kötü haber anlamına geldiğini düşündüler.)


2. What are there in a comet?
Çeviri: Bir kuyruklu yıldızın içinde ne var?
Cevap: There is a nucleus, a coma, a hydrogen cloud, a dust tail, a gas tail. (Çekirdek, koma, hidrojen bulutu, toz kuyruğu, gaz kuyruğu vardır.)


3. Whose project was the Rosetta project?
Çeviri: Rosetta projesi kimin projesiydi?
Cevap: It is a project of the European Space Agency (ESA). (Avrupa Uzay Ajansı (ESA)’nın projesidir.)


4. Where did Rosetta launch on?
Çeviri: Rosetta nerede fırlatıldı?
Cevap: On a comet. (Bir kuyruklu yıldız üzerinde.)


5. How long did Rosetta travel from Earth to 67P?
Çeviri: Rosetta Dünya’dan 67P’ye ne kadar sürede seyahat etti?
Cevap: Traveled for ten years. (On yılda seyahat etti.)


6. How long did Philae sleep on the comet?
Çeviri: Philae kuyrukluyıldızda ne kadar uyudu?
Cevap: Philae slept for seven months. (Philae yedi ay uyudu.)


7. Was the Rosetta project successful?
Çeviri: Rosetta projesi başarılı oldu mu?
Cevap: Yes, it was successful. (Evet başarılı oldu.)


4. Imagine that you report news on TV. Take notes from the text and tell the story of Rosetta mission to your friends.
Çeviri: Televizyonda haber yaptığınızı hayal edin. Metinden not alın ve Rosetta görevinin hikayesini arkadaşlarınıza anlatın.

Sonraki Ödev:  7. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Cevapları Bilim ve Kültür Yayınları

7. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Sayfa 128 Cevapları

MEB Yayınları
1. Do some research on the Net. Use the topics below. Write an astronaut’s day working on the International Space Station (ISS).
Çeviri: Nette biraz araştırma yapın. Aşağıdaki konuları kullanın. Uluslararası Uzay İstasyonu (ISS) üzerinde çalışan bir astronotun gününü yazın.
Cevap:

7. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Sayfa 128 Cevapları MEB Yayınları


7. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Sayfa 129 Cevapları

MEB Yayınları

Let’s Have Fun! (Hadi eğlenelim!)

Listen to the song and fnd the missing words. Then, sing it all together.
Çeviri: Şarkıyı dinleyin ve eksik kelimeleri bulun. Ardından, hep birlikte şarkı söyleyin.
Cevap:

7. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Sayfa 129 Cevapları MEB Yayınları


7. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Sayfa 130 Cevapları

MEB Yayınları

Sonraki Ödev:  7. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Sayfa 18-19-20-21-22. Cevapları MEB Yayınları

Let’s Make a Project! (Proje Yapalım!)

Now I can understand speech on popular science. (Artık popüler bilimle ilgili konuşmaları anlayabiliyorum.)

Now I can make simple comparisons. (Şimdi basit karşılaştırmalar yapabilirim.)

Now I can talk about past events and general truths. (Artık geçmiş olaylardan ve genel gerçeklerden bahsedebilirim.)

Now I can understand texts about past events, facts and general truths. (Artık geçmiş olaylar, gerçekler ve genel gerçekler hakkındaki metinleri anlayabiliyorum.)

Now I can write sentences about facts and general truths. (Artık gerçekler ve genel doğrular hakkında cümleler yazabilirim.)

Sizde Yorum Yazın


Forum Ders Cevapları Copyright © 2019-2023
Gizlilik Politikası İletişim S.S.S/ Sitemap